Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog

Driedaags bijscholingstraject van Bind-Kracht op dinsdag 22 november, donderdag 1 december en dinsdag 13 december 2022

In een driedaagse vorming gaan trainer, ervaringsdeskundigen en cursisten samen op zoek naar de kenmerken en voorwaarden van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede. Eigen praktijkverhalen (knopen en vuurmomenten) brengen we in verbinding met het theoretisch kader van empowerment en de visie van Bind-Kracht. Deze kaders worden geconcretiseerd naar methodische handvatten en ervaringsgerichte inzichten. Sleutelbegrippen zijn visie op armoede, leefwereldperspectief, rolpatronen, bewuste basishouding, procesmatig werken, veerkracht en autonomie in verbinding.

Het is een vorming die vertrekt vanuit concrete uitdagingen, vragen, knelpunten en dilemma's waar  de cursisten-hulpverleners mee vastzitten. De vorming is een boeiend proces van ontwikkeling van visie, inzichten en vaardigheden. Hierbij worden diverse werkvormen afgewisseld. De interactie tussen de trainer, de coaches (mensen met armoede ervaring) en de cursisten is hierbij een centrale werkvorm. Deze uitwisselingsdynamiek leidt tot een beklijvend ervaringsgericht en dialogisch leren en groeien. Het programma wordt dynamisch en procesmatig ontwikkeld op het ritme van de groep.

Er wordt gewerkt met zeer verscheiden filmopnames: scènes uit de film The Selfish Giant en We Missed You, alsook opnames van coaches met andere ervaringen die over hun veerkracht vertellen

Nog vragen?

Inschrijven

Voor wie

De doelgroep die we beogen zijn hulpverleners die individueel en in groep werken met mensen in armoede en kwetsbare mensen met een multi-problematiek.

Programma

Dag 1:

 • Inleiding over Bind-Kracht en vormingsuitdaging
 • Kennismaking met elkaar aan de hand van drijfveren  en leeruitdagingen
 • Verbreed kijken naar armoede en meervoudige kwetsbaarheid
 • Stilstaan bij verhalen van uitsluiting en herstel life-eventlijn
 • Werken met verschillende brillen in het kijken naar armoedesituaties

Dag 2:

 • Oefenen in positief herkaderen en krachtgerichte vragen
 • Gericht exploreren: ecogram en thema gerichte verkenning
 • Krachtgerichte interventies en verbindende communicatie
 • Basishouding : oefenen in het invoegen en toevoegen
 • Draaglast/draagkracht balans van coach en cliëntsituatie
 • In dialoog komen tot gedeelde inzichten en afstemming

Dag 3:

 • Processen van verbinding en versterking vanuit het Veerkracht model
 • Rolopname en dialoog over rolontwikkeling
 • leren uit botsende situaties
 • Dialoog en kantelmoment
 •  Creatieve interventies en werken out of the box
 • Vuurmomenten en in de hulpverlening
 • Warme overdracht
 • Zelfregie en autonomie in verbinding

Een vorm van opvolging en nazorg wordt afgetoetst met de groep naar haalbaarheid

Praktisch

 • Wanneer

  Dinsdag 22 november, donderdag 1 december en dinsdag 13 december 2022. Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.

 • Waar
  De vorming vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
 • Trainer
  Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
 • Prijs
  330 euro per persoon, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be