Kwaliteitsvol onderwijs in KdG, daar kan je op rekenen!

Bij KdG ben je als student zeker van praktijkgericht, authentiek onderwijs. Je voelt je vast thuis in onze dynamische en warme school. Je krijgt er alle kansen om samen te werken, om te exploreren en te experimenteren, om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We verwachten veel van je en geven je regelmatig ondersteunende feedback om je leren te maximaliseren.

Jij en jouw leren vormen het uitgangspunt voor onze docenten, die je gepassioneerd en met actuele kennis van hun vakgebied motiveren, uitdagen en begeleiden.

Heb je een vraag of heb je nood aan ondersteuning, dan weet je waar je terecht kan. Al tijdens en na je opleiding ga je deskundig en innoverend aan de slag en lever je een duurzame bijdrage aan de samenleving.

Wij werken systematisch aan kwaliteitsvol onderwijs

 • Opleidingsteams werken samen met studenten, alumni en werkveld aan vorm en inhoud van onze opleidingen en onze hogeschool.
 • Zo verbeteren en innoveren onze opleidingen voortdurend. Prioriteiten liggen vast in jaaractie- en meerjarenplannen en de voortgang ervan volgen we systematisch op.
 • Elke opleiding doet aan kritische zelfreflectie en beschrijft die om de vier jaar in een opleidingsreview.
 • De leerresultaten, het leer- en het evaluatiemateriaal van een opleiding evalueren we jaarlijks in een focusgroep die bestaat uit studenten, alumni, docenten en vertegenwoordigers van het werkveld.
 • Via de ‘competentiegroeimeter’ geven studenten feedback op de onderwijsactiviteiten.
 • Via diverse bevragingen geven studenten, medewerkers en alumni feedback op de strategie en het leef- en leerklimaat van de hogeschool.

Zo brengen wij onze kwaliteitswerking in kaart

Elke opleiding gaat vierjaarlijks in gesprek met een panel van in- en externen over de kwaliteit van de opleiding (= opleidingsreview). In de jaren daartussen werkt de opleiding via verbetertrajecten voortdurend aan haar kwaliteit.

Meer informatie over de verbetertrajecten en de verslagen van de opleidingsreviews vind je op het KdG-studentenportaal.

Al beschikbaar (enkel voor KdG-studenten en -medewerkers via het intranet):

Nog niet beschikbaar:

 • Bachelor Beeldende Kunsten
 • Banaba Buitengewoon Onderwijs
 • Banaba Geriatrie
 • Banaba Oncologie
 • Banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren
 • Leraar Kleuteronderwijs
 • Leraar Lager Onderwijs
 • Leraar Secundair onderwijs
 • Manama Beeldend Onderzoek
 • Master Beeldende Kunsten
 • Multimedia en Communicatietechnologie
 • Office Management
 • Verpleegkunde
 • Vroedkunde

Timing van de opleidingsreviews