Studeren + een functiebeperking

Heb je een motorische, visuele of auditieve beperking? Chronische ziekte? Leer- of ontwikkelingsstoornis (dyslexie, dyscalculie of Ad(H)D …)?

Check hieronder de mogelijkheden, aanvraagprocedure en het attest dat je nodig hebt, per functiebeperking.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk
 • erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming
 • Attest van arts-specialist (geen huisarts) of multidisciplinair onderzoekscentrum
 • attesteringsbundel AD(H)D

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk
 • erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming
 • attest van (behandelend) arts
 • attesteringsbundel auditieve functiebeperking

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk
 • erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming
 • attest van (behandelend) (kinder- en jeugd) psychiater, neuroloog of psycholoog
 • attesteringsbundel autismespectrumstoornis

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomens vervangende of integratietegemoetkoming.
 • attest van (behandelend) arts
 • attesteringsbundel chronische ziekte

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk
 • attest van een logopedist, orthopedagoog, psycholoog of een neurolinguïst (bij voorkeur binnen een multidisciplinair team)
 • attest uitgeschreven door het CLB

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk.
 • een erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming.
 • attest van (behandelend) arts
 • attesteringsbundel motorische functiebeperking

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft automatisch een goedkeuring:

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft automatisch een goedkeuring:

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • een erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming.
 • attest van (behandelend) arts
 • attesteringsbundel overige functiebeperking

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar mentaalwelzijn@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft automatisch een goedkeuring:

 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk
 • attest van (behandelend) (kinder-en jeugd) psychiater, neuroloog
 • attesteringsbundel ticstoornis

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.

Maatregelen?
Soms heb je recht op individuele maatregelen (aangepaste zitplaats, gewettigde afwezigheid in lessen, extra examentijd …). Die maatregelen worden vastgelegd in een bijzonder statuut.

Hoe aanvragen?
Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Hoe aantonen?
Eén van volgende attesten geeft een goedkeuring:

 • bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • gemotiveerd verslag voor toelating tot ondersteuning door een ondersteuningsnetwerk.
 • een erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een Handicap. Afhankelijk van jouw leeftijd betreft het een attest van verhoogde kinderbijslag of een attest van een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming.
 • attest van (behandelend) arts
 • attesteringsbundel visuele functiebeperking

Heb je geen attest of heb je vragen rond attestering, mail dan naar zorgcoach@kdg.be. Vermeld hierbij je opleiding.