Gebruik Bedside Briefing op je afdeling

Waar doe jij de patiëntenoverdracht met je collega’s bij de shiftwissel? In de verpleegpost? In een briefinglokaal? Waarom niet aan het bed van de patiënt? Onderzoek van ons onderzoekscentrum Zorg in Connectie laat zien dat dit voor alle betrokkenen veel voordelen heeft. Wij vertellen je waarom deze Bedside Briefing zo goed werkt en vooral hoe je dit aanpakt binnen jouw dienst. We geven je meteen ook een aantal praktische tools mee die je vandaag al kunt gebruiken.

AZ Klina in Brasschaat gebruikt Bedside Briefing al. Lees de ervaringen

Wat is Bedside Briefing?

Communicatie, ook in de zorg voor patiënten in een ziekenhuis cruciaal. Een belangrijk moment van communicatie is de patiëntoverdracht tussen verpleegkundigen bij start en einde van de dienst. Meestal gebeurt deze briefing in de verpleegpost. Het gebrek aan patiëntgerichtheid, een onrustige omgeving en onvolledige rapportage of miscommunicatie door gebrek aan focus tijdens die briefing heeft een negatieve impact op de veiligheid en kwaliteit van zorg. Onderzoek van ons onderzoekscentrum Zorg in Connectie toont aan dat deze briefing tussen vertrekkende en startende verpleegkundigen beter in het bijzijn van de patiënt gebeurt, aan het bed. Bedside briefing dus.

Bedside briefing is het overdragen van informatie aan andere hulpverleners met de patiënt als derde (en belangrijkste) partner in de overdracht. Ten opzichte van de klassieke manier van informatieoverdracht is de belangrijkste aanpassing het betrekken van de patiënt bij de overdracht, zodat de patiënt partner wordt in het aansturen van zijn zorgproces.

ISCAP-model

Het onderzoekscentrum Zorg in Connectie ontwikkelde een gestandaardiseerd protocol, het ISCAP-model, dat je kunt gebruiken om Bedside Briefing toe te passen in je eigen werk. We ontwikkelden een aantal flowcharts volgens dit ISCAP-model dat staat voor Identificatie, SBAR overdracht, Controle, Afronden en Peer check.

Je print de flowchart eenvoudig uit en klikt hem op je clipboard, hang hem uit in de verpleegpost of zet hem in tijdens een vorming. De beknopte versie doet het zelfs goed als geheugensteuntje als sleutelhanger.

De flowchart helpt je tijdens je patiëntenoverdracht aan het bed van de patiënt. De fiches zijn gebaseerd op de noden die wij opvangen binnen het werkveld, maar ze kunnen tegelijk aangepast worden aan de individuele behoeften van jouw zorginstelling.

ISCAP-flowchart
Uitleg ISCAP-flowchart I
Identificatie
 • Zorg dat je voorbereid bent! Je patiëntendossier en briefingblad breng je up-to-date vóórdat je start met de overdracht. Tijdens de ochtendshift licht je nieuwe patiënten toe.
 • Stel jezelf en je collega voor aan de patiënt. Plaats je correct aan het bed zodat je de patiënt betrekt en deze zich niet uitgesloten voelt.
 • Controleer de identiteit van de patiënt volgens de omschreven procedure.
 • Vraag aan de patiënt om actief deel te nemen aan de overdracht. Nodig de patiënt uit om vragen te stellen en aanvullingen te doen indien de overdracht niet volledig is.
 • Zorg dat de privacy maximaal gerespecteerd wordt gedurende de overdracht:
  • Spreek duidelijk maar niet te luid, sluit gordijnen en deur.
  • Gevoelige informatie deel je mee aan je collega buiten de kamer en/of noteer je in het patiëntendossier.
Uitleg ISCAP-flowchart S
SBAR-overdracht
S: Situation
 • Naam patiënt.
 • Reden van opname/diagnose/ geplande ontslagdatum.
 • Aan te vullen met relevante situatieschets i.f.v. afdelingsgebonden informatie.
  • Vb: op heelkundige diensten: OK-datum vermelden.
B: Background
 • Overloop de relevante historiek/antecedenten.
 • Allergieën.
A: Assessment
 • Wat is het huidige probleem?
 • Parameters, observaties, gebeurtenissen en aandachtspunten.
R: Recommendation
 • Wat staat er te gebeuren?
 • Nuchter?
 • Overloop de geplande taken/zorgen/…
Uitleg ISCAP-flowchart C
Controle
 • Controleer de patiënt en zijn omgeving.
  • Wonden, infusen, drains, sondes,….
  • Controleer de kamer op eventuele veiligheidsrisico’s.
Uitleg ISCAP-flowchart A
Afronden
 • Vraag naar aanvullingen/tekorten bij de patiënt. Is alles duidelijk?
 • Bespreek noden en vragen patiënt.
Uitleg ISCAP-flowchart P
Peer Check

Na het verlaten van de kamer geeft de ontvangende collega feedback over de overdracht:

 • Was alles duidelijk? Werd de volgorde gerespecteerd?
 • Overdracht volledig? Iets gemist tijdens de overdracht?
 • Eventueel tips tot verbetering.

De voordelen van Bedside Briefing:

 • Meer patiënttevredenheid over de communicatie van verpleegkundigen.
 • Effectiviteit van de briefing stijgt. Er worden meer items in het kader van patiëntveiligheid gebriefd.
 • De briefing verloopt efficiënter.
 • De patiënt voelt zich maximaal betrokken.
 • De patiënt deelt ter plekke meest up to date informatie en heeft mogelijkheid om briefing zo bij te sturen.
 • De patiënt krijgt meest up to date informatie over de situatie.
 • Het aantal beloproepen van patiënt aan verpleegpost onmiddellijk na de briefing daalt, omdat de patiënt zijn verpleegkundige kent en de dringende vragen/bezorgdheden tijdens de briefing kan delen.

Ondersteuning van leidinggevenden en een aangepaste implementatiestrategie zijn dus belangrijk.

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend