Van 'verzorgen zonder zorgen' naar 'hoe blijft lesgeven cool'

Stress en burn-out vormen een grote problematiek, ook in België. Dit veroorzaakt een veelheid aan negatieve gevolgen voor zowel het individu, het team, de kwaliteit van het werk en de organisatie. We onderzoeken de transfereerbaarheid over sectoren heen van het concept van een individueel afgestemd e-learning pakket rond weerbaarheid tegen stress en burn-out gericht op een specifieke beroepsgroep.

Binnen de het Expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg werd de afgelopen jaren een e-learning pakket ontwikkeld ter preventie van stress en burn-out bij verpleegkundigen. Dit pakket onderscheidt zich van bestaande producten doordat het gepersonaliseerd is, specifiek gericht op verpleegkundigen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Stress en burn-out zijn echter niet enkel een brandende problematiek in de zorgsector, maar eveneens binnen andere sectoren. Dit e-learning pakket biedt dan ook mogelijkheden voor toepassing bij andere beroepsgroepen. We willen bijgevolg nagaan of het voor verpleegkundigen gevalideerde concept van een individueel afgestemd en beroeps specifiek e-learning pakket, getransfereerd kan worden naar andere sectoren. We willen dit onderzoeken door deze transfer vooreerst uit te testen bij een ander contactberoep en risicopopulatie waar de nood aan preventieve interventies duidelijk aangevoeld wordt, namelijk onderwijzend personeel in hoger onderwijs. Voorliggend onderzoek dient dus als proof of concept om aan te tonen dat het pakket ook breder toepasbaar is. Hierdoor zal de valorisatie van het pakket bevorderd worden.

Dit beogen we te doen door:

1. Na te gaan op welke gebieden de inhoud van het preventiepakket voor verpleegkundigen verschilt van deze voor onderwijzend personeel en welke inhoud behouden kan blijven.

2. Deze inhoud in te passen in het bestaande framewerk of structuur.

3. Het effect van dit preventiepakket te onderzoeken.

4. De meeste geschikte wijze voor commercialisatie uit te werken.

Na het beëindigen van voorliggend project zullen nog verdere stappen gezet worden om het concept aan te passen aan andere beroepsgroepen en deze ook daar verder te commercialiseren.

Contact

zorginconnectie@kdg.be

 • Financiering: POC-project (Proof of concept) met cofinanciering KdG
 • Duur onderzoek: 01/9/2016 - 31/12/2017
 • Projectpartners: 
  • Karel de Grote Hogeschool 
  • Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen
  • Artevelde Hogeschool
  • Katholieke Hogeschool VIVES
  • Universiteit Antwerpen
 • Medewerkers: 
  • Sarah De Win
  • Herman Vandevijvere 
  • Nina Geuens 
  • Erik Franck (Promotor, KdG) 
  • Peter Van Petegem (Co-promotor, UA)

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend