It’s time to talk! Team zelfdebriefing als methode om het teamwerk te verbeteren

Door de sterk verhoogde aandacht voor patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg komt de vraag vanuit het werkveld om een interventie te ontwikkelen die het teamwerk van zorgverleners kan optimaliseren, met name tijdens urgente situaties. Suboptimale niet-technische vaardigheden en teamwerk zijn immers de meest voorkomende oorzaken van vermijdbare patiëntensterfte in de gezondheidszorg. Het werkveld en de literatuur bevestigen dat er een belangrijke noodzaak is aan debriefing na urgenties, aangezien dit de communicatie en teamwerk tussen zorgverleners enorm kan verbeteren. Debriefing is een techniek waarbij urgentieteams na afloop van een urgentie samen acties en denkprocessen bespreken en analyseren en op die manier door reflectie teamwerk naar de toekomst steeds verbeteren.

Voorliggend onderzoeksvoorstel wil een debriefing-implementatieplan voor ziekenhuizen ontwikkelen en implementeren op 4 pilootafdelingen middels een multicentrisch longitudinaal mixed-methods pre-postinterventiedesign. De onderzoekers bekijken welk effect team zelfdebriefing van urgenties met behulp van een topiclijst heeft op onder meer de perceptie van de kwaliteit van teamwerk, kwaliteit van zorg, jobtevredenheid en open aanspreekcultuur.

Dit projectvoorstel zal resulteren in (1) een op evidentie gebaseerd implementatieplan voor debriefing na urgenties op acute afdelingen van ziekenhuizen. Dit implementatieplan komt tegemoet aan barrières die het werkveld aangeeft. Voorts beogen de onderzoekers (2) een train-de-trainer pakket te ontwikkelen om zorgverleners middels een ondersteunende topiclijst op te leiden tot facilitator van debriefings. Hiermee kan het werkveld aan de slag om op een systematische manier team zelfdebriefing toe te passen na kritieke situaties, met als doel teamwerk en aldus patiëntveiligheid te optimaliseren.

Contact

zorginconnectie@kdg.be

 • Financiering:  PWO
 • Duur onderzoek: september 2017 – augustus 2019
 • Projectpartners:
  • ZNA Jan Palfijn
  • ZNA Stuivenberg
  • AZ Sint Maarten
  • Multiversum

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend