Duurzame Loopbanen in de Zorg

Onderzoeksdomein

 • Wij doen onderzoek naar duurzame loopbanen in de zorg en bieden antwoorden op vragen hierover in jouw zorginstelling

 • We bouwen hiermee aan het zorgberoep van morgen

 • We ontwikkelen praktijktools die jij direct op de werkvloer kunt inzetten, zoals methodieken, train-the-trainer pakketten, communicatietools, e-books, maar ook bijscholingen. 

 • Wij werken vanuit het onderzoekscentrum Zorg in Connectie.

Wat kunnen we voor jou doen? 

Samen (onderzoeks)vragen uit jouw organisatie helder krijgen om zorgprofessionals in je organisatie beter te ondersteunen in hun job door in te zetten op (klinisch) leiderschap, interdisciplinaire samenwerking of persoonsgericht werken? Contacteer ons voor een vrijblijvend intakegesprek. 

Onderzoek op maat

Een concreet idee testen in de praktijk? Heb je hulp nodig om dit op een wetenschappelijke manier aan te pakken en wil je concrete resultaten over de impact van jouw idee? We ontwikkelen met jou een traject op maat.   

Bijscholingen en lezingen   

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit ons onderzoek? Volg één van onze bijscholingen of lezingen via KdG Academy. Dit kan zowel op onze campus als bij jou op de werkvloer.   

Dienstverlening op maat

Gebruikmaken van onze bestaande methodieken en tools, maar dan op maat van jouw organisatie? Dat kan. We stemmen ze telkens af op maat van jouw noden en organisatievorm. Contacteer ons voor meer informatie via zorginconnectie@kdg.be   

Duurzame loopbanen in de zorg  

Samen met het werkveld én onze opleidingen bouwen we aan het zorgberoep van morgen als een uitdagende, werkbare, futureproof en een job die voldoening geeft. In een duurzame loopbaan voelen zorgprofessionals zich gewaardeerd in hun job, hebben zij verantwoordelijkheid en autonomie in de uitoefening van hun job en beschikken ze over voldoende draagkracht en externe ondersteuning om hun job naar behoren uit te oefenen.   

We richten ons zowel op individuele competenties van zorgprofessionals als op externe factoren zoals:  

 • Werkomgeving. 
 • Zelfleiderschap. 
 • Connectie tussen management en professional. 
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Realisaties  

Projecten

Hoe hou je zorgpersoneel langer aan zet? Zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland en Vlaanderen worstelen met uitstroom en uitval. Dit project focust zich op een oplossing hiervoor.
date_range
Duur:
mei 2023 - mei 2026
attach_money
Financiering:
Interreg Vlaanderen-Nederland
Met dit project willen we een implementatiegids ontwerpen en evalueren die ziekenhuizen ondersteunt om zelf het (reeds ontwikkelde) PSG-programma in te bedden binnen de eigen instelling om de emotionele weerbaarheid van de ziekenhuisverpleegkundigen te verhogen.
date_range
Duur:
Okt 2021 - Sep 2023
attach_money
Financiering:
PWO

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend