Armoede en culturele diversiteit

Vorming van Bind-Kracht

Armoede en uitsluiting in een cultureel diverse omgeving stelt sociaal werkers voor extra uitdagingen. We kijken met een krachtgerichte bril naar diversiteit, en erkennen ook uitdrukkelijk de complexiteit van intercultureel hulpverlenen.

Cursisten maken kennis met theoretische kaders en reflectie-instrumenten die teams kunnen ondersteunen in het bespreken van casussen met gezinnen van diverse etnisch-culturele origine en het ontwikkelen van een visie daarrond.

Voor wie?

Hulpverleners die werken met maatschappelijk kwetsbare mensen van uiteenlopende etnisch-culturele origine. 

Bijvoorbeeld maatschappelijk werkers van OCMW’s of CAW’s, medewerkers van CLB’s, geestelijke gezondheidszorg of bijzondere jeugdzorg, opvoeders, straathoekwerkers, groepswerkers, sociaal verpleegkundigen, diversiteitsambtenaren …

Thema's

 • superdiversiteit en armoede
 • identiteit en leefwereld met aandacht voor migratieprocessen, man-vrouwverhouding, ouder-kindrelatie, religieuze beleving
 • structureel en cultuursensitief denken en handelen
 • diversbewuste en krachtgerichte basishouding
 • verbindend en versterkend werken in multiculturele contexten
 • casusbesprekingen

Cursisten over deze vorming

 • “Ik ben me meer bewust van mijn eigen waarden- en normenhiërarchie en zie waarom het niet werkt als ik een bepaald thema in een gezin met een bepaalde cultuur wil bespreken.”
 • “Een leerpunt voor mezelf is uit mijn eigen leefwereldperspectief stappen en dat van de ander proberen te begrijpen.”
 • “Ik zie sneller welk mechanisme meespeelt of welke denkkaders er met elkaar botsen.”
 • “De drie dubbele brillen werken niet alleen in interculturele situaties maar in alle situaties met cliënten.”
 • “Na de eerste dag had ik mijn bedenkingen. Het bleef heel ‘zweverig’. Pas nadien kwamen de echte handvaten, het praktische, het werkbare.”
 • “Ik ontkleur teveel, ik zie dingen meer als persoonsgebonden dan als cultuurgebonden.”

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be