Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog

Driedaags bijscholingstraject op dinsdag 22 november, donderdag 1 december en dinsdag 13 december 2022

Samen zoeken we naar kenmerken en voorwaarden van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede.

We vertrekken vanuit eigen praktijkverhalen (knopen en vuurmomenten). We verbinden ze met Bind-Krachtkaders en vertalen ze naar methodische handvatten en ervaringsgerichte inzichten. 

Sleutelbegrippen zijn visie op armoede, leefwereldperspectief, rolpatronen, bewuste basishouding, procesmatig werken, veerkracht en autonomie in verbinding.

De vorming is een boeiend proces van ontwikkeling van visie, inzichten en vaardigheden. De interactie tussen de trainer, de Bind-Krachtcoaches (mensen met armoede-ervaring) en de cursisten staat hierbij centraal. Deze uitwisselingsdynamiek leidt tot een beklijvend ervaringsgericht en dialogisch leren en groeien.

Het programma wordt dynamisch en procesmatig ontwikkeld, afgestemd op de noden van de groep.

Nog vragen?

Praktisch

 • Wanneer

  Dinsdag 22 november, donderdag 1 december en dinsdag 13 december 2022. Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.

 • Waar
  De vorming vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
 • Prijs
  330 euro per persoon, broodjeslunch en koffiepauzes inbegrepen

De inschrijvingen voor deze vorming zijn afgesloten.

Voor wie

Hulpverleners die individueel en in groep werken met mensen in armoede en kwetsbare mensen met een multi-problematiek.

Programma

Dag 1:

 • Inleiding over Bind-Kracht en vormingsuitdaging
 • Kennismaking met elkaar aan de hand van drijfveren en leeruitdagingen
 • Verbreed kijken naar armoede en meervoudige kwetsbaarheid
 • Verhalen van uitsluiting en life-eventlijn
 • De kijk op armoedesituaties

Dag 2:

 • Oefenen in positief herkaderen en krachtgericht vragen
 • Gericht exploreren: ecogram en themagerichte verkenning
 • Krachtgerichte interventies en verbindende communicatie
 • Basishouding: invoegen en toevoegen
 • Draaglast/draagkracht balans van een Bind-Krachtcoach
 • In dialoog komen tot gedeelde inzichten en afstemming

Dag 3:

 • Processen van verbinding en versterking vanuit het Veerkracht model
 • Rolopname en dialoog over rolontwikkeling
 • Leren uit botsende leefwerelden
 • Dialoog en kantelmoment
 • Creatieve interventies en werken out of the box
 • Vuurmomenten in de hulpverlening
 • Warme overdracht
 • Zelfregie en autonomie in verbinding

Een vorm van opvolging en nazorg wordt afgetoetst met de groep naar haalbaarheid

Onze manier van werken

Een Bind-Kracht vorming staat voor:

 • interactief en levendig
 • concreet mét onze theoretische kaders
 • plaats voor praktijkverhalen
 • inzet van ervaringsdeskundigheid van de coaches

Trainers

Koen Vansevenant

 • Van opleiding maatschappelijk werker.
 • Als ervaren hulpverlener is hij vandaag zelfstandig hulpverleningsconsulent en actief als trainer en supervisor in de welzijnssector.
 • Hij heeft een ruime ervaring met vormingen voor OCMW-maatschappelijk werkers, hulpverleners van CAW’s, CLB-medewerkers, vrijwilligers … 

Bind-Krachtcoaches

 • De vormingen worden steeds gegeven in samenwerking met Bind-Krachtcoaches (ervaring in armoede en sociale uitsluiting). 
 • Zij vormen tandems met de trainers en brengen het perspectief binnen van hulpvragers in armoede.
 • Coaches verwoorden de verwachtingen ten aanzien van hulpverleners en het belang van krachtgericht werken.
De kwetsbaarheid die de coaches toonden door hun verhalen binnen te brengen, zorgde dat ik meer wilde inbrengen. Ze stonden open voor discussie en waren bereid zelf anders te kijken naar hun eigen situatie en naar andere casussen. Hun inbreng doet mij meer stilstaan bij het verhaal en het tempo van de cliënt.
Deelnemer Bind-Krachtvorming

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be