Bied je stageplaats aan

Als praktijkgerichte hogeschool stomen we onze studenten al van bij het begin van hun opleiding klaar om hun eerste stappen te zetten in het professionele leven. Ze kijken ernaar uit om in jouw bedrijf of organisatie werkervaring op te doen.

 • Ze brengen de nieuwste knowhow, trends en ontwikkelingen in hun vakgebied binnen in jouw organisatie. 
 • Ze zorgen voor een frisse wind en nieuwe ideeën.  
 • Een stagebegeleider ondersteunt en begeleidt mee vanuit de hogeschool.  

Denk je dat jouw werkvloer een ideale leerwerkplek of stageplek is?
Meld je hier aan als potentiële stageplaats:

Stage
Ik zoek een stagiair uit deze sectoren:
Opleidingen Gezondheidszorg
Ik zoek een stagiair uit deze opleiding(en) Gezondheidszorg:
Opleidingen IT
Ik zoek een stagiair uit deze opleiding(en) IT:
Stage Toegepaste Informatica en Applied Computer Science (Engelstalige opleiding)
Praktisch
 • De stage loopt over 8 weken (fulltime) en vertegenwoordigt een vak van 15 studiepunten.
 • De stage start eind maart of begin april, kan in binnen- en buitenland en kan ook in duo.
Inhoud
 • We verwachten van de bedrijven een duidelijk afgebakend project dat een meerwaarde biedt voor de student én het bedrijf en dat technisch uitdagend is. Soms kan dit ook een POC zijn, of een ‘sub-project’ van een groter geheel. Pure support of operationele opdrachten, een samenbrengen van kleine opdrachten, meeloopopdrachten en helpdesk behoren hier niet toe.
 • Studenten integreren volledig in het informaticateam van het bedrijf om op die manier inzicht te krijgen in het brede takenpalet van een informaticus. Daarom richten we ons op grotere IT-diensten (zowel binnen als buiten de informaticasector).
 • We verwachten dat het stagebedrijf de studenten op een realistische wijze kan begeleiden. Eén persoon engageert zich als stagementor en volgt de studenten van dichtbij op. Ook vanuit KdG neemt een docent de coaching op zich. Hij is het aanspreekpunt van de hogeschool en komt op geregelde tijdstippen op stagebezoek.
 • De studenten leveren – naast de afgewerkte projecten – een volledige documentatie op waardoor het stagebedrijf achteraf verder aan de slag kan met het product. Daarnaast maken de studenten een stageverslag met gegevens over het stageproces en hun aanpak.
Kandideren als stagebedrijf
 • Nieuwe kandidaat-stagebedrijven bezoeken we in het najaar eerst zelf.
 • Tegen eind november dienen de kandidaten dan een projectvoorstel in.
 • Wanneer dit voorstel is goedgekeurd, communiceren we het aan studenten.
 • In het voorjaar maken zij hun keuze.

Het is belangrijk om hier te vermelden dat het aanbod aan stageplaatsen meestal groter is dan het aantal studenten, zeker voor stages rond applicatieontwikkeling. Voor Systeem- en netwerkbeheer en Softwaremanagement evenals voor internationale stages zijn er meer mogelijkheden.
Voor buitenlandse stages contacteer je de dienst Internationalisering: internships.heb@kdg.be

Stage Internet of Things
Stage Multimedia en Creatieve Technologie (incl. Engelstalige opleiding)
Opleidingen kunst, ontwerp en fotografie
Ik zoek een stagiair uit deze opleidingen kunst, ontwerp en fotografie:
Opleidingen Management
Ik zoek een stagiair uit deze opleiding(en) management:
Stage Rechtspraktijk

Praktisch

 • De praktijkstage (derde jaar Rechtspraktijk) loopt over 10 weken (fulltime) en vertegenwoordigt een vak van 17 studiepunten. De vervroegde praktijkstage start midden oktober en eindigt eind december. De reguliere praktijkstage start midden april en eindigt eind juni.
 • De oriëntatiestage (tweede jaar Rechtspraktijk) omvat 2 stagedagen midden mei. 
 • Wegens de sterke binding tussen oriëntatiestage en praktijkstage geldt uw engagement voor zowel de oriëntatiestage als de praktijkstage. U stelt zich met andere woorden automatisch kandidaat voor de beide stages. 

Inhoud van de stages

Oriëntatiestage in Rechtspraktijk 2:

 • Bij de oriëntatiestage in het tweede jaar Rechtspraktijk loopt een student telkens 2 dagen stage op verschillende stageplaatsen. De student kan op die manier ervaring opdoen in verschillende trajecten binnen Rechtspraktijk. Zo krijgt de student een realistische blik op het werkveld en het takenpakket van juridisch geschoolden, bij voorkeur paralegals.
 • Na de oriëntatiestage kiest de student uit 1 van de 4 afstudeertrajecten van het derde jaar Rechtspraktijk. Gekoppeld aan dit traject, zal de student een praktijkstage volgen van 10 weken in 1 van de sectoren die aan dit traject verbonden zijn. 
 • Het takenpakket van de student bestaat voornamelijk uit observeren (opzoekingen binnen de juridische context, toepassingen in de wetgeving, het opstellen van interne schriftelijke communicatie, het opstellen van externe schriftelijke communicatie, mondelinge communicatie met externen, schriftelijke communicatie met externen, interne meetings bijwonen en werken met interne softwarepakketten).

Praktijkstage in Rechtspraktijk 3:

 • Een student integreert zich gedurende de 10-weken durende stage volledig in het team om op die manier inzicht te krijgen in het brede palet aan taken van een paralegal. 
 • We verwachten dat er voldoende  tijd en ruimte wordt gemaakt om de student te begeleiden (voor en tijdens de stage). Eén persoon engageert zich als stagementor en volgt de student van dichtbij op. Ook vanuit KdG neemt een docent de coaching op zich. Deze docent is het aanspreekpunt van de hogeschool en komt ook op stagebezoek.
 • Het takenpakket van de student bestaat voornamelijk uit opzoekingen binnen de juridische context en het verwijzen naar toepassende wetgeving binnen de gegeven opdracht, maar kan eveneens bestaan uit het opstellen van interne en externe schriftelijke communicatie (ook in het Engels of Frans), zelfstandige mondelinge communicatie met externen, controleren van interne en externe documenten, bijwonen van interne meetings en overlegmomenten met externen en werken met interne softwarepakketten.

Kandideren als stagebedrijf

 • Een nieuw kandidaat-stagebedrijf wordt door ons gecontacteerd. 
 • Indien het stagebedrijf zich engageert voor oriëntatiestage en praktijkstage,  wordt er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de  beide stages.
 • Specifiek voor de oriëntatiestage:
  In principe solliciteert een student niet rechtstreeks bij een stageplaats. Het toewijzen van de student aan een stageplaats gebeurt door de opleiding.
 • Specifiek voor de praktijkstage: 
  Wanneer de samenwerkingsovereenkomst is goedgekeurd, communiceren we de lijst met stageplaatsen aan de studenten. De student solliciteert rechtstreeks bij de stageplaatsen met een motivatiebrief en curriculum vitae. 
 • Gezien het aanbod aan stageplaatsen groter is dan het aantal studenten, kunnen helaas niet alle stageplaatsen steeds bediend worden.

Voor buitenlandse stages contacteer je de dienst Internationalisering: internships.mit@kdg.be.

Lerarenopleidingen (onderwijs)
Ja, ik verstuur mijn kandidatuur als stageplaats voor deze opleiding(en) onderwijs (lerarenopleiding):
Opleidingen Welzijn
Ja, ik verstuur mijn kandidatuur als stageplaats voor deze opleiding(en) Welzijn:
Opleidingen Wetenschappen en Technologie
Ik zoek een stagiair uit deze opleidingen Wetenschappen en Technologie:
Stage Internet of Things
Stage Multimedia en Creatieve Technologie (incl. Engelstalige opleiding)
Stage Autotechnologie: jaar 1, 2 en 3

Praktisch

Onze studenten leren, buiten het ruim aanbod basis- en keuzevakken, eveneens door te doen: workshops, projectwerk, bedrijfsbezoek, maar vooral door elk jaar stage te lopen!

 • Stage 1 - Focus op onderhoud uitvoeren (10 werkdagen)
  De student streeft naar zelfstandigheid in het uitvoeren van een onderhoud en hanteert de richtlijnen en normen rond veiligheid, milieu, orde en netheid.
 • Stage 2 - Focus op kennismaken met de verschillende beroepsprofielen (20 werkdagen)
  Leerdoelen:
  • De student analyseert voertuig-technische systemen en formuleert een oplossing of verbetering.
  • De studenten leert de behoeften van de klant kennen om op die manier het juiste advies te geven over de diensten en producten.
  • De student kan feedback vragen aan collega's.
 • Stage 3 - Werk- en projectstage (80 werkdagen)
  • Tijdens de werkstage ligt de focus op de student als volwaardige collega met als voornaamste leerdoelen:
   • De student lost complexe technische problemen in een automotive context professioneel op.
   • De student creëert een uitvoerbare verbetering binnen de context van bedrijfsprocessen.
   • De student adviseert op een klantgerichte manier over automotive diensten en producten. 
   • De student heeft een gepaste beroepsattitude.
   • De student ontwikkelt zich op persoonlijk en professioneel vlak.
  • Tijdens de projectstage ligt de focus op projectmatig werken. De student brengt een automotive project tot een goed einde door alle stappen duidelijk en op de afgesproken deadline in kaart te brengen. Voorbeeld van de taken:
   • De student bakent het project zo goed mogelijk af
   • De student maakt een realistische (werk)planning op, rekening houdend met actoren en middelen (tijd/geld)
   • De student checkt of alles verloopt volgens plan (vooropgesteld tijdsschema), registreert en stuurt eventueel tussentijds bij. De student past zelfstandig nieuwe relevante sector-gerelateerde kennisbronnen toe in je project. De student is wendbaar en kan zich op een effectieve manier steeds aanpassen aan een steeds veranderende omgeving/samenleving.
   • De student vertaalt een bedrijfskundig probleem naar een oplossing. De student verantwoordt de in je project toegepaste concepten en technieken toe. De student heeft een gepaste beroepsattitude.
   • De student rapporteert over het beroepsproduct en het gelopen proces.
Werkplekleren Voertuigtechnieken (graduaat)

Voertuigtechnieken leer je op de werkvloer. Onder dit motto gaat binnen deze opleiding één derde van de tijd naar werkplekleren. Een groot deel van de tijd brengt de student dus door in een échte garage met échte klanten en échte herstellingen.

Praktisch

Als bedrijf moet je onze studenten meenemen in een gepast traject over een periode van anderhalf academiejaar.

 • Eerste semester: 1 dag per week
 • Tweede en derde semester: 2 dagen per week
 • Vierde semester: 3 dagen per week
 • In het tweede jaar van september tot januari: 2 dagen per week en van februari tot juni: 3 dagen per week
 • We ronden de opleiding af (mei/juni) met een aaneengesloten periode van 5 weken werkplekleren.

Engagement van de werkplek

 • De aanwezigheid van een vaste mentor die de student ondersteunt in zijn leertraject, leerdoelen en regelmatig feedback geeft.
 • Bereid zijn om tweemaal per semester deel te nemen aan een driehoeksgesprek tussen mentor, student en coach. Dit gesprek kan online of op de werkplek en duurt maximum één uur.
 • De student de kans geven om te werken aan zijn leerdoelen: onderhoud, herstelling en diagnose.
Professionele gegevens
Persoonsgegevens contactpersoon
Privacy en algemene voorwaarden

Lees de volledige KdG Privacyverklaring.

Privacy