Van psychische kwetsbaarheid naar meer levenskwaliteit

Vorming van Bind-Kracht

Armoede belast de gezondheid en de mentale draagkracht van mensen. Chronische stress verhoogt het gevoel van onmacht en het verlies van greep op het eigen leven.

Vanuit Bind-Kracht vertrekken we vanuit de concepten empowerment en veerkracht. De vermaatschappelijking van de zorg vormt een extra uitdaging.

Centraal staat de dialoog over de gekwetste binnenkant en ervaringen met zorg en herstel. Hoe kunnen we uit verhalen van cliënten handelingsdoelen halen? Hoe kunnen we samen gedragen keuzes maken? In dialoog met coaches en cursisten zoeken we hoe we veerkracht kunnen ontwikkelen om te komen tot een verhoogde levenskwaliteit op verschillende levensdomeinen.

Afwisselende werkvormen, uitwisseling, praktijkverhalen en de inzet van ervaringsdeskundigheid maken de vorming interactief en levendig.

Ik heb nog keien in mijn rugzak, maar de scherpe randjes zijn eraf.

Thema’s

 • verbreed kijken naar ‘meervoudig gekwetste’ mensen in armoede
 • werken met levensverhalen (of de narratieve benadering)
 • de kracht van ontmoeting en kwartier maken
 • een krachtgerichte basishouding en het bespreekbaar maken van gevoelige thema’s
 • de relationele dynamiek tussen begeleiders en cliënten
 • mentaliserende gespreksvoering en identiteitsversterking
 • duurzame verandering door thematisering en veerkrachtgerichte stappen

Voor wie

Voor vrijwillige en professionele medewerkers uit de welzijnssector en de geestelijke gezondheidszorg die werken met mensen in armoede met een kwetsbare geestelijke gezondheid.

Cursisten over deze vorming

 • “Werken met botsingen, kantelmomenten, omgaan met slachtofferschap: dit komt in mijn werk het vaakst voor. De zaken kregen taal en konden benoemd en verklaard worden.”
 • “De verdieping die er was bij de inhoud ‘ rolopname, positie en mandaat’ vond ik sterk.”
 • “Blijven kijken vanuit verwondering. Beseffen dat ik iets nog niet weet is dikwijls beter dan denken dat ik het zeker weet.”
 • “Ik heb nu een sterker inzicht in de manier waarop ik in de hulpverlening sta en hoe mensen hun ‘cliënt-zijn’ beleven.”

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be