Op weg met mensen in armoede naar duurzame verandering

Vorming van Bind-Kracht

Naast korte vormen van hulpverlening op één of meerdere levensdomeinen is het soms nodig om in te zetten op een langdurige hulpverleningsrelatie met mensen in armoede. Effectieve armoedebestrijding vraagt dat je ingaat op de verbintenisproblematiek: een langdurig traject biedt kansen om daaraan te werken.

Deze vorming biedt hulpverleners kaders en oefenkansen om dit proces met hun cliënten aan te gaan of te versterken.

Zet me in mijn kracht, maar laat me niet vallen

Voor wie? 

Alle dienst- en hulpverleners in de eerste en tweede lijn die intensief en langdurig met mensen in armoede aan de slag gaan.

Thema's

We werken met de verhalen en levenservaring van de coaches (vrijwillige ervaringsdeskundigen) en praktijkervaring van de cursisten. Kaders en handvatten worden via presentaties aangebracht en concreter gemaakt met korte filmfragmenten en uitwisselingsopdrachten, met ruimte voor debat en kritische dialoog.

Dag 1

 • exploratie van situaties
 • vertrouwen opbouwen
 • werken aan rechtenverkenning en stabilisering
 • verdiepende explorerende werkkaders

Dag 2

 • vanuit stabilisering in dialoog over de dieperliggende knopen
 • de bronnen en belemmeringen in het netwerk
 • relatieverdieping en leren uit botsingen
 • steunen en versterken van zelfwaarde en motivatiebronnen

Dag 3

 • stimuleren en netwerkversterkend werken
 • werken aan een versterkte identiteit
 • mentaliserende interventies
 • werken aan een versterkte zelfregie
 • toeleiden en passend loslaten

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be