Rechtspraktijk

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement

 • Krachtige juridische opleiding die inzet op kennis én praktijk.
 • Intense hands-on training in management, talen en ICT.

 • Vakken staan niet op zich maar hangen samen, met ‘het recht’ als rode draad.
 • Docent-experten brengen de praktijk naar de campus. Maar je trekt ook zelf de juridische wereld in.

 • Behapbaar studiepakket: coaching in kleine groepen, gespreide leerstof/evaluaties.

 • In je derde jaar kies je tussen de trajecten Business, Justitie & Welzijn, Publiek Management en Vastgoed & Vermogen.
 • Ook in andere vakken en je stage bepaal jij de focus. Zo geef je je brede basisvorming een persoonlijke touch.
 • De veelzijdige opleiding Rechtspraktijk opent deuren in zowel de typisch juridische sector (rechtbank, notariaat, gevangenis ...) als in de bedrijfswereld, bij de overheid en in de sociale sector.
 • Verder studeren? Via een schakeljaar kan je doorstromen naar verschillende masteropleidingen, zoals Rechten.

Heb je al een bachelor- of masterdiploma? Dan kan je inschrijven voor het flextraject Rechtspraktijk.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Eén bachelor - 7 afstudeerrichtingen

Rechtspraktijk is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement. Er is geen gemeenschappelijk jaar, je kiest meteen waar je focus ligt.

Eerste jaar

 • Stevige basis in recht: strafrecht, familierecht, staatsrecht en aansprakelijkheid.
 • Praktijkervaring van bij de start: je gaat op professionele verkenning en op studiereis in binnen- of buitenland, je ontdekt wat de job van ‘paralegals’ inhoudt.
 • Tijdens het practicum Juridisch bronnenonderzoek duik je meteen de wetboeken in.
 • Ook talen, communicatie, ICT en een basis in management en economie staan op het programma.

Tweede jaar

 • Je bouwt je juridische kennis verder uit, ook binnen de taal-, ICT- en managementvakken.
 • Al doende leer je waar je interesses liggen, ter voorbereiding op je specialisatie in het derde jaar.
 • In het juridisch lab spit je vonnissen uit, bereid je dossiers voor, geef je adviezen …
 • Veel praktijk: workshops, bedrijfsbezoeken, gastcolleges en een eerste stage.

Derde jaar

 • Keuze uit vier trajecten: Business, Justitie & welzijn, Publiek management of Vastgoed & vermogen.
 • Ook bij je andere vakken en je stage bepaal jij de focus.
 • Je verruimt je juridische blik tijdens de colleges internationaal en Europees recht. In het Engels, real life!
 • Praktijkstage: je toont dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Recht
22 studiepunten
Bronnen en beginselen van het recht
(
3 studiepunten
)

Wat is recht eigenlijk? En onrecht? Hoe ontstaat dit recht precies? Waar vind je de letter van de wet? Veel vragen en minstens evenveel antwoorden worden je in dit vak aangereikt. Op die manier heb je alvast een goede rugzak die je zal helpen bij de andere rechtsvakken.

Staatsrecht
(
3 studiepunten
)

Wij leven in een representatieve en parlementaire democratie. Wat betekent dat nu eigenlijk? Je verdiept je in de Belgische staatsstructuur, van federaal parlement tot gemeentebestuur. 

Verbintenissenrecht
(
4 studiepunten
)

Je rijdt met de auto van je vader tegen de garagepoort van je buren: wie zal dat betalen? Je tekent een gsm-abonnement op straat: kan je je nog bedenken? De kat van de buren eet je goudvis op: heb je recht op een schadevergoeding? Alles over rechten, plichten en aansprakelijkheid leer je in verbintenissenrecht.

Personen- en familierecht
(
4 studiepunten
)

Je bestudeert het recht van de wieg tot het graf: wat zijn je rechten en plichten als minderjarige, als partner, als ouder …? Hoe gaat het recht om met belangrijke aspecten van je persoonlijkheid zoals je naam, je geslacht of je nationaliteit? En hoe krijg je je plaats in een familie: welke samenlevingsvormen zijn mogelijk? Welke soorten adoptie zijn mogelijk? En wat als je relatie spaak loopt? Aan de hand van concrete voorbeelden en casussen leer je een goed onderbouwd advies geven.

Strafrecht
(
4 studiepunten
)

Je pluist het strafwetboek uit: wat is strafbaar in België en wat niet? Je veroorzaakt een verkeersongeval met een gewonde en je blijkt dronken: kan je daarvoor een gevangenisstraf krijgen? Of zal men je duur betaalde rijbewijs intrekken? In het huis van je ouders wordt ingebroken door twee mannen: zullen zij beiden dezelfde straf krijgen of kan de straf aangepast worden aan het profiel van de daders? Misschien zijn er verzachtende omstandigheden? En bestaat er zoiets als een rechtvaardige en nuttige straf voor een verkrachting?

Goederenrecht
(
4 studiepunten
)

Je ontrafelt de wirwar aan zakelijke (zekerheids-)rechten. Mag ik met mijn eigendom doen wat ik wil? Wie neemt de beslissingen in een appartementsgebouw? Moet ik meebetalen voor de nieuwe lift als ik op het gelijkvloers woon? Wat kan je doen als je buren voor overlast zorgen? En welke schuldeisers krijgen voorrang als een bedrijf failliet gaat? 

Juridische en communicatieve vaardigheden
5 studiepunten
Juridisch bronnenonderzoek
(
5 studiepunten
)

Wij geven je een probleem. Jij zoekt de beste oplossing. Je leert spelen met wetboeken, databanken en rechtsliteratuur. Tot je elke redenering weet terug te vinden.

Vreemde talen
10 studiepunten
Business English
(
5 studiepunten
)

Spreken, schrijven, luisteren: de voertaal is Engels, de context een bedrijfsomgeving. Er gaat veel aandacht naar grammatica en zakelijke terminologie.

Le français des affaires
(
5 studiepunten
)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

ICT
3 studiepunten
Excel
(
3 studiepunten
)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Management
14 studiepunten
Bedrijfseconomie
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Zelfmanagement en communicatie
(
5 studiepunten
)

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de belangrijkste spellingregels nog eens op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Teammanagement en communicatie
(
4 studiepunten
)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Beroepspraktijk
6 studiepunten
Paralegal in de praktijk
(
3 studiepunten
)
 • Professionele verkenning (2 studiepunten)
  Al in het eerste jaar maak je kennis met de vele sectoren waarin paralegals aan de slag zijn. Afgestudeerde paralegals vertellen je wat hun werk inhoudt en hoe ze daar terecht gekomen zijn.  Ze geven je ook de nodige tips mee om van je studies een succes te maken. Een boost voor je motivatie!
 • Keuzevak: Bezoek internationale instellingen (1 studiepunt)
  Je dagelijks leven wordt niet enkel bepaald door de Belgische regelgevers, maar ook de Europese wetgevers drukken er hun stempel op. Hoe dat precies gebeurt, kan je bekijken in de verschillende Europese instellingen te Straatsburg.
 • Keuzevak: Bezoek Belgische instellingen (1 studiepunt)
  België heeft een bijzondere staatsstructuur waar ze in het buitenland soms vreemd van opkijken. In dit vak vormen we je tot een prima ambassadeur van ons land!
Mens en maatschappij
(
3 studiepunten
)

Je onderzoekt belangrijke ethische stromingen. Je focust op waarden en normen. Die leer je toepassen in een bedrijfscontext, met aandacht voor de rol van de integere manager.

Tweede jaar

Recht
26 studiepunten
Ondernemingsrecht
(
4 studiepunten
)

Je bestudeert de vennootschap van A tot Z: oprichten, managen, beëindigen. Je kent de wet, en vertaalt die naar de praktijk. Zo kan je misschien ooit zélf ondernemer worden.

Burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht
(
4 studiepunten
)

Gelijk hebben is niet altijd hetzelfde als gelijk krijgen in de rechtbank. Je leert wie de hoofdrolspelers zijn in een procedure. Wat doet een onderzoeksrechter nu exact? Met welke taken is een griffier belast? Hoe verloopt een proces voor de rechtbank? En wat zijn de verschillen tussen de burgerlijke prodecure en de strafprocedure? Wat zijn bovendien je opties wanneer je niet gelukkig bent met de uitspraak? We ontrafelen de procedures van A tot Z.

Administratief recht
(
4 studiepunten
)

Een administratie of een bestuur neemt beslissingen die ons allemaal aanbelangen. Denk aan een vergunning voor een gascentrale in onze omgeving, een reglement dat openbaar alcoholgebruik verbiedt, een besluit waarin staat dat we na middernacht het huis niet meer mogen verlaten, … Je leert hoe burgers door het recht beschermd worden tegen de overheid, maar ook welke regels er gelden als je een pop-up bar met een terras op het openbaar domein wil openen.

Bijzondere overeenkomsten
(
4 studiepunten
)

Kopen, huren, bouwen? Je bestudeert tal van overeenkomsten, ook minder voor de hand liggende zoals bewaargeving of lening. Je onderzoekt contracten tot in de kleinste lettertjes. Een probleem met de garantie? Een discussie met je huurder of verhuurder? Met het wetboek in de hand kom je tot concrete oplossingen voor echte problemen. 

Fiscaal recht
(
3 studiepunten
)

Binnen het vak fiscaal recht zijn ‘de belastingen’ de rode draad. Welke types belastbare inkomsten bestaan er? Welke veranderingen kent ons belastinglandschap? Je bestudeert de vennootschapsbelasting, de personenbelasting, de btw … Vanaf nu kan jij vlot meepraten over fiscale maatregelen en vul je zelf jouw belastingaangifte in.

Relatievermogensrecht
(
3 studiepunten
)

Je ontdekt wie er, behalve jijzelf, nog recht heeft op jouw persoonlijke vermogen. Naar wie gaat jouw geld als jij overlijdt? Naar je partner, je kind(eren), andere familieleden? Kan je alles weggeven? Hoe ziet een testament eruit? En wat als er geen testament is? Of wat gebeurt er met jouw geld als je trouwt of gaat samenwonen? Sluit je best een huwelijkscontract of vertrouw je erop dat de wet alles goed geregeld heeft?

Sociaal recht
(
4 studiepunten
)

Je maakt kennis met de spelregels van de arbeidsovereenkomsten, het sociaal overleg en de sociale zekerheid: wat zijn je rechten als jobstudent?  Hoeveel kan of moet je verdienen? Ontslag nemen: hoe doe je dat?  Wat is een ziekenfonds? Heb je een inkomen als je op ouderschapverlof bent?  Een vak  dus dat aansluit bij je professioneel en je privé-leven.  

Juridische en communicatieve vaardigheden
14 studiepunten
Juridisch lab
(
14 studiepunten
)

Hier komt alles samen. Jij brengt een juridisch probleem aan en gaat op zoek naar een goede oplossing. Je leert correct communiceren over recht, naar professionals en leken. Of je nu schrijft of spreekt, je cliënt moet begrijpen wat zijn rechten en plichten zijn. Je treedt dus op als een hertaler van het juridische jargon. Tegelijk sleutel je aan je teamworkskills. We dagen je uit om je leerproces en resultaten kritisch te bekijken en de beste versie van jezelf te worden.

Vreemde talen
8 studiepunten
Legal English
(
4 studiepunten
)

Een brief schrijven naar een advocaat of een memo voor je collega’s? In English? Dat heb je al gauw in de vingers!

Je favoriete rechtstak heeft nu ook in het Engels geen geheimen meer. En met een stevige portie internationale actualiteit erbij weet je met zelfvertrouwen je rol op te nemen in een geglobaliseerde wereld.

Le français juridique
(
4 studiepunten
)

We stomen je klaar voor het werkveld. Alles wat je tot nu toe geleerd hebt, leer je nu ook uitdrukken in de tweede landstaal, zowel mondeling als schriftelijk. Inclusief efficiënt telefoneren en vergaderen.

ICT
3 studiepunten
ICT voor de paralegal
(
3 studiepunten
)

Je leert de ins en outs van Excel. Je ontdekt hoe je deze tool optimaal kan inzetten in een juridische context.

Management
6 studiepunten
Boekhoudrecht
(
6 studiepunten
)

Iedereen in het bedrijfsleven komt vroeg of laat in aanraking met de boekhouding. Alles wat je leert in vakken als ondernemingsrecht, fiscaal recht of sociaal recht, moet op één of andere manier geregistreerd worden in de boekhouding volgens de regels van het boekhoudrecht. Verrichtingen zoals het boeken van facturen, loonstaten, afschrijvingen, aankopen van goederen, investeringen of kredieten liggen aan de basis van de jaarrekening waarbij je de balans en de resultatenrekening leert opstellen. Afsluiten doen we met de financiële analyse van de jaarrekening.

Beroepspraktijk
3 studiepunten
Paralegal in de praktijk
(
3 studiepunten
)
 • Lexperience days (1 studiepunt)
  Elke week kom je terecht in een nieuwe juridische sector, telkens op een andere locatie. Workshops en gastlezingen dompelen je helemaal onder in de werksfeer en dagen je uit om je keuze voor de trajecten in het derde jaar  scherp stellen. 
 • Oriëntatiestage (2 studiepunten)
  Hoe gaat het er nu echt aan toe op een griffie van een gevangenis of rechtbank, in een vastgoedkantoor, bij een gerechtsdeurwaarder, in een notariskantoor, in een bedrijf, of bij de overheid? Je kiest zelf welke 3 trajecten je aanspreken en zal telkens 2 dagen worden ondergedompeld in het échte werkleven, naast en mét de juridische professional.

Derde jaar

Recht
Je kiest een vak van 4 studiepunten
International and European Law
(
4 studiepunten
)

Jouw rechtsvakken in het eerste en tweede jaar vertrekken vanuit de Belgische bril. In het derde jaar is het tijd om jouw horizon te verruimen naar het recht van de Europese Unie en dit aan te vullen met het internationaal recht. Altijd al willen weten hoe de EU is opgebouwd? Welke soort regels de EU aan ons oplegt? Hoe een internationaal hof werkt? Een internationaal vak volg je natuurlijk in de internationale taal bij uitstek: het Engels. Het vak Legal English REP3 geeft je daarvoor de nodige woordenschat mee.

International business law
(
4 studiepunten
)

Je leert welke rechtsregels van toepassing zijn wanneer je als ondernemer buiten de eigen landsgrenzen wil exporteren: welke regels gelden bij een internationaal koopcontract, hoe kan ik adverteren in het buitenland, hoe kan ik mijn merk en mijn eigen ideeën beschermen tegen namaak, wat moet ik doen wanneer ik een betwisting heb met een buitenlandse concurrent ... Je volgt dit vak in het Engels. Het vak Legal English geeft je daarvoor de nodige woordenschat mee. 

Keuzetraject
Je kiest een traject van 22 studiepunten.
Traject Business
(
22 studiepunten
)

Je wordt helemaal ondergedompeld in de wereld van de onderneming. Je krijgt via experten, cases, workshops en praktijkbezoeken meer inzicht in wat de paralegal kan betekenen binnen de financiële en verzekeringswereld, de overheid, vakbonden, allerlei HR-diensten, het notariaat, maar ook de advocatuur en zeker de ondernemingen zelf. Je wordt uitgedaagd om heel zelfstandig te werken in groep aan verschillende werkstukken zoals presentatie, paper, … Je gaat ook samenwerkingen aan met andere disciplines. In elke stap die je zet, word je ondersteund om taalsterk te presteren. En hier en daar probeer je dat ook in het Frans. 

Vakken:

 • Ondernemen (6 studiepunten)
 • Fiscale en sociale topics (6 studiepunten)
 • Bank en verzekeringen (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)
Traject Justitie & Welzijn
(
22 studiepunten
)

In dit traject komen de juridische wereld en die van welzijn en gezondheid samen. Je krijgt hands-on oefeningen van experten, casussen om uit te werken, workshops of een praktijkbezoek aan rechtbank of gevangenis. Maar de sector is ook veel breder dan dat: je ontmoet mensen uit de bemiddeling, een psychiatrisch centrum, slachtofferhulp, jeugdhulp en zo veel meer. Je wordt ook voorbereid op een mogelijke job in een ziekenhuis, ziekenfonds of woonzorgcentrum. Ook de traditionele sectoren als deurwaarders, rechtbanken en parket zullen de hier opgebouwde expertise kunnen smaken. Samen met je medestudenten werk je helemaal zelfstandig in complexe situaties aan concrete resultaten, zoals een paper of een presentatie. Je hebt hierbij voortdurend aandacht voor de juiste taal en waagt je af en toe ook eens aan het Frans. 

Vakken:

 • Burgerlijk proces- en executierecht (6 studiepunten)
 • Strafprocesrecht en criminologie (6 studiepunten)
 • Gezondheidsrecht (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)
Traject Publiek Management
(
22 studiepunten
)

Je verdiept je helemaal in de openbare sector en leert talrijke aspecten van dichterbij kennen: milieu, NGO, OCMW, ombudsdiensten, onderwijs, overheid, politiek, vreemdelingenzaken of administratieve rechtscolleges. Allen hebben ze nood aan sterke paralegals en daar word jij een krak in. Wij dagen jou uit om volledig zelfstandig aan de slag te gaan, samen met je medestudenten, om fantastische eindproducten op te leveren, zoals presentaties of papers. Je wordt hierin coachend begeleid door experten ter zake, je krijgt workshops of praktijkbezoeken en je gaat aan de slag in de echte wereld met real-life voorbeelden. Daarbij heb je altijd oog voor de juiste taal, die naast het Nederlands ook wel eens het Frans mag zijn.

Vakken:

 • Burger en bestuur (6 studiepunten)
 • Politiek (6 studiepunten)
 • Omgevingsrecht (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)
Traject Vastgoed & Vermogen
(
22 studiepunten
)

Je kan je helemaal uitleven in de sectoren van het vastgoed en vermogen. De verschillende experten, sprekers en docenten nemen je mee in de wereld van bijvoorbeeld het notariaat, de vastgoedmakelaar, de syndicus, de consultant, bouwbedrijven, de overheid, (ver)huurdersorganisaties, , het OCMW en (sociale) huisvestingsmaatschappijen. Onze experten geven je praktische casussen en verwachten dat je die – al dan niet – samen met je medestudenten oplost en presenteert, mondeling en schriftelijk. Je wordt gecoacht in workshops, simulaties, praktijkbezoeken en nog veel meer. Aan de hand van de praktijkgerichte oefeningen diep je je kennis van het vastgoedrecht, relatievermogensrecht, fiscaal en sociaal recht verder uit. Zo word je voorbereid op een mooie rol van de paralegal in deze sectoren. Je krijgt doorlopend ondersteuning om je taal op peil te houden, ook in het Frans.

Vakken:

 • Vastgoed (6 studiepunten)
 • Successie- en vermogensplanning (6 studiepunten)
 • Fiscale en sociale topics (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)
Vreemde talen
8 studiepunten
Legal English
(
4 studiepunten
)

Je verdiept je enerzijds in de terminologie van het internationaal recht, om zo het vak International Business Law of International and European Law vlot te kunnen volgen. Anderzijds ga je praktisch aan de slag met de rechtsvakken: de opdrachten worden waar mogelijk zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Je krijgt alle bagage mee die je nodig hebt om het internationaal recht in het Engels te kunnen volgen.

Le français juridique
(
4 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met actuele teksten over juridische thema's. Je oefent je in efficiënt schriftelijk communiceren. En je leert mondeling en schriftelijk solliciteren.

ICT
3 studiepunten
ICT voor de paralegal
(
3 studiepunten
)

Je leert de do's-and-don'ts van sociale media kennen. Je stelt mailings op vanuit verschillende MS Office programma's, je krijgt de basis van computerbeheer en -beveiliging onder de knie en je verdiept je nóg verder in Excel.

Beroepspraktijk
23 studiepunten
Praktijkstage
(
17 studiepunten
)

Je loopt tien weken stage in één van de vele juridische sectoren. Daar wend je al je juridische kennis en vaardigheden aan, net zoals je ICT-, communicatie- en organisatieskills.Ga je voor een projectstage waarbij je in opdracht van je stageplaats een eigen project uitwerkt? Of draai je liever voltijds mee op de werkvloer in een praktijkstage? Je vertrekt niet onvoorbereid, want wij stomen je grondig klaar om het maximum uit je stage te halen.

Persoonlijke professionalisering
(
3 studiepunten
)

Je verdiepen in wat jij belangrijk vindt? Dat kan door een aantal activiteiten te volgen waar je in contact komt met het juridische werkveld. Je ervaart hoe het is om als professional je steeds meer te bekwamen in wat jou boeit.

Ethiek en recht
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Je lessen starten vanaf maandag 16 september. Later inspringen kan, en wel tot februari.

 • Per week volg je gemiddeld 24 uur les.
 • Tijdens lesvrije momenten heb je ruimte om de leerstof te verwerken of verder te werken aan je projecten.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster
Bekijk de jaarindeling

Beroep met toekomst

Na een opleiding Rechtspraktijk ben je een multi-inzetbare juridisch medewerker of paralegal.

Daar is veel vraag naar: in de rechtbank, op de juridische dienst van KMO’s of multinationals, bij vastgoedkantoren, banken, consultancy- en verzekeringskantoren, bij steden en gemeenten, bij sociaal secretariaten, bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen, bij de politie, gevangenissen en in de sociale sector …

Jij weet waar je wetteksten kan vinden en hoe je ze moet toepassen. Om van je praktijkervaring nog maar te zwijgen: expertclasses, juridisch lab, professionele verkenning, bedrijfsbezoeken, stages, (internationale) studiereis …

Met je juridische kennis kan je meteen praktisch aan de slag.

Remote video URL

Oud-student Liene Van Trier werkt op de griffie van de gevangenis.

Remote video URL

Oud-student Christophe Demeulemeester is erkend vastgoedmakelaar.

Remote video URL

De allrounders van Rechtspraktijk kunnen alle kanten uit: Business, Justitie & Welzijn, Publiek Management, Vastgoed & Vermogen.

Ontdek de arbeidsmarkt

Praktijklessen, bedrijfsbezoeken en stages

Theorie is er om toe te passen: tijdens praktijklessen, bedrijfsbezoeken en stages. Zo krijg je een goed zicht op de job en de vele plaatsen waar je later aan de slag kan. Je docenten kennen de sector door en door. Dat opent deuren!

Juridisch lab: leren uit de toepassing

 • Wat je leerde in het eerste jaar, pas je toe in het tweede jaar.
 • Dat doe je samen met je klasgenoten, docenten en experts uit het werkveld.
 • Je analyseert vonnissen, geeft juridisch advies, bemiddelt.
 • Juridisch jargon maak je verstaanbaar voor iedereen die er niets van kent.
 • Je traint dus zowel je juridische als communicatieve vaardigheden.
 • Levensechte cases? Check. Zo krijg je een realistisch beeld van het beroepsleven.
 • In het lab leer je professioneel én persoonlijk, met veel ruimte voor zelfreflectie en talentontwikkeling.
Ik heb goed contact met alle docenten! Je kunt altijd bij hen terecht. En ik vind de leermethode fijn: in het eerste jaar veel theorie, om het in het tweede jaar toe te passen in het juridisch lab met verschillende casussen.
Bjorn Robert
Student Rechtspraktijk
In het juridisch lab krijg je een goed beeld van wat er van je verwacht wordt wanneer je gaat werken. Je leert op een praktijkgerichte manier de theorie omzetten en krijgt hier ook ruimte om persoonlijk te groeien. Docenten willen echt dat je slaagt!
Britt Daemen
Studente Rechtspraktijk
De focus ligt echt op praktijkervaring, het is alles behalve droge theorie. Naast vakgebonden skills zoals mondeling bemiddelen, leer je er ook kritisch nadenken, iedereen de kans geven om zijn standpunt te delen en respect te hebben voor iedereen.
Elien Soffers
Studente Rechtspraktijk
Juridisch lab van Rechtspraktijk

Juridisch lab: kennis opdoen samen met je klasgenoten, docenten en experts uit het werkveld.

Remote video URL

Een nieuwe taal leren is altijd spannend. Onze docenten stellen je dan ook graag gerust en helpen je bij elke stap die je zet.

Remote video URL

Anass vertelt over zijn ervaring binnen de opleiding.

Les in kleine groepen

Je leert in kleine groepen:  een goede wisselwerking tussen studenten en docenten staat centraal tijdens de lessen maar ook daarbuiten gaat er veel aandacht naar interactie:

 • Je ontmoet professionals.
 • Je werkt samen met andere studenten en met experts uit verschillende juridische sectoren.
 • Je krijgt les van gedreven docenten bij wie je altijd terechtkan met je vragen.
 • Je maakt deel uit van een leerteam, onder leiding van een leerteamcoach.

Je staat er dus niet alleen voor.

Remote video URL

En nu jij.

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Studeren én ondernemen

Een eigen business uit de grond stampen én studeren? Dat vinden wij de normaalste zaak van de wereld!

Ga dus eens kijken in het KdG-ondernemerscentrum.

Remote video URL

Go international!

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland.

Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

 • Als laatstejaarsstudent volg je via Erasmus les aan een Europese hogeschool of universiteit: spendeer minstens 3 maanden in Valencia, Grenoble, Dublin, Amsterdam …
 • Wil je je grenzen nog verder verleggen? Ga dan voor een uitwisseling met 1 van onze niet-Europese partners, zoals Mexico, Aruba, Taiwan, Turkije ...
 • Liever stage lopen in het buitenland? Ook dat kan. Onze studenten werkten al in Zuid-Afrika, Nepal, Australië, UK ...
 • Meer? Volg dan een volledig academiejaar bij onze Brusselse partner, EPHEC. Je volgt les in het Frans, loopt stage in Brussel én je behaalt twee diploma’s: dat van KdG én dat van EPHEC.

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen, te communiceren ...

 • Minimumvereisten: processor: i5 / Ryzen 5, RAM: 8GB, opslagcapaciteit: 256GB, Wifi: toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC) en webcam.
 • Je kan je Mac gebruiken, maar soms zal je een kleine omweg moeten nemen om hetzelfde resultaat als je medestudenten te behalen.
 • Je kan geen Chromebook of Linux gebruiken (ondersteunt MS Office niet meer).
 • Je hoeft zelf geen software aan te schaffen. Alles wat je tijdens je opleiding nodig hebt, krijg je gratis van ons (Word, Excel …).
Remote video URL

Jij bent alvast welkom!

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent gebeten door recht en rechtvaardigheid.
 • Je bent goed ter taal en weet steeds de juiste woorden te kiezen.
 • Zaken stevig onderbouwen en afwerken tot in de puntjes, dat geeft jou energie.
 • Je begrijpt dat de kleine lettertjes vaak het grote verschil maken.
 • De wet een doolhof? Helemaal niet, jij kan wetteksten vlot doorgronden.  

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Waarom koos Thomas voor Rechtspraktijk?

Remote video URL

Rechten aan de hogeschool of universiteit? 

Remote video URL

Eerst een bachelor Rechtspraktijk, en dan verder studeren? Kan zeker!

Waar heb je les?

Campus Groenplaats

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal
 • Dalton is de campushond van campus Groenplaats

Locatie
Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Remote video URL

Na je studie

Aan het werk

 • Als paralegal kan je in een enorm brede waaier van beroepen aan de slag: bij banken en verzekeringen, vastgoed, consultancy, juridische diensten, in de sociale sector …
 • Of spreken sectoren zoals de overheid, justitie, politie of de gevangenis je meer aan? Kan even goed!
 • En vergeet de vrije beroepen niet: ook in een advocatenbureau, een notariaat of bij een gerechtsdeurwaarder ben je welkom.

Ontdek waar onze oud-studenten zoal terecht komen

Verder studeren

 • Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar een master Rechten, Handelswetenschappen, Organisatie & Management of Toegepaste Economische Wetenschappen.

 • Extra bachelor? Je kan in één jaar tijd nog een diploma Bedrijfsmanagement (in een andere afstudeerrichting).

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Kom je van de opleiding Rechten aan UAntwerpen, UHasselt, KUL, RUGent of VUB? In de vrijstellingentabel vind je alvast een aantal mogelijke vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding

Verkort programma

Heb je al een diploma hoger onderwijs? Bekijk dan zeker ons verkort flex-programma. Zo behaal je in minder dan twee jaar een extra bachelordiploma.

Je studie combineren met een job, gezin …

Wil je je studie combineren met een job, gezin of een bijzondere sociale context? Stel je vragen aan an-katrien.vanrensbergen@kdg.be.

Rechtspraktijk flextraject Livia

“Ik zocht een kort programma dat aansloot op mijn diploma Sociaal Werk. Ik vond vooral de praktische opdrachten en de ondersteuning van de docenten een meerwaarde”.
Livia Vandecasteele, afgestudeerd in 2018, is nu bemiddelaar bij VDAB

 

Rechtspraktijk flextraject Laura

“Na het behalen van mijn bachelor Orthopedagogie had ik al snel een tweede bachelor op zak waardoor ik in de juridische sector aan de slag kon gaan. Dankzij het flextraject is het nooit te laat voor verandering!”
Laura Croes, afgestudeerd in 2016, is notarieel medewerker

 

De wil van de docenten om ons alle kansen te bieden om het gebrek aan voorkennis op te vangen en een programma op te stellen dat ons de meest aangename studieomgeving bood, zijn een absolute troef van het flextraject.
Liesbet Hofman, afgestudeerd in 2012, studeerde eerst Office Management, is nu jurist

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Bjorn, Anke, Eva of Sara, studenten Rechtspraktijk

Inschrijven

Wanneer wil je starten?

Ik start in september 2024

STAP 1: start je inschrijving

 • Duurt maar 1 minuutje en is nog volledig vrijblijvend.
 • Je ontvangt eind juni 2024 een uitnodiging om je inschrijving af te ronden.
 • Hou je brievenbus in de gaten voor een kleine verrassing.

Ja, ik start mijn inschrijving voor 2024-2025

STAP 2: rond je inschrijving af

Eind juni 2024 sturen we je een mail met de uitnodiging om je inschrijving af te ronden, online of op de campus:

 • Als je je online inschrijft, betaal je meteen een voorschot. De resterende studiekosten betaal je later via factuur.
 • Bij inschrijving op de campus betaal je meteen alle studiekosten, of je kiest voor gespreide betaling.

STAP 3: start met je opleiding

 • Startdagen mogelijk vanaf 9 september 2024.
 • Lessen beginnen vanaf 16 september 2024.
 • Meer info over de onthaaldag, startdagen, boekenverkoop ... krijg je als je ingeschreven bent.

Meer info

Ik start zo snel mogelijk

 • De meeste opleidingen starten in september, maar vaak kan je ook later in het academiejaar nog starten.
 • Afhankelijk van wanneer je start, kan je meer of minder vakken volgen.
 • Na inschrijving krijg je via mail de contactgegevens van een KdG-medewerker om je persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Nog inschrijven voor 2023-2024

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers.

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom.

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en de samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

 • Op zoek naar een stagiair? Onze studenten volgen in het laatste jaar een praktijkstage van 10 weken.
 • Een student je bedrijf of organisatie van dichtbij laten ontdekken? Dat kan al in het tweede jaar tijdens de oriëntatiestage.
 • Praktijkvakken mee vormen en zo het curriculum versterken? We werken graag met je samen.
 • Je bedrijf of organisatie voorstellen tijdens de professionele verkenning of de lexperience days? Ook dat is mogelijk.

Stuur een mailtje naar an-katrien.vanrensbergen@kdg.be.​

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Vorming op maat?
 • Begeleiding bij innovatieve projecten?

Maak gebruik van onze expertise