Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog

Vorming van Bind-Kracht

In een vierdaagse vorming wordt een boeiend leerproces ontwikkeld in functie van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede. De kaders en visie van Bind-Kracht en empowerment zijn de theoretische kapstokken, van waaruit deze vorming is opgebouwd. Deze kaders worden geconcretiseerd naar methodische handvatten en ervaringsgerichte inzichten. Sleutelbegrippen zijn visie op armoede, leefwereldperspectief, rolpatronen, bewuste krachtgerichte basishouding, procesmatig werken, veerkracht en autonomie in verbinding.

Deze vorming vertrekt vanuit concrete uitdagingen, vragen, knelpunten en dilemma's waar cursisten-hulpverleners mee vastzitten. In deze vorming ontwikkelen we samen met ervaringsdeskundigen een verbrede visie, inzichten en vaardigheden. Hierbij worden diverse werkvormen afgewisseld, De interactie of dialoog tussen de trainer, de coaches (mensen met armoede ervaring) en de cursisten staat hierbij centraal. Deze uitwisseling leidt tot een beklijvend ervaringsgericht en dialogisch leren en groeien. Het programma wordt dynamisch en procesmatig ontwikkeld op het ritme van de groep.

Voor wie

De doelgroep die we beogen zijn hulpverleners of begeleiders die werken met mensen in armoede en kwetsbare mensen met een multi-problematie:, zij die willen verdiepen in het werken met mensen in armoede of zij die willen herbronnen.

Programma

Dag 1

 • Inleiding over Bind-Kracht en vormingsuitdaging
 • Kennismaking met elkaar aan de hand van drijfveren en leeruitdagingen
 • Verbreed kijken naar armoede en meervoudige kwetsbaarheid
 • Stilstaan bij verhalen van uitsluiting en herstel life-eventlijn
 • Werken met verschillende brillen in het kijken naar armoedesituaties

Dag 2

 • Positief herkaderen en krachtgerichte vragen
 • Gericht exploreren: ecogram en themagerichte verkenning
 • Krachtgerichte interventies en verbindende communicatie
 • Een positieve basishouding : oefenen in het invoegen en toevoegen
 • Draaglast/draagkracht balans toegepast op een verhaal van een coach en op een cliëntsituatie
 • In dialoog naar gedeelde inzichten en afstemming

Dag 3

 • Processen van verbinding en versterking op meta niveau
 • Rolopname en dialoog over rolontwikkeling
 • Leren uit botsende situaties
 • Naar een kantelmoment
 • Creatieve interventies en werken out of the box
 • Vuurmomenten in de hulpverlening

Dag 4

 • Werken naar meer zelfregie en empowerment
 • Veerkracht
 • Werken rond een door groep gekozen deelthema
 • Toeleiden en loslaten
 • Warme overdracht

Praktisch

 • Trainer
  Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
 • Prijs
  440 euro per persoon, broodjeslunch inbegrepen
De inschrijvingen zijn afgesloten

Vragen?

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be