Crew Resource Management

Crew Resource Management (CRM) is een methodiek om een team te trainen voor het inzetten en optimaliseren van niet-technische vaardigheden tijdens een (kritieke) situatie op de werkvloer. Dit gebeurt aan de hand van een simulatietraining en de debriefing ervan. De niet-technische vaardigheden zijn onder te brengen in 5 thema’s:

  • Communicatie
  • Leiderschap
  • Teamwerk
  • Besluitvorming
  • Situatiebewustzijn

CRM: oorsprong in de luchtvaart

CRM principes

Literatuurlijst

Starten met CRM

Wil je graag starten met CRM in je (zorg)instelling of op je dienst, maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen?

Het team van het onderzoekscentrum Zorg in Connectie kan je daarbij helpen. We bieden:

Gecertificeerde KdG trainers & onderzoekers

De CRM-trainers en onderzoekers van de KdG hebben allemaal een gecertificeerde opleiding gevolgd tot ‘instructeur simulatietraining’ bij de EUSIM . Daarnaast nemen ze deel aan diverse bijscholingen en congressen.

Teamtraining

De CRM-trainers en onderzoekers van de KdG hebben ruime ervaring met het trainen van diverse teams, zowel op acute als niet-acute diensten aan de hand van simulatie en debriefing.

In de verschillende onderzoeken werden al meer dan 20 multidisciplinaire teams - en zo meer dan 600 professionals - getraind in de CRM-principes.
Daarnaast is er ook zeer veel ervaring opgedaan bij het trainen van al onze studenten verpleeg- en vroedkunde.

De CRM-trainingen kunnen doorgaan in de eigen instelling (al dan niet met mobiel simulatielab) of in het skillslab van de KdG campus Zuid.

Train the trainer

Wil je graag zelf trainingen geven op je afdeling of dienst? Dan hebben we vanuit het onderzoek ‘mind the gap: implementatie van CRM-trainingen in zorginstellingen’ een uitgewerkt train the trainerprogramma ontwikkeld, waarbij we interne medewerkers gaan vormen als facilitator voor het opzetten van dienst-eigen simulaties en het begeleiden van debriefing. Het voordeel is dat je onafhankelijk van externe trainers nadien de CRM-trainingen kan verderzetten, volgens een eigen frequentie.

Adviesverlening

Sta je aan het begin van een CRM-implementatie en weet je niet goed hoe eraan te beginnen. Of loop je vast verder in het traject? We bieden ook adviesverlening op maat!

Bekijk ook onze e-learning over CRM.

Materiaal

We beschikken over een state of the art skillslab met de modernste technologie in de gebouwen van KdG campus Zuid. Daarbij is een verpleegkamer volledig uitgerust met medische apparatuur (monitor, zuurstof, infuusstaander, AED, ...) en verpleegkundige materialen (infusen, prikmateriaal, wondzorgmateriaal, ...). Deze kamer is uitgerust met vaste camera’s voor video-opnames die gelijktijdig worden gestreamd naar eender welke pc, zodat enerzijds externe toeschouwers kunnen meekijken en anderzijds zo nodig bij de bespreking beelden kunnen worden herbekeken. 

We beschikken ook over de modernste types simulatiepoppen (high fidelity patient simulator), die aangestuurd wordt vanuit de controlekamer. Deze poppen kunnen door de operator worden bestuurd en zijn voorzien van (terug)spraak. Ook kunnen de voornaamste vitale parameters worden gemeten (hartslag, ademhaling, bloeddruk, ...) , kan een infuus worden geprikt en zelfs een botboor worden gebruikt. Kortom, onze ‘John & Jane Does’ fungeren hier als ware het echte patiënten.

Om de mogelijkheid te bieden om CRM-trainingen in het werkveld zelf te voorzien, werd tevens geïnvesteerd in een mobiel simulatielab. Daarbij kunnen simulatiepoppen én videomateriaal worden ontleend om extern in te zetten.

Publicaties

2018

Roes, L., De Schepper, S., Geuens, N. & Franck, E. (2018). Does teamwork make the dream work? De impact van een multidisciplinaire teamtraining in de acute setting: een interventiestudie. Tijdschrift voor vroedvrouwen, 24 (5), 297-306.

Franck, E., Roes, L., De Schepper, S. & Timmermans, O. (2018). Resource Management and Quality of Care. In Van Bogaert, P. & Clarke, S. (red). The Organizational Context of Nursing Practice: Concepts, Evidence, and Interventions for Improvement (pp.217-237). Springer International Publishing. 

2016

Franck, E., Roes, L., De Schepper, S., Geuens, N., Jacquemyn, Y., Timmermans, O., & Van Bogaert, P. (2016). To err is human: over de noodzaak en de kracht van teamwork en communicatie in de verloskunde. In M. Eggermont (Red.), Verloskunde in beweging (3e ed., pp. 111-134). Antwerpen, België: Intersentia.

Roes, L, De Schepper, S., Timmermans, O., Monsieurs, K., Van Bogaert, P. & Franck, E. (2016). Naar een veiligere patiëntenzorg: niet-technische vaardigheden van zorgverleners : literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Geneeskunde, 72, 7, 423-437.

2015

Roes, L., De Schepper, S., & Franck, E. (2015). Het belang van niet-technische vaardigheden in de acute verloskunde. Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 21 (5), 294-300.

Zelf starten met CRM?

Wens je zelf te starten met CRM in je zorginstelling of op je afdeling? Neem gerust contact op met zorginconnectie@kdg.be

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend