EXPLAINMED: Verstaanbare zorg voor iedereen

 • We ontwikkelen een app die ingewikkelde doktersverslagen met AI vertaalt naar begrijpelijke mensentaal.
 • Doel:
  • De patiënt meer inzicht geven in de eigen gezondheid.
  • Zorgen dat de patiënt geïnformeerd beslissingen kan nemen.
  • Betere behandelresultaten.

Met EXPLAINMED onderzoeken we de ontwikkeling van een tool waarmee je als patiënt jouw doktersverslag kan scannen en dit in eenvoudige taal kan lezen. Hoe kan dat? Aan de hand van artificiële intelligentie (AI) die automatisch medische termen kan herkennen. Je wordt ook doorverwezen naar nuttige links met extra betrouwbare informatie. In dit project ligt de focus in eerste instantie op verslagen van hartaandoeningen.

Zorgverleners gebruiken technisch medisch jargon dat door de gewone burger niet altijd te begrijpen is. In voorgaand onderzoek werd aangetoond dat tijdens een consultatie met een patiënt, tot zelfs 70 keer jargon wordt gebruikt.

Waarom

Het kan ook zijn dat de mondelinge uitleg van de zorgverlener duidelijk is maar dat vanwege verschillende factoren (emoties, aandoening, medicatie …) de uitleg niet onthouden werd. Achteraf kan de patiënt dan wel terugvallen op het medisch verslag dat in hun elektronisch dossier te vinden is. Dit verslag bevat te veel medische termen om begrijpbaar te zijn. Het gevolg van onbegrijpelijke uitleg kan er in bestaan dat de patiënt de therapie niet (correct) volgt en minder betrokken is waardoor er verdere gezondheidsschade optreedt. Dit heeft op zijn beurt een weerslag op de maatschappij en oplopende ziektekosten.

Partners

NextGenics onderzoekt samen met Karel de Grote Hogeschool, Forcit, Universiteit Gent en Cebam hoe AI ingezet kan worden om een verslag te vertalen naar een begrijpelijke tekst. Zowel vooraf als tijdens de ontwikkeling van de tool zal de patiënt betrokken worden om te testen of de tool handig is in gebruik en voldoet aan de verwachtingen.

Onderzoekers

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend