Bewegingsopvoeding helpt kinderen sociale vaardigheden ontwikkelen

Studente Lise Van Santfoort (21, Boechout) merkte dat de persoonsgebonden doelstellingen van de lessen beweging die in het leerplan van de lagere school opgenomen zijn, niet altijd de nodige aandacht krijgen. “Nochtans bieden die lessen veel mogelijkheden om kinderen te leren omgaan met winnen, verliezen, samenspelen, overleggen, oplossingen zoeken …”, stelt de studente.

“Naast de motorische vaardigheden zouden de kinderen ook hun sociale vaardigheden in de bewegingslessen moeten trainen.”

De studente onderzocht en vergeleek drie leerplannen: die van het Vlaams Katholiek Basisonderwijs, het Gemeenschapsonderwijs en Onderwijssecretariaat van Vlaamse steden en Gemeenten. “Elk onderwijsnet heeft een andere aanpak. In het leerplan van het Onderwijssecretariaat van Vlaamse steden en Gemeenten staan drie eindtermen die verwijzen naar de sociale vaardigheden. Mijn didactische uitwerking heb ik daarop gebaseerd.”

Lise werkte in totaal negen lessen uit, één voor elke eindterm en één voor elk leerjaar, gratis online beschikbaar met bijhorend lesmateriaal:  http://lisevansantfoort.wix.com/sociale-vaardigheden.