Meer kansen voor kansarme gezinnen - Implementatie en effectmeting van het postnataal kansenpad

Dit project is een vervolg op een lopend project (‘Meer kans voor kansarme gezinnen') binnen de hogeschool. Het heeft tot doel om het ontwikkelde postnataal kansenpad praktisch te implementeren en het effect te meten zodat de outcomes voor kansarme gezinnen na een normale bevalling optimaliseren.

Het project speelt in op de veranderingen die zich momenteel manifesteren in de postnatale zorgverlening. De ligduur in de ziekenhuizen na een normale vaginale bevalling daalt waardoor de nood aan een transmuraal postnataal zorgpad zich opdringt. Vroedvrouwen en andere zorgverleners zullen in deze zorgpaden een prominente rol opnemen. Ze zijn echter bezorgd over de effecten van de verkorte ligduur op kansarme moeders. Het project sluit waar mogelijk aan bij pilootprojecten die door de overheid geïnstalleerd werden.

Het ontwikkelde transmuraal kansenpad zal breed inzetbaar zijn in de postnatale zorgverlening. Er bestaan reeds veel initiatieven, maar deze zijn vaak gefragmenteerd en bestaan naast elkaar. Dit pad wil het beste uit deze systemen meenemen, maar ruimte bieden voor individuele invulling om een zo breed mogelijk werkveld te kunnen bereiken. De concrete en praktische implementatie van dit pad is dan ook een vereiste aanvulling binnen dit project. Om over te kunnen gaan tot een krachtige en kwaliteitsvolle implementatie zal er gewerkt worden volgens een implementatiemodel.

Dit project is een essentiële meerwaarde voor de efficiënte, transmurale implementatie van het postnataal kansenpad. De huidige partners binnen het lopende project zijn vragende partij voor deze aanvulling.

Contact

Tinne Vercauteren
tinne.vercauteren@kdg.be
+32 3 613 15 90

Kathleen Biesmans
kathleen.biesmans@kdg.be
+32 3 613 15 67

 • Financiering: PWO
 • Duur onderzoek: September 2018 – April 2021
 • Projectpartners:
  • AZ Nikolaas
  • Expertisecentrum kraamzorg De Kraamvogel vzw
  • Gasthuiszusters Antwerpen Ziekenhuizen (GZA)
  • Huizen van het Kind
  • ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA)