Krachtgerichte hulpverlening: back to basics

Vorming van Bind-Kracht

Waar staat ‘krachtgerichte hulpverlening’ vandaag voor? Voor Bind-Kracht is het ons DNA. We zijn overtuigd van de mogelijkheden én de noodzaak van krachtgerichte hulpverlening. In deze vorming vertrekken we van onze bouwstenen en passen ze toe op praktijkverhalen van cursisten. In dialoog met de coaches (mensen met ervaring in armoede, uitsluiting en hulpverlening) oefenen we verschillende krachtgerichte methoden in.

Deze vorming biedt inzichten én ‘goesting’ om het eigen handelen als hulpverlener bij te sturen.

Een ontdekking voor mij was hoe mijn sterktes me kunnen helpen en mijn zwaktes me kunnen hinderen in mijn job als hulpverlener.

We organiseren deze vorming op maat in je eigen organisatie. Meer en meer organisaties kiezen voor een korte basisvorming (in dagdelen of hele dagen), gevolgd door een aantal supervisies. Zo krijgen hulpverleners nog meer de kans om nieuwe inzichten en vaardigheden toe te passen in de praktijk en terug te koppelen in de leergroep. Het leerproces wordt verder begeleid, leerervaringen worden meer sterker geïntegreerd.

Thema’s

 • de Bind-Kracht visie op armoede en armoedebestrijding
 • leefwereld van mensen in armoede en cliëntperspectief
 • omgaan met risico’s van leefwereldbotsing
 • positieve basishouding
 • zoeken naar een passende rolopname
 • zichtbaar maken van processen van verbindend en versterkend werken
 • oefenen in krachtgerichte en dialogische interventies

Cursisten over deze vorming

 • “Het samenwerken met coaches, methodieken toepassen met hen en op jezelf vond ik erg waardevol. De vorming bracht meer dan ik verwacht had.”

 • “Voor mij zit het krachtgericht werken in kleine dingen.”

 • “De uitdaging voor mezelf: aan de slag gaan met de kracht die mensen in zich hebben.”

 • “Het ecogram en de levenslijn zijn methodieken die ik meeneem in mijn werk.”

 • “Deze vorming heeft ervoor gezorgd dat ik in bepaalde cliëntsituaties weer wat meer “drive” gevonden heb.”

 • “Ook al heb ik stilaan meer ervaring, ik neem me voor om me steeds te blijven openstellen voor de cliënt.”

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be