Woonbegeleiding

Vormingstraject van Bind-Kracht op dinsdag 3 en 17 mei 2022

Vele hulpverleners worden geconfronteerd met een woonproblematiek bij mensen in armoede. De zoektocht naar een betaalbare, kwaliteitsvolle woning en het garanderen van het recht op wonen is vaak een hele klus.

 • Hoe begeleid je dak- en thuislozen naar een voor hen passende woning?
 • Hoe zorg je er mee voor dat ze hun woning kunnen houden?
 • Hoe zorg je voor het her-ankeren en een ondersteunend sociaal netwerk?

Balanceren tussen aanklampend werken, bemoeizorg, integrale begeleiding en autonomieverhogend werken, loslaten en passend beschikbaar blijven ...

Nog vragen?

Inschrijven

Voor wie

Voor woonbegeleiders van CAW’s, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappij …

Inhoud naast de klassieke thema’s

 • het concept woonladder
 • greep krijgen op eigen leven
 • versterken van betekenisvolle netwerken
 • middelenmisbruik en  -afhankelijkheid

Praktisch

 • Wanneer
  Dinsdag 3 en 17 mei 2022. Onthaal vanaf 9.00 u. De vorming start om 9.30 u. en duurt tot 16.30 u.
 • Locatie
  De vorming zal plaatsvinden op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
 • Trainer
  Koen Vansevenant en Aafje De Wacker, samen met enkele coaches
 • Prijs
  220 euro, broodjeslunch inbegrepen

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be