Integratie van Person Centered Care (PCC) in de dagdagelijkse zorg voor bewoners met dementie in woonzorgcentra

Dementie is een degeneratieve hersenziekte die wordt gekenmerkt door een voortschrijdende intellectuele achteruitgang. Voorlopig bestaat er nog geen afdoende geneeskundige remedie voor deze aandoening. Nieuwe cijfers over dementie in Vlaanderen voorspellen een stijging van 43% voor het Vlaamse Gewest wanneer curatieve behandelingen uitblijven. Dit stelt onze samenleving voor grote uitdagingen, gezien de nood aan ondersteuning de inzet van velen vereist.

De laatste jaren staat belevingsgerichte en persoonsgerichte zorg meer en meer op de voorgrond. Bij persoonsgerichte zorg of Person Centered Care (PCC) staan de beleving en het welbevinden van de persoon met dementie centraal. Een persoonsgerichte benadering heeft zowel voordelen voor het welbevinden en functioneren van de persoon met dementie, het welbevinden van de verzorgenden en familieleden en de kwaliteit van zorg.

Dit werken aan persoonsgerichte zorg kan echter niet zonder een omslag in visie, attitude en gedrag van management en directe zorgverleners. Persoonsgerichte zorg kan pas geïmplementeerd worden als zorgpersoneel opgeleid maar vooral begeleid en gesteund worden om het concept te integreren in de dagdagelijkse werking en wanneer zorgpersoneel zelf de voordelen ervan inziet.

Tal van interventies om persoonsgericht te werken, werden ontwikkeld zoals trainingen, opleidingen, reflectietools en observatiemethoden. Ondanks de veelheid aan initiatieven leert feedback uit de woonzorgcentra ons dat de directe zorgverleners op de werkvloer nog niet de juiste instrumenten hebben om hiermee aan de slag te gaan. Zij missen concrete handvatten en praktische tips. Bovendien toonde onderzoek aan dat vele persoonsgerichte interventies en trainingen voor zorgverleners in woonzorgcentra van twijfelachtige kwaliteit zijn en niet onderbouwd werden door wetenschap.

Het werkveld heeft behoefte aan een laagdrempelige interventie die, aan de hand van bruikbare tips voor directe zorgverleners een vertaling biedt van persoonsgerichte zorg naar de dagdagelijkse praktijk en bijgevolg ondersteuning biedt bij de implementatie ervan. Met dit projectvoorstel willen we dan ook een unieke bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor ouderen met dementie binnen de Vlaamse context door de ontwikkeling van een laagdrempelige en generieke hitlijst van persoonsgerichte handelingen voor directe zorgverleners.

Contact

Michèle Van Rompaey
michele.vanrompaey@kdg.be
+32 3 613 15 25

 • Financiering:  PWO
 • Duur onderzoek: Oktober 2016 – Augustus 2019
 • Projectpartners:
  • GZA Woonzorggroep vzw
  • Amate vzw
  • Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
  • Zorgbedrijf Antwerpen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend