E-zorgtool voor de integratie van persoonsgerichte zorg bij personen met dementie

Vlaanderen telt vandaag zo’n 122.000 personen met dementie, waarvan 30% verblijft in  woonzorgcentra.

Wetenschappelijk onderzoek toont de effectiviteit aan van niet-farmacologische interventies in het kader van het persoonsgerichte zorgmodel bij personen die leven met dementie. Reminiscentietherapie, muziektherapie, het gebruik van biografische informatie over de persoon met dementie tijdens de communicatie en zorgverlening, het inkleden van de leefomgeving met herkenbare foto’s en objecten zijn succesvolle voorbeelden die psychologische en gedragsmatige symptomen bij personen met dementie reduceren en de levenskwaliteit verbeteren. Tevens is er sterke wetenschappelijke bewijskracht voor opleidingen die zorgverleners betrekken bij de uitvoering van deze interventies in het persoonsgerichte zorgmodel (voor meer uitleg over persoonsgerichte zorg: zie PWO-PCC-project).

Ondanks de toegenomen wetenschappelijke en klinische evidentie blijkt de praktische toepassing van persoonsgerichte interventiestrategieën momenteel nog geen ‘standaardzorg’ in de woonzorgcentra in Vlaanderen. Zorgverleners hebben vaak niet de nodige kennis over persoonsgerichte zorg of weten onvoldoende hoe persoonsgerichte zorg te vertalen naar de dagelijkse realiteit. Professionele zorgverleners zoals zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten maar ook informele zorgverleners zoals mantelzorgers en vrijwilligers hebben daarom baat bij een instrument dat hen gidst bij de zorg van een persoon met dementie.

Om tegemoet te komen aan de vraag uit het werkveld, ontwikkelen en valideren we samen een praktische e-zorgtool die het persoonsgerichte zorgmodel vertaalt op maat van de persoon met dementie, hun naasten en zorgverleners. Met de ontwikkeling van de e-zorgtool willen we zorgen dat zorgverleners met de beschikbare tijd op een persoonsgerichte wijze zorg kunnen verlenen in hun interactie met de persoon met dementie.

Samen met de zorgverleners onderzoeken we aan welke voorwaarden de e-zorgtool zowel inhoudelijk als technisch moet voldoen. We analyseren de economische en maatschappelijke relevantie van de tool, en de impact op zorgverleners. Tenslotte voeren we een verkennende studie uit naar markttoepassingen, afzetpotentieel en de economische impact voor andere organisaties in de gebruikersgroep, zoals softwareontwikkelaars.

Contact

zorginconnectie@kdg.be

 • Financiering: VLAIO – TETRA voorbereidingstraject 

 • Duur onderzoek: 01/09/2017 - 31/08/2018

 • Projectpartners: 

  • Vzw Curando

  • GZA Zorg en Wonen vzw

  • Blue Health Innovation Center

  • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

 • Medewerkers: 

  • Birgit Kerstens

  • Pieter Kelber

  • Herwig De Smet

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend