Rechtspraktijk

Afstudeerrichting van de professionele bachelor Bedrijfsmanagement

 • Krachtige juridische opleiding die inzet op kennis én praktijk.
 • Intense hands-on training in management, talen en ICT.

 • Vakken staan niet op zich maar hangen samen, met ‘het recht’ als rode draad.
 • Docent-experten brengen de praktijk naar de campus. Maar je trekt ook zelf de juridische wereld in.

 • Behapbaar studiepakket: coaching in kleine groepen, gespreide leerstof/evaluaties.

 • In je derde jaar kies je tussen de trajecten Business, Justitie & Welzijn, Publiek Management en Vastgoed & Vermogen.
 • Ook in andere vakken en je stage bepaal jij de focus. Zo geef je je brede basisvorming een persoonlijke touch.
 • De veelzijdige opleiding Rechtspraktijk opent deuren in zowel de typisch juridische sector (rechtbank, notariaat, gevangenis ...) als in de bedrijfswereld, bij de overheid en in de sociale sector.
 • Verder studeren? Via een schakeljaar kan je doorstromen naar verschillende masteropleidingen, zoals Rechten.

Heb je al een bachelor- of masterdiploma? Dan kan je inschrijven voor het flextraject Rechtspraktijk.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Eén bachelor - 7 afstudeerrichtingen

Rechtspraktijk is een afstudeerrichting van de bachelor Bedrijfsmanagement. Er is geen gemeenschappelijk jaar, je kiest meteen waar je focus ligt.

Eerste jaar

 • Stevige basis in recht: strafrecht, familierecht, staatsrecht en aansprakelijkheid.
 • Praktijkervaring van bij de start: je gaat op professionele verkenning en op studiereis in binnen- of buitenland, je ontdekt wat de job van ‘paralegals’ inhoudt.
 • Tijdens het practicum duik je meteen de wetboeken in.
 • Ook talen, communicatie, ICT en een basis in management en economie staan op het programma.

Tweede jaar

 • Je bouwt je juridische kennis verder uit.
 • Al doende leer je waar je interesses liggen, ter voorbereiding op je specialisatie in het derde jaar.
 • In het juridisch lab spit je vonnissen uit, bereid je dossiers voor, geef je adviezen …
 • Veel praktijk: workshops, bedrijfsbezoeken, gastcolleges en een eerste stage.

Derde jaar

 • Keuze uit vier trajecten: Business, Justitie & welzijn, Publiek management of Vastgoed & vermogen.
 • Ook bij je andere vakken en je stage bepaal jij de focus.
 • Je verruimt je juridische blik tijdens de colleges internationaal en Europees recht. In het Engels, real life!
 • Praktijkstage: je toont dat je klaar bent voor de arbeidsmarkt.

Inhoud en studiepunten

Eerste jaar

Recht
22 studiepunten
Bronnen en beginselen van het recht
(
3 studiepunten
)

Wat is recht eigenlijk? En onrecht? Waar vind je de letter van de wet? Wat als de wet niet duidelijk is? Mag de rechter dan kiezen? Welke wet is de sterkste? Veel vragen en minstens evenveel antwoorden worden je in dit vak aangereikt. Op die manier heb je alvast een goede rugzak die je zal helpen bij de andere rechtsvakken.

Staatsrecht
(
3 studiepunten
)

Wij leven in een representatieve en parlementaire democratie. Wat betekent dat nu eigenlijk? Je leert het reilen en zeilen van onze staatsstructuur, maar ook de algemene rechten en vrijheden van elke Belg. 

Verbintenissenrecht
(
4 studiepunten
)

Je verdiept je in het verbintenissenrecht: je rijdt met de auto van je vader tegen de garagepoort van je buren; wie zal dat betalen? Je tekent een gsm-abonnement op straat; kan je je nog bedenken? De kat van de buren eet je goudvis op; heb je recht op een schadevergoeding? Alles over aansprakelijkheid.

Personen- en familierecht
(
4 studiepunten
)

Je bestudeert het recht van de wieg tot het graf: rechten en plichten als minderjarige, als partner, als ouder bijvoorbeeld. Aan de hand van concrete voorbeelden leer je een goed onderbouwd advies geven.

Strafrecht
(
4 studiepunten
)

Je bekijkt de verschillende thema's van het strafwetboek: wat is strafbaar? Hoe bepaal je de strafmaat? Wat is het belang van 'schuld'?

Goederenrecht
(
4 studiepunten
)

Je ontrafelt de wirwar aan zakelijke rechten zoals (on)roerend goed, vruchtgebruik, eigendom … Wie heeft waarop recht, en waarom?

Juridische en communicatieve vaardigheden
5 studiepunten
Juridisch bronnenonderzoek
(
5 studiepunten
)

Wij geven je een probleem. Jij zoekt de beste oplossing. Je leert spelen met wetboeken, databanken en rechtsliteratuur. Tot je elke redenering weet terug te vinden.

Vreemde talen
10 studiepunten
Business English
(
5 studiepunten
)

Spreken, schrijven, luisteren: de voertaal is Engels, de context een bedrijfsomgeving. Er gaat veel aandacht naar grammatica en zakelijke terminologie.

Le français des affaires
(
5 studiepunten
)

Maak kennis met het Frans uit de bedrijfswereld. Met luister-, schrijf- en spreekoefeningen krijg je veelgebruikte zinnen onder de knie. Kom op, aan de slag! Je leert zakelijke e-mails te schrijven. Je leert correct en vlot te communiceren in het Frans. Een bestelling plaatsen, klanten ontvangen op je bedrijf of solliciteren? Alle gesprekssimulaties grijpen we uit het bedrijfsleven.

ICT
3 studiepunten
Excel
(
3 studiepunten
)

Eerst krijg je de basisvaardigheden onder de knie om daarna door te groeien naar een gevorderd niveau van spreadsheet-gebruik. Je kan spreadsheets correct opstellen, interpreteren en gebruiken in specifieke cases.

Management
14 studiepunten
Bedrijfseconomie
(
5 studiepunten
)

Je bestudeert belangrijke economische principes zoals prijsvorming, monetair beleid, wisselkoersen en conjunctuur. Je maakt kennis met de organisatie van onze arbeidsmarkt en je werpt ook een blik op de beurs.

Zelfmanagement en communicatie
(
5 studiepunten
)

Soft skills zijn onmisbaar voor iedere professional. Daarom leer je jezelf beter kennen met je zelfmanagementportfolio. Je brengt je sterke eigenschappen in kaart en zet die naast je werkpunten. Daarna werk je een actieplan uit en ga je met je sterktes én zwaktes aan de slag. Samen met je lector-coach breng je zo jouw communicatie- en managementvaardigheden tot een stevig professioneel niveau.

Schrijf jij foutloos? Dit vak zet de belangrijkste spellingregels nog eens op een rij. Kwestie van zeker te zijn dat je schrijft als een pro.

Teammanagement en communicatie
(
4 studiepunten
)

De naam van dit vak spreekt boekdelen: je werkt in team en leidt een project in goede banen. Daarbij vertrek je vanuit een onderzoeksvraag die je zelf opstelt. Het antwoord vind je door de theorie aan de praktijk te toetsen. Daarom interview je een manager en ploeg je door de vakliteratuur. Zo kom je tot een stevig onderbouwd eindresultaat dat je aan je medestudenten presenteert.

Beroepspraktijk
6 studiepunten
Paralegal in de praktijk
(
3 studiepunten
)
 • Professionele verkenning (2 studiepunten)
  Je ontdekt de verschillende sectoren waar je terechtkan als paralegal. Zo krijg je snel een zicht op waar jij jezelf ziet werken na je studies.
 • Keuzevak: Bezoek internationale instellingen (1 studiepunt)
  Je dagelijks leven wordt niet enkel bepaald door de Belgische regelgevers, maar ook de Europese wetgevers drukken er hun stempel op. Hoe dat precies gebeurt, kan je bekijken in de verschillende Europese instellingen te Straatsburg.
 • Keuzevak: Bezoek Belgische instellingen (1 studiepunt)
  België heeft een bijzondere staatsstructuur waar ze in het buitenland soms vreemd van opkijken. In dit vak vormen we je tot een prima ambassadeur van ons land!
Mens en maatschappij
(
3 studiepunten
)

Je onderzoekt belangrijke ethische stromingen. Je focust op waarden en normen. Die leer je toepassen in een bedrijfscontext, met aandacht voor de rol van de integere manager.

Tweede jaar

Recht
26 studiepunten
Ondernemingsrecht
(
4 studiepunten
)

Je bestudeert de vennootschap van A tot Z: oprichten, managen, beëindigen. Je kent de wet, en vertaalt die naar de praktijk. Zo kan je misschien ooit zélf ondernemer worden.

Burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht
(
4 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Administratief recht
(
4 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Bijzondere overeenkomsten
(
4 studiepunten
)

Kopen, huren, bouwen? Je bestudeert tal van overeenkomsten, ook minder voor de hand liggende zoals bewaargeving of lening. Je leert concreet juridisch advies geven aan fictieve cliënten.

Fiscaal recht
(
3 studiepunten
)

Je bestudeert de belastingaangifte. Hoe vul je ze in? Wat gebeurt ermee? Welke types belastbare inkomsten bestaan er?

Relatievermogensrecht
(
3 studiepunten
)

Je ontdekt wie er, behalve jijzelf, nog recht heeft op jouw persoonlijke vermogen. Naar wie gaat jouw geld als jij overlijdt? Naar je partner, je kind(eren), andere familieleden? Kan je alles weggeven? Hoe ziet een testament eruit? En wat als er geen testament is?

Sociaal recht
(
4 studiepunten
)

Je bestudeert arbeidsovereenkomsten, sociaal overleg en sociale zekerheid: wat zijn de rechten en plichten van werknemers en werkgevers? Hoe ziet een arbeidscontract eruit? Hoeveel kan of moet je verdienen? Wat is een CAO? En wat doet de vakbond?

Dit vak bestaat uit:

 • Arbeidsrecht (2 studiepunten)
 • Sociaalzekerheidsrecht (2 studiepunten)
Juridische en communicatieve vaardigheden
14 studiepunten
Juridisch lab
(
11 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Nederlandse communicatie
(
3 studiepunten
)

Je leert in klare maar juridisch correcte taal communiceren. Of je nu schrijft of spreekt, je cliënt moet begrijpen wat zijn rechten en plichten zijn. Je treedt dus op als een hertaler van het juridische jargon.

Vreemde talen
8 studiepunten
Legal English
(
4 studiepunten
)

Ligt je ambitie buiten België? Dan kan je niet om dé internationale taal heen. Je ontdekt de Engelse en Amerikaanse rechtswereld. Je stoot op verschillen, én gelijkenissen. Via de internationale actualiteit verruim je zowel je kennis van het Engels als je algemene kennis.

Le français juridique
(
4 studiepunten
)

We stomen je klaar voor het werkveld. Alles wat je tot nu toe geleerd hebt, leer je nu ook uitdrukken in de tweede landstaal, zowel mondeling als schriftelijk. Inclusief efficiënt telefoneren en vergaderen.

ICT
3 studiepunten
ICT voor de paralegal
(
3 studiepunten
)

Je bouwt verder op de reeds verworven basis van Excel en Word: je leert werken met financiële functies, databankfuncties en draaitabellen. Je leert ook hoe je een website maakt, en je verdiept je in MS Access: relationele databanken, veldeigenschappen, analyses met queries.

Management
6 studiepunten
Boekhoudrecht
(
6 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Beroepspraktijk
3 studiepunten
Paralegal in de praktijk
(
3 studiepunten
)
 • Lexperience days (1 studiepunt)

Twaalf bedrijfsbezoeken in twaalf weken. Elke week bezoek je een ander juridisch werkveld. Professionals tonen je wat ze elke dag doen en vertellen je welke jobs er voor jou in het verschiet liggen in hun sector. 

 • Oriëntatiestage (2 studiepunten)

 Hoe gaat het er nu echt aan toe op een griffie van een gevangenis of rechtbank, in een vastgoedkantoor, bij een gerechtsdeurwaarder, in een notariskantoor, in een bedrijf, of bij de overheid? Je kiest zelf welke sector je aanspreekt en wordt een week lang ondergedompeld in het échte werkleven. 

Derde jaar

Recht
Je kiest een vak van 4 studiepunten
International and European Law
(
4 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

International business law
(
4 studiepunten
)

Je volgt in het derde jaar een vak in het Engels (waarvoor de terminologie wordt in het vak Legal English aangereikt en ingeoefend zodat je goed voorbereid de lessen kan volgen). Je leert welke rechtsregels van toepassing zijn wanneer je als ondernemer buiten de eigen landsgrenzen wil exporteren: welke regels gelden bij een internationaal koopcontract, hoe kan ik adverteren in het buitenland, hoe kan ik mijn merk en mijn eigen ideeën beschermen tegen namaak, wat moet ik doen wanneer ik een betwisting heb met een buitenlandse concurrent ...

Keuzetraject
Je kiest een traject van 22 studiepunten
Traject Business
(
22 studiepunten
)
 • Ondernemen (6 studiepunten)
 • Fiscale en sociale topics (6 studiepunten)
 • Bank en verzekeringen (6 studiepunten)
 • Trajectvak op maat (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)
Traject Justitie en welzijn
(
22 studiepunten
)
 • Burgerlijk proces- en executierecht (6 studiepunten)
 • Strafprocesrecht en criminologie (6 studiepunten)
 • Gezondheidsrecht (6 studiepunten)
 • Trajectvak op maat (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)
Traject Publiek management
(
22 studiepunten
)
 • Burger en bestuur (6 studiepunten)
 • Politiek (6 studiepunten)
 • Omgevingsrecht (6 studiepunten)
 • Trajectvak op maat (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)
Traject Vastgoed en vermogen
(
22 studiepunten
)
 • Vastgoed (6 studiepunten)
 • Successie- en vermogensplanning (6 studiepunten)
 • Fiscale en sociale topics (6 studiepunten)
 • Trajectvak op maat (6 studiepunten)
 • Nederlandse communicatie (4 studiepunten)
Vreemde talen
8 studiepunten
Le français juridique
(
4 studiepunten
)

Je gaat aan de slag met actuele teksten over juridische thema's. Je oefent je in efficiënt schriftelijk communiceren. En je leert mondeling en schriftelijk solliciteren.

Legal English
(
4 studiepunten
)

Je verdiept je enerzijds in de terminologie van het internationaal recht, om zo het vak International Business Law vlot te kunnen volgen. Anderzijds ga je praktisch aan de slag met IBL: alles wat je voor de opdrachten van IBL doet, doe je in het Engels. Zo oefen je elke week wat je hebt geleerd. 

ICT
3 studiepunten
ICT voor de paralegal
(
3 studiepunten
)

Je leert de do's en dont's van sociale media kennen. Je leert mailings opstellen vanuit verschillende MS Office programma's, de basis van computerbeheer kennen, je computer beveiligen en je verdiept je nog wat verder in Excel.

Beroepspraktijk
23 studiepunten
Praktijkstage
(
17 studiepunten
)

Je loopt negen weken stage in één van de vele juridische sectoren. Daar wend je al je juridische kennis en vaardigheden aan, net zoals je ICT-, communicatie- en organisatieskills. Je kiest ervoor om ofwel een projectstage ofwel een praktijkstage te volgen. Je vertrekt niet onvoorbereid, want wij stomen je grondig klaar om het maximum uit je stage te halen.

Persoonlijke professionalisering
(
3 studiepunten
)

Je verdiepen in wat jij belangrijk vindt? Dat kan door een aantal activiteiten te volgen waar je in contact komt met het juridische werkveld. Je ervaart hoe het is om als professional je steeds meer te bekwamen in wat jou boeit.

Ethiek en recht
(
3 studiepunten
)

Vakbeschrijving nog niet beschikbaar.

Remote video URL

Wanneer heb je les?

 • Je start op 21 september. Later inspringen kan, en wel tot februari.

 • Per week volg je gemiddeld 24 uur les.
 • Tijdens lesvrije momenten heb je ruimte om de leerstof te verwerken of verder te werken aan je projecten.
 • Je hebt weinig springuren.

Bekijk een voorbeeldlessenrooster
Goed om weten: tijdens het academiejaar 2021-2022 geven we ons programma een update. Je eigen lessenrooster zal er dus anders uitzien.

Bekijk de jaarindeling

Beroep met toekomst

Na een opleiding Rechtspraktijk ben je een multi-inzetbare juridisch medewerker of paralegal.

Daar is veel vraag naar: op de juridische dienst van KMO’s of multinationals, bij banken, consultancy- en verzekeringskantoren, bij steden en gemeenten, in natuurbeheer en klimaatorganisaties, bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen, bij de politie, in ziekenhuizen, gevangenissen en tal van social-profitorganisaties …

Jij weet waar je wetteksten kan vinden en hoe je ze moet toepassen. Om van je praktijkervaring nog maar te zwijgen: expertclasses, juridisch lab, professionele verkenning, bedrijfsbezoeken, stages, (internationale) studiereis …

Met je juridische kennis kan je meteen praktisch aan de slag.

Remote video URL

Oud-student Liene Van Trier werkt op de griffie van de gevangenis.

Remote video URL

Oud-student Christophe Demeulemeester is erkend vastgoedmakelaar.

Remote video URL

De allrounders van Rechtspraktijk kunnen alle kanten uit: Business, Justitie & Welzijn, Publiek Management, Vastgoed & Vermogen.

Remote video URL

Rechten aan de hogeschool of universiteit? 

Remote video URL

Eerst een bachelor Rechtspraktijk, en dan verder studeren? Kan zeker!

Stevig denkkader

Dankzij theorievakken heb je de nodige voorkennis om aan de slag te gaan. Je leert theoretische kennis zo snel mogelijk toepassen in praktijklessen, op bedrijfsbezoeken en tijdens je stages.

KdG heeft een sterke reputatie en nauwe banden met heel veel bedrijven en juridische instellingen. En daar pluk jij de vruchten van. Je ontdekt de arbeidsmarkt en leert meteen de vele plaatsen kennen waar je later aan de slag kan.

Les in kleine groepen

Je leert in kleine groepen:  een goede wisselwerking tussen studenten en docenten staat centraal tijdens de lessen maar ook daarbuiten gaat er veel aandacht naar interactie:

 • Je ontmoet professionals.
 • Je werkt samen met andere studenten en met experts uit verschillende juridische sectoren.
 • Je bouwt een goede relatie op met docenten en studiebegeleiders.

Je staat er dus niet alleen voor.

Remote video URL

En nu jij.

Periodesysteem: 1 academiejaar = 4 periodes

 • 1 periode is 6 weken les, 1 week examenvoorbereiding en 1 tot 3 weken examens.
 • Je krijgt regelmatig feedback over je resultaten, vorderingen en werkpunten.
 • Voordeel: je spreidt je studielast over een heel jaar en je leert plannen.

Bovendien kan je rekenen op heel wat coaching.

Go international!

Je blik op de wereld verruimen? Grijp je kans en loop stage of volg les in het buitenland.

Maak internationale vrienden, leer een nieuwe taal, werk aan een sterker cv, word zelfstandiger en vooral … beleef de tijd van je leven.

 • Als laatstejaarsstudent volg je via Erasmus les aan een Europese hogeschool of universiteit: spendeer minstens 3 maanden in Valencia, Grenoble, Dublin, Amsterdam …
 • Wil je je grenzen nog verder verleggen? Ga dan voor een uitwisseling met 1 van onze niet-Europese partners, zoals Mexico, Aruba, Taiwan, Turkije ...
 • Liever stage lopen in het buitenland? Ook dat kan. Onze studenten werkten al in Zuid-Afrika, Nepal, Australië, UK ...

Voorbeelden van cursussen, lessen, projecten ...

Voorbeeldcursussen

Voorbeeldles

Bedrijfseconomie: marktwerking

Juridische vaardigheden: privaatrecht

Burgerlijk procesrecht

Zakenrecht en Goederenrecht

Voorbeeldpresentatie

H01 inleiding bedrijfsbeheer-boekhoudrecht

Wat heb je nodig?

Je hebt een recente laptop met Windows nodig om te noteren, projecten uit te werken, examens af te leggen ...

 • Wifi-specificaties: een toestel met 'A'-vermelding (bv. Wifi A, Wireless A, Wifi AC, Wireless AC).
 • Kan ik een Chromebook gebruiken? Nee, je hebt Office nodig voor opdrachten en examen. Dit wordt vanaf september 2021 niet meer ondersteund door Chromebooks.
 • Kan ik een Mac gebruiken? Je krijgt les in een Windows-omgeving. Heb je toch een Mac, dan kan je Windows installeren via Boot Camp. Hiervoor moet je Mac minstens voldoen aan deze specificaties: Intel iCore3 (liefst i5) / 8GB DDR RAM / 265GB SSD schijf.
  Let op! Heeft jouw Mac de nieuwe M1 chip? Dan kan je geen Windows installeren en je Mac niet gebruiken om les te volgen en examens af te leggen. 
  • Je kan dit controleren via het Apple logo –> Over deze Mac. 
  • Staat er Apple M1 vermeld bij Chip, dan is de installatie van Windows via Boot Camp niet mogelijk.
  • Staat er ‘Intel’ vermeld bij Processor, dan is de Windows installatie wel mogelijk via Boot Camp.
 • Gratis software? Als student van deze opleiding krijg je gratis Windows en Office 365.
Remote video URL

Jij bent alvast welkom!

Voor wie?

Je profiel

 • Je bent gebeten door recht en rechtvaardigheid.
 • Je bent goed ter taal en weet steeds de juiste woorden te kiezen.
 • Zaken stevig onderbouwen en afwerken tot in de puntjes, dat geeft jou energie.
 • Je begrijpt dat de kleine lettertjes vaak het grote verschil maken.
 • De wet een doolhof? Helemaal niet, jij kan wetteksten vlot doorgronden.  

Voorwaarden

 • Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs
 • Of je hebt een ander toegelaten diploma of gelijkgesteld toelatingsbewijs én voldoet aan de taalvoorwaarde (lees meer over de toelatingsvoorwaarden)
Remote video URL

Waarom koos Thomas voor Rechtspraktijk?

Remote video URL
Infomoment op campus Groenplaats
Aula Campus Groenplaats - Karel de Grote Hogeschool

Waar heb je les?

 • Centrale ligging in hartje Antwerpen
 • Vlot bereikbaar met trein, tram, bus, fiets, step ...
 • Winkels, terrasjes, koffiebars ... naast de deur
 • Studieruimte met zicht op de kathedraal

Campus Groenplaats is je hoofdcampus, al kan het zijn dat je af en toe ook les hebt op campus Stadswaag of campus Pothoek.

Campus Groenplaats

Nationalestraat 5
2000 ANTWERPEN

+32 3 613 16 00
info.mit@kdg.be

Meer info

Na je studie

Aan het werk

 • Als paralegal wacht je een boeiende en bloeiende carrière. Een belangrijke juridische functie in de bedrijfswereld ligt binnen handbereik. Bij banken, verzekeringsmaatschappijen, vastgoed- en consultancybedrijven is je expertise meer dan welkom.
 • Zag je voor jezelf eerder een job weggelegd bij stad of gemeente, Europese instelling, vakbond, rechtbank, gevangenis, gerechtsdeurwaarder, notaris, non-profit? Ze ontvangen je met open armen.

Ontdek waar onze oud-studenten zoal terecht komen

Verder studeren

 • Via een schakelprogramma stroom je vlot door naar een master Rechten, Handelswetenschappen, Organisatie & Management of Toegepaste Economische Wetenschappen.

 • Extra bachelor? Je kan in één jaar tijd nog een diploma Bedrijfsmanagement (in een andere afstudeerrichting).

Flexibel studeren

Vrijstellingen

Heb je in je vorige opleiding voor bepaalde vakken al enkele credits verdiend? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor vrijstellingen.

Kom je van de opleiding Rechten aan UAntwerpen, UHasselt, KUL, RUGent of VUB? In de vrijstellingentabel vind je alvast een aantal mogelijke vrijstellingen.

Check hoe je vrijstellingen aanvraagt voor deze opleiding.

Je studie combineren met een job, gezin …

Wil je je studie combineren met een job, gezin of een bijzondere sociale context? Stel je vragen aan an-katrien.vanrensbergen@kdg.be.

Rechtspraktijk flextraject Livia

“Ik zocht een kort programma dat aansloot op mijn diploma Sociaal Werk. Ik vond vooral de praktische opdrachten en de ondersteuning van de docenten een meerwaarde”.
Livia Vandecasteele, afgestudeerd in 2018, is nu bemiddelaar bij VDAB

 

Rechtspraktijk flextraject Laura

“Na het behalen van mijn bachelor Orthopedagogie had ik al snel een tweede bachelor op zak waardoor ik in de juridische sector aan de slag kon gaan. Dankzij het flextraject is het nooit te laat voor verandering!”
Laura Croes, afgestudeerd in 2016, is notarieel medewerker

 

De wil van de docenten om ons alle kansen te bieden om het gebrek aan voorkennis op te vangen en een programma op te stellen dat ons de meest aangename studieomgeving bood, zijn een absolute troef van het flextraject.
Liesbet Hofman, afgestudeerd in 2012, studeerde eerst Office Management, is nu jurist

Meer weten?

Kom naar een infodag

 • Krijg een rondleiding op de campus
 • Ontdek de KdG-opleidingen
 • Spreek met studenten en docenten

 

Download of bestel een brochure

Dan kan je alle details nog eens rustig doornemen wanneer jij dat wil: download of bestel een brochure.

 

Chat met een student

Vraag je het liever aan een medestudent?
Chat met Nora, studente Rechtspraktijk

Waarom KdG?

 • Coaching
  We begeleiden je van student tot professional, moedigen je aan om het verschil te maken.

 • Real life
  We mixen theorie en praktijk. Je leert een vak en een job.

 • Stevig diploma
  Onze oud-studenten zijn graag geziene sollicitanten en slimme ondernemers

 • Grensverleggende innovatie en experiment
  We creëren, bouwen verder op het bestaande, doen je over muren kijken.

 • Open huis
  Iedereen is welkom

Meer redenen om voor KdG te kiezen

Kwaliteitsvol onderwijs

 • KdG streeft topkwaliteit na.
 • We gaan voor duurzame ontwikkeling: van studenten, medewerkers en samenleving. Om telkens weer het beste uit iedereen te halen en die samenleving vorm te geven en te dragen.
 • Kwaliteitszorg is het geheel van middelen en systemen dat we inzetten om dat doel te bereiken.

Lees meer over Kwaliteitsvol onderwijs op KdG
Bekijk de beknopte rapporten 'opleidingskwaliteit' per opleiding

Voor bedrijven en organisaties

 • Op zoek naar een stagiair? Onze studenten volgen in het laatste jaar een praktijkstage van 9 weken.
 • Een student je bedrijf of organisatie van dichtbij laten ontdekken? Dat kan al in het tweede jaar tijdens de oriëntatiestage.
 • Praktijkvakken mee vormen en zo het curriculum versterken? We werken graag met je samen.
 • Je bedrijf of organisatie voorstellen tijdens de professionele verkenning of de lexperience days? Ook dat is mogelijk.

Stuur een mailtje naar an-katrien.vanrensbergen@kdg.be.​

Onze studenten en medewerkers zijn vaak experts in hun vakgebied. En ze delen graag hun kennis met bedrijven en organisaties.

 • Vorming op maat?
 • Begeleiding bij innovatieve projecten?

Maak gebruik van onze expertise