Vormingsaanbod Bind-Kracht

Open aanbod

Onze manier van werken

Praktijkervaringen linken aan theoretische kaders

We vertrekken hoofdzakelijk van de dagelijkse praktijk van de deelnemers en gebruiken verschillende werkvormen (life-eventlijn, ecogram en genogram, draaglast/draagkrachtbalans, bestaanscirkels, drie dubbele brillen, vuur- en kantelmomenten, filmfragmenten…). Visieontwikkeling, vaardigheden en houdingen komen aan bod. Theoretische kaders uit onderzoeken worden geduid en aan de praktijk getoetst. De kennis- en ervaringsuitwisseling tussen trainer, coaches (mensen in armoede) en deelnemers staat centraal.

Werken met coaches

Enkele mensen met ervaring in armoede en uitsluiting werken mee als coaches. Zij vormen een tandem met de trainer en brengen het perspectief van hulpvragers in armoede in de vorming. De deelnemers ervaren de uitwisselingen met de coaches en met de trainer “als uitermate zinvol en zeer beklijvend”

De kwetsbaarheid die de coaches toonden door hun verhalen binnen te brengen, zorgde dat ik meer wilde inbrengen. Ze stonden open voor discussie en waren bereid zelf anders te kijken naar hun eigen situatie en naar andere casussen. Hun inbreng doet mij meer stilstaan bij het verhaal en het tempo van de cliënt.
Vormingsaanbod Bind-Kracht aan KdG

Alleen of in team

Bind-Kracht wil hulpverleners en begeleiders die langdurige trajecten afleggen met mensen in armoede ondersteunen en versterken. Ons aanbod richt zich tot professionele hulpverleners en vrijwilligers. Je kan individueel of als team bij ons terecht.

Individueel kan je bij Karel de Grote Hogeschool (Antwerpen) of bij Balans (Gent) een vorming in open aanbod volgen. Raadpleeg onze kalender of neem contact op met het Ankerpunt.
Teams kunnen een vorming op maat in hun eigen organisatie vragen over thema’s uit ons aanbod. Neem contact op via bindkracht@kdg.be. Aan vormingen kan ook actie-onderzoek, de begeleiding van organisatie-ontwikkeling en supervisie gekoppeld worden. 

Wij werken in het Platform Vormingen samen met volgende partners.

De armoedekloof overbruggen ... dat moeten we allemaal léren! Zowel mensen uit de middenklasse als mensen in armoede zelf. CEDES ontwikkelt en verspreidt methodes om in groep empowerend te werken: samen thema's aanpakken als gezondheid, werk, kinderen, uitsluiting ... 

CEDES begeleidt zulke thematische processen in groep of geeft vorming aan jou om zelf met de CEDESmethodes te leren werken. CEDES coacht ook organisaties/diensten om hun drempel te verlagen.

Armoede roept heel wat vragen op!  Het Vlaams Netwerk wil samen met de Verenigingen waar armen het woord nemen via vorming een dieper inzicht geven in de verschillende facetten van een leven in armoede.  Zo willen we het ‘wij – zij denken’ doorprikken en tijdens de vorming een plek creëren waar cursisten en mensen in armoede in gesprek gaan.  Niet vanuit het niets. Onze visie, theoretische kaders, de leefwereld van mensen in armoede en het werk van onze verenigingen stellen we centraal.

TAO biedt vorming, coaching en advies rond armoede aan op maat van de organisatie. In TAO werken vormingswerkers samen met opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, waardoor de belevingswereld en het perspectief van armen wordt binnengebracht in elke opdracht. Hierdoor kan een organisatie zich verder ontwikkelen in het bereiken, begrijpen en ondersteunen van mensen uit armoede.

Welzijnszorg begeleidt zowel vormingsactiviteiten van enkele uren als programma’s van meerdere dagen. Welzijnszorg werkt op maat van organisaties. In elke vorming vertrekt Welzijnszorg vanuit de leefwereld van mensen in armoede. Om die leefwereld binnen te brengen in de vorming, wordt de vorming meestal in tandem gegeven. Dit betekent dat een vormingswerker en ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting samen de vorming begeleiden.