Academie Voor De Eerste Lijn (AVDEL)

Gezien de veranderende zorgbehoeften van de bevolking, heeft de Academie Voor De Eerste Lijn (AVDEL) als doel een optimale eerstelijnszorgervaring te creëren voor zorgontvangers in Vlaanderen, aangepast aan de context van de gemeenschap waarin ze leven, en met speciale aandacht voor billijkheid.

Wie? De Academie Voor De Eerste Lijn (AVDEL) is een onderzoeks- en onderwijsnetwerk van vier Vlaamse universiteiten, zes hogescholen, het Wit-Gele Kruis en patiëntvertegenwoordigers.

Wat? De Academie Voor De Eerste Lijn (AVDEL) richt zich op het uitbouwen van een meer omvattende en interdisciplinaire eerstelijnszorg voor populaties met een matig complexe zorgbehoefte om vermijdbare achteruitgang en toenemende complexiteit te voorkomen. AVDEL promoot doelgerichte zorg als een innovatieve strategie voor proactieve en persoonsgerichte zorg in een interprofessioneel samenwerkingsmodel. Er wordt ook aandacht besteed aan de zelfbeheersingscapaciteit van de zorgverlenende gemeenschap door een toolkit te ontwikkelen die de duurzame implementatie van zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg verbetert. AVDEL draagt bij aan een hoge kwaliteit van zorg door de interdisciplinaire zorg en samenwerking uit te breiden , waarbij formele en informele zorgverleners worden betrokken en verenigd. Om de persoonsgerichte en gemeenschapsgerichte aanpak te bevorderen, rekening houdend met de sociale determinanten van gezondheid, zullen nieuwe modellen van interprofessionele zorgnetwerken en samenwerking worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Hoe? Op basis van academisch en praktijkgericht onderzoek ontwikkelt AVDEL optimale roadmaps en hands-on toolkits voor eerstelijnszorgbeleid, praktijk en onderwijs. Deze strategieën en hulpmiddelen vergemakkelijken de implementatie van proactieve en persoonsgerichte primaire zorg voor de bevolking met matig complexe problemen. AVDEL levert ook een substantiële inbreng in innovatieve trainingsstrategieën op bachelor- en masterniveau, evenals in permanente educatie van gezondheidszorg- en sociale beroepen. AVDEL werkt vanaf het begin samen met beleidsmakers.

Contact

maja.lopezhartmann@kdg.be 
+32 3 613 15 23

 • Financiering: Fonds Daniël De Coninck (KBS)

 • Duur onderzoek: 1 april 2019 – 31 maart 2024

 • Projectpartners: 

  • UAntwerpen
  • UGent
  • KULeuven
  • VUB
  • Karel de Grote Hogeschool
  • UCLL
  • Arteveldehogeschool Gent
  • Thomas More Kempen
  • VIVES
  • HoGent
  • HIVA
  • Wit-Gele Kruis
  • Vlaams Patiëntenplatform

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend