Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog

Driedaags bijscholingstraject op maandag 4, 11 en 25 maart 2024 of op maat van je organisatie

Samen zoeken we naar kenmerken en voorwaarden van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede.

We vertrekken vanuit eigen praktijkverhalen (knopen en vuurmomenten). We verbinden ze met Bind-Krachtkaders en vertalen ze naar methodische handvatten en ervaringsgerichte inzichten. 

Sleutelbegrippen zijn visie op armoede, leefwereldperspectief, rolpatronen, bewuste basishouding, procesmatig werken, veerkracht en autonomie in verbinding.

De vorming is een boeiend proces van ontwikkeling van visie, inzichten en vaardigheden. De interactie tussen de trainer, de Bind-Krachtcoaches (mensen met armoede-ervaring) en de cursisten staat hierbij centraal. Deze uitwisselingsdynamiek leidt tot een beklijvend ervaringsgericht en dialogisch leren en groeien.

Het programma wordt dynamisch en procesmatig ontwikkeld, afgestemd op de noden van de groep.

Praktisch

Bijscholing

 • Wanneer
  Maandag 4, 11 en 25 maart 2024. Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.
 • Waar
  De vorming vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen.
 • Prijs
  360 euro per persoon, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

Ik schrijf me in

Of op maat van je organisatie

 • Hoe lang
  In overleg te bepalen
 • Aantal deelnemers
  Maximum 20
 • Prijs
  Te bepalen op basis van je vraag

Contacteer ons meteen:

Ik wil een bijscholing op maat

Voor wie

Hulpverleners die individueel en in groep werken met mensen in armoede en kwetsbare mensen met een multi-problematiek.

Programma

Dag 1:

 • Inleiding over Bind-Kracht en vormingsuitdaging
 • Kennismaking met elkaar aan de hand van drijfveren en leeruitdagingen
 • Verbreed kijken naar armoede en meervoudige kwetsbaarheid
 • Verhalen van uitsluiting en life-eventlijn
 • De kijk op armoedesituaties

Dag 2:

 • Oefenen in positief herkaderen en krachtgericht vragen
 • Gericht exploreren: ecogram en themagerichte verkenning
 • Krachtgerichte interventies en verbindende communicatie
 • Basishouding: invoegen en toevoegen
 • Draaglast/draagkracht balans van een Bind-Krachtcoach
 • In dialoog komen tot gedeelde inzichten en afstemming

Dag 3:

 • Processen van verbinding en versterking vanuit het Veerkracht model
 • Rolopname en dialoog over rolontwikkeling
 • Leren uit botsende leefwerelden
 • Dialoog en kantelmoment
 • Creatieve interventies en werken out of the box
 • Vuurmomenten in de hulpverlening
 • Warme overdracht
 • Zelfregie en autonomie in verbinding

Een vorm van opvolging en nazorg wordt afgetoetst met de groep naar haalbaarheid

Onze manier van werken

Een Bind-Kracht vorming staat voor:

 • interactief en levendig
 • concreet mét onze theoretische kaders
 • plaats voor praktijkverhalen
 • inzet van ervaringsdeskundigheid van de coaches

Trainers

Aafje De Wacker

 • Maatschappelijk werker en licentiaat politieke en sociale wetenschappen.

 • Ruim 35 jaar ervaring binnen het algemeen welzijnswerk op verschillende niveaus en betrokken in de opleiding Maatschappelijk Werk aan KdG.

 • De rode draad in haar werkervaring: aandacht voor mensen in kwetsbare situaties,  dak- en thuislozen, laagdrempelig onthaal, hulpverlening aan mensen in armoede en het zoeken naar een gepaste en concrete krachtgerichte methodiek.

   

Bind-Krachtcoaches

 • De vormingen worden steeds gegeven in samenwerking met Bind-Krachtcoaches (ervaring in armoede en sociale uitsluiting). 
 • Zij vormen tandems met de trainers en brengen het perspectief binnen van hulpvragers in armoede.
 • Coaches verwoorden de verwachtingen ten aanzien van hulpverleners en het belang van krachtgericht werken.
De basisvorming die door Koen werd gegeven is super goed gedaan! Heel leerrijk om inzichten te krijgen. De armoede ervaringsdeskundigen Roald en Walter geven de vorming een sterke meerwaarde. Een aanrader voor iedereen.
Abdembi, deelnemer Bind-Kracht basisvorming