Behoeften bij moeders na kortverblijf op de Vlaamse materniteiten

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke zorg- en ondersteuningsbehoeften Vlaamse pas bevallen moeders precies nodig hebben wanneer zij het ziekenhuis (vroegtijdig) verlaten.
Eveneens wordt er nagegaan in hoeverre deze ondersteuningsbehoeften binnen het huidige Vlaamse verloskundige systeem kunnen worden ingelost en in hoeverre de zorgverleners, meer bepaald de vroedvrouwen, hierop kunnen inspelen. Zo wordt duidelijk waar er nog noden op te vullen zijn, zowel in de huidige situatie als met het oog op de toekomst, waar de ligdagduur in het ziekenhuis na een normale bevalling vermoedelijk verder zal blijven dalen.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal er een aanbeveling opgemaakt worden betreffende de (verloskundige) zorg na thuiskomst die zo goed mogelijk aansluit bij de aanwezige behoeften van Vlaamse pas bevallen moeders. Op deze manier wordt getracht de kwaliteit van de postpartale zorg te verbeteren en de zorgverleners die hierin werkzaam zijn concrete handvaten aan te reiken om mee aan de slag te gaan.

De onderzoeksvragen zullen benaderd worden via een mixed method onderzoeksdesign wat verschillende luiken omvat.
In een eerste luik zullen via een kwalitatieve benadering de behoeften van pas bevallen vrouwen in kaart gebracht worden. Deze behoeften zullen in een tweede luik gekwantificeerd worden via een beschrijvende epidemiologische studie. Tot slot zal het derde luik opnieuw via een kwalitatieve benadering aftoetsen in hoeverre vroedvrouwen zich klaar voelen om in te spelen op deze behoeften.

Contact

kathleen.biesmans@kdg.be

  • Duur onderzoek: September 2014 – Augustus 2016

  • KdG-medewerkers : Kathleen Biesmans, Christine Ceulemans

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend