Mind the gap! Een implementatieonderzoek van Crew Resource Management-trainingen in zorginstellingen

Jaarlijks overlijden in de gezondheidzorg een significant aantal patiënten ten gevolge van vermijdbare incidenten die te wijten zijn aan suboptimale niet-technische vaardigheden van zorgverleners. Als reactie hierop werd de Crew Resource Management-training (training in niet-technische vaardigheden waaronder teamwerk en communicatie) in het leven geroepen en deze toonde reeds bewezen effect op de kwaliteit van deze niet-technische vaardigheden. Helaas blijkt een éénmalige CRM-training – dewelke werd ontworpen in een vorig onderzoeksproject (www.crmstudie.be) - onvoldoende om een blijvend effect te bekomen. De bestaande CRM-training moet ziekenhuisbreed en op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd om maximale draagkracht te waarborgen. Vanuit het werkveld komt de vraag hoe vaak, door wie en op welke manier de CRM-trainingen georganiseerd moeten worden en hoe een inbedding in de ganse instelling moet worden geïmplementeerd. Om die reden dringt implementatieonderzoek zich op.

Dit onderzoeksproject wil nagaan wat de ‘gouden standaard’ is wat betreft frequentie, duur, vorm en inhoud van CRM-trainingen en wil een implementatieplan en Standard Operating Procedure (SOP) ontwikkelen dewelke ziekenhuizen kunnen gebruiken om CRM-trainingen structureel in hun organisatie in te bedden. Op die manier kunnen zorgverleners op regelmatige basis getraind worden op hun niet-technische vaardigheden. Middels een pre-post design willen we het effect van de implementatie nagaan op 4 afdelingen wat betreft teamreflexiviteit, -feedback en -performantie, alsook op de verschillende niveaus van een organisatie de barrières en facilitatoren in kaart brengen.

Het resultaat is een SOP en implementatieplan met kostenanalyse waar ziekenhuizen mee aan de slag kunnen om CRM-trainingen ziekenhuisbreed in te bedden en aldus de patiëntveiligheid te kunnen optimaliseren.

Contact

sarah.deschepper@kdg.be
+ 32 3 613 15 49

dana.huybrechts@kdg.be
+32 3 502 20 22

evelien.raman@kdg.be
+32 613 15 19

 • Financiering: PWO
 • Duur onderzoek: September 2018 – December 2020
 • Projectpartners:
  • Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
  • Gasthuiszusters Antwerpen
  • Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • Klina
  • AZ Sint Maarten
 • Medeonderzoekers: Leen Roes