Meer kansen voor kansarme gezinnen - Implementatie en effectmeting van het postnataal kansenpad

Dit project bouwde verder op het PWO-project postnataal kansenpad. Het project speelt in op de veranderingen die zich momenteel manifesteren in de postnatale zorgverlening. De ligduur in de ziekenhuizen na een normale vaginale bevalling daalt waardoor de nood aan een transmuraal postnataal zorgpad zich opdringt. Vroedvrouwen en andere zorgverleners zullen in deze zorgpaden een prominente rol opnemen. Ze zijn echter bezorgd over de effecten van de verkorte ligduur op kansarme moeders.

Vanuit de resultaten van het eerste project werd een webapplicatie ontwikkeld voor zorgverleners. Deze webapplicatie bestaat uit verschillende pakketten die zich elk toespitsen op een bepaalde ondersteuningsterrein, zoals logistieke ondersteuning, taal, sociaal netwerk en sociale dienstverlening.

Binnen deze pakketten kan de zorg- of hulpverlener op basis van een aantal vragen de noden van de cliënt in kaart brengen en aansluitend daarbij het gewenste ondersteuningstraject selecteren. Een traject kan bestaan uit extra informatie of een organisatie waar naar doorverwezen wordt om de juiste zorg of ondersteuning te bieden. De hulp- of zorgverlener is bij het gebruik van de webapplicatie in staat om zo vanuit de verschillende pakketten een individueel pad op te stellen voor een gezin afgestemd op de zwangerschapsduur.

De webapplicatie werd een eerste maal in 2020 gepiloteerd, maar kende toen geen doorstart omwille van de coronapandemie. Er werd gekozen om de pilootfase uit te stellen en de vrijgekomen tijd te investeren in een uitbreiding van de webapplicatie. Drie ondersteuningsterreinen werden toegevoegd:

 • Mentaal welzijn
 • Geweld
 • Verslavingsproblematiek

In 2021 werd de pilootfase opnieuw opgestart bij enkele partners in de Antwerpse regio. Op basis van een aantal cases werd de webapplicatie geëvalueerd.

De inhoud en de resultaten van dit project worden momenteel (2022) gevalideerd binnen het project Born in Belgium Professionals, een project wat een doorstart is van Born in Belgium. Binnen Born in Brussels werd een gelijkaardig traject gelopen in het Brusselse. Met de steun van de federale overheid (RIZIV) kreeg dit project toestemming zich verder uit te rollen in de rest van België.

Contact
kathleen.biesmans@kdg.be
+32 3 613 15 67

 • Financiering: PWO
 • Duur onderzoek: September 2018 – April 2021
 • Medewerkers: Kathleen Biesmans, Tine Vercauteren
 • Projectpartners:
  • AZ Nikolaas
  • Expertisecentrum kraamzorg De Kraamvogel vzw
  • Gasthuiszusters Antwerpen Ziekenhuizen (GZA)
  • Huizen van het Kind
  • ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA)

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend