Woonbegeleiding

Vorming van Bind-Kracht

Vele hulpverleners worden geconfronteerd met een woonproblematiek bij mensen in armoede. De zoektocht naar een betaalbare, kwaliteitsvolle woning en het garanderen van het recht op wonen is vaak een hele klus.

  • Hoe begeleid je dak- en thuislozen naar een voor hen passende woning?
  • Hoe zorg je er mee voor dat ze hun woning kunnen houden?
  • Hoe zorg je voor het her-ankeren en een ondersteunend sociaal netwerk?

Balanceren tussen aanklampend werken, bemoeizorg, integrale begeleiding en autonomieverhogend werken, loslaten en passend beschikbaar blijven ...

Nog vragen?

Voor wie

Voor woonbegeleiders van CAW’s, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappij …

Inhoud naast de klassieke thema’s

  • het concept woonladder
  • greep krijgen op eigen leven
  • versterken van betekenisvolle netwerken
  • middelenmisbruik en  -afhankelijkheid

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be