Studeren + werken

De combinatie van werken en studeren is en blijft een hele uitdaging. Dit betekent heel vaak dat je weinig of niet aanwezig zal kunnen zijn tijdens de lessen. Als je een dagopleiding aan KdG met een job combineert omdat je geheel of gedeeltelijk instaat voor je levensonderhoud en studiekosten, dan kan een statuut 'sociale omstandigheden-tewerkgesteld' tot op zekere hoogte voor jou de uitdaging vergemakkelijken!Om de haalbaarheid van de combinatie werken en studeren te kennen voor jouw specifieke situatie in de opleiding die jij wilt volgen, contacteer je best de studieloopbaancoördinator van je opleiding. De mogelijkheden voor elke opleiding zijn immers verschillend. 

Voorwaarden?

Om in aanmerking te komen, voldoe je aan de volgende voorwaarden: 

 • Je volgt geen specifiek traject voor werkstudenten.
 • De verworven inkomsten zijn noodzakelijk voor het geheel of gedeeltelijk instaan voor levensonderhoud en studiekosten.
 • Je bent in bezit van een bewijs van tewerkstelling in dienstverband met een omvang van ten minste 72 uren per maand of de helft van een voltijdse opdracht, gebruikelijk in de sector van tewerkstelling.
 • De gepresteerde werkuren vallen binnen het academiejaar.

Hoe aantonen?

 • Een arbeidsovereenkomst of een attest van je werknemer waaruit een tewerkstelling blijkt van minstens 72 uren per maand of 50% binnen je sector. Het bewijsstuk mag maximum 1 jaar oud zijn. Op het bewijsstuk moet de arbeidsduur (voltijds/ deeltijds) en de duur van het contract (bepaalde/ onbepaalde duur) staan. Informatie zoals bedragen op een loonfiche mag uiteraard verborgen worden.
 • Zelfstandigen moeten kunnen aantonen dat ze een activiteit uitoefenen in hoofdberoep. Dit kan aan de hand van een fiche van het sociaal verzekeringsfonds waar men is aangesloten.
 • Een attest van de VDAB waaruit blijkt dat jouw opleiding deel uitmaakt van een opleidingstraject bij de VDAB.
 • Een bewijs van studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap met het statuut van zelfstandige student.

Hoe aanvragen?

 • Nadat je ingeschreven bent in een opleiding, kan je een statuut aanvragen via het digitale studentendossier.
 • Een aanvraag doe je best zo snel mogelijk.
 • Het initiatief voor een aanvraag tot een bijzonder statuut gaat altijd uit van jou als student.
 • Een aanvraag wordt niet automatisch goedgekeurd.

Nog vragen?

Neem contact op met de studieloopbaancoördinator van je opleiding.