Bied je stageplaats aan

Als praktijkgerichte hogeschool stomen we onze studenten al van bij het begin van hun opleiding klaar om hun eerste stappen te zetten in het professionele leven. Ze kijken ernaar uit om in jouw bedrijf of organisatie werkervaring op te doen.

 • Ze brengen de nieuwste knowhow, trends en ontwikkelingen in hun vakgebied binnen in jouw organisatie. 
 • Ze zorgen voor een frisse wind en nieuwe ideeën.  
 • Een stagebegeleider ondersteunt en begeleidt mee vanuit de hogeschool.  

Denk je dat jouw werkvloer een ideale leerwerkplek of stageplek is?
Meld je hier aan als potentiële stageplaats:

Stage
Ik zoek een stagiair uit deze sectoren:
Opleidingen Gezondheidszorg
Ik zoek een stagiair uit deze opleiding(en) Gezondheidszorg:
Opleidingen IT
Ik zoek een stagiair uit deze opleiding(en) IT:
Stage Toegepaste Informatica en Applied Computer Science (Engelstalige opleiding)
Praktisch
 • De stage loopt over 8 weken (fulltime) en vertegenwoordigt een vak van 15 studiepunten.
 • De stage start eind maart of begin april, kan in binnen- en buitenland en kan ook in duo.
Inhoud
 • We verwachten van de bedrijven een duidelijk afgebakend project dat een meerwaarde biedt voor de student én het bedrijf en dat technisch uitdagend is. Soms kan dit ook een POC zijn, of een ‘sub-project’ van een groter geheel. Pure support of operationele opdrachten, een samenbrengen van kleine opdrachten, meeloopopdrachten en helpdesk behoren hier niet toe.
 • Studenten integreren volledig in het informaticateam van het bedrijf om op die manier inzicht te krijgen in het brede takenpalet van een informaticus. Daarom richten we ons op grotere IT-diensten (zowel binnen als buiten de informaticasector).
 • We verwachten dat het stagebedrijf de studenten op een realistische wijze kan begeleiden. Eén persoon engageert zich als stagementor en volgt de studenten van dichtbij op. Ook vanuit KdG neemt een docent de coaching op zich. Hij is het aanspreekpunt van de hogeschool en komt op geregelde tijdstippen op stagebezoek.
 • De studenten leveren – naast de afgewerkte projecten – een volledige documentatie op waardoor het stagebedrijf achteraf verder aan de slag kan met het product. Daarnaast maken de studenten een stageverslag met gegevens over het stageproces en hun aanpak.
Kandideren als stagebedrijf
 • Nieuwe kandidaat-stagebedrijven bezoeken we in het najaar eerst zelf.
 • Tegen eind november dienen de kandidaten dan een projectvoorstel in.
 • Wanneer dit voorstel is goedgekeurd, communiceren we het aan studenten.
 • In het voorjaar maken zij hun keuze.

Het is belangrijk om hier te vermelden dat het aanbod aan stageplaatsen meestal groter is dan het aantal studenten, zeker voor stages rond applicatieontwikkeling. Voor Systeem- en netwerkbeheer en Softwaremanagement evenals voor internationale stages zijn er meer mogelijkheden.
Voor buitenlandse stages contacteer je de dienst Internationalisering: internships.heb@kdg.be

Stage Internet of Things
Stage Multimedia en Creatieve Technologie (incl. Engelstalige opleiding)
Opleidingen kunst, ontwerp en fotografie
Ik zoek een stagiair uit deze opleidingen kunst, ontwerp en fotografie:
Opleidingen Management
Ja, ik verstuur mijn kandidatuur als stageplaats voor deze opleiding(en) management:
Lerarenopleidingen (onderwijs)
Ja, ik verstuur mijn kandidatuur als stageplaats voor deze opleiding(en) onderwijs (lerarenopleiding):
Opleidingen Welzijn
Ja, ik verstuur mijn kandidatuur als stageplaats voor deze opleiding(en) Welzijn:
Opleidingen Wetenschappen en Technologie
Ik zoek een stagiair uit deze opleidingen Wetenschappen en Technologie:
Stage Internet of Things
Stage Multimedia en Creatieve Technologie (incl. Engelstalige opleiding)
Professionele gegevens
Persoonsgegevens contactpersoon
Privacy en algemene voorwaarden

Lees de volledige KdG Privacyverklaring.

Privacy