Krachtgerichte thuiszorg

Vorming van Bind-Kracht

Werken met kwetsbare gezinnen vraagt een proces van vertrouwen winnen, zoeken naar afstemming, de gepaste rol en taken opnemen, moeilijke dingen bespreekbaar maken, samenwerken met andere hulpverleners.

Naast de praktische ondersteuning is de relatie zelf een belangrijke ondersteuning. Welke rol kan je als thuisverzorgende of poetshulp opnemen?

We nodigen verzorgenden en/of poetshulpen uit om hun verhalen uit de praktijk met elkaar te delen en er samen van te leren. Verschillende werkvormen (groepsgesprek, filmfragmenten, …) wisselen elkaar af. Mensen met ervaring in armoede en thuiszorg brengen hun kijk binnen.

De vorming versterkt mijn zelfvertrouwen. Ik vind dat ik op een aantal punten toch goed bezig ben en dat geeft me meer kracht.

Gratis voor OCMW's

Thuiszorgdiensten van OCMW’s  kunnen - in verhouding tot de toegekende uren gezinszorg - gratis intekenen op thema’s via het Vormingsfonds van VVSG. Een kort traject – een combinatie van 2 thema’s - kan ook.

Thema's gratis voor OCMW's via het Vormingsfonds van VVSG:

 1. Toegang krijgen tot een kwetsbaar en gesloten gezin (halve dag = 3 uur)
 2. Samen op weg (3 uur)
 3. Zorg dragen in een netwerk: ik sta er niet alleen voor (3 uur): voor het Vormingsfonds kan dit thema enkel in een kort traject, samen met een ander thema dus.
 4. Terug greep krijgen op het eigen leven (3 uur)

Thema’s

 1. Toegang krijgen tot een kwetsbaar en gesloten gezin (halve dag = 3 uur)
 2. Samen op weg (3 uur)
 3. Zorg dragen in een netwerk: ik sta er niet alleen voor (3 uur)
 4. Terug greep krijgen op het eigen leven (3 uur)
 5. Rondkomen met een (te) krap budget (1 dag = 6 uur)
 6. Werken vanuit een krachtgerichte basishouding met gezinnen in armoede (1 dag)

 

  1. Toegang krijgen tot een kwetsbaar en gesloten gezin (halve dag = 3 uur)

  Gratis voor OCMW's via het Vormingsfonds van VVSG

  We staan stil bij de drempels die verzorgenden ervaren bij het werken in kwetsbare gezinnen. Welke troeven kunnen ze inzetten om toegang te krijgen tot het gezin? Naast de mogelijke spanningen en blokkades kijken we ook naar de inzet van het gezin.

  Komt aan bod:

  • krachtgericht kennismaken: het verkennen van de zorgen en eigenheden van het gezin, maar ook aftoetsen wat er kan en moet gedaan worden
  • invoegen in de leefwereld van gezinnen in armoede, opschorten van oordeel, het toetsen van een mogelijke aanpak
  • bespreken en aanpakken van dringende problemen en aftoetsen wat deze aanpak betekent

   

  2. Samen op weg (3 uur)

  Gratis voor OCMW's via het Vormingsfonds van VVSG

  Na een startperiode ontstaat er meestal een routine die veiligheid biedt, maar ook een risico inhoudt op vastlopen in bepaalde patronen. We staan stil bij de dynamiek die zich tussen het gezin en de verzorgende ontwikkelt. Wie neemt welke rol op?

  Komt aan bod:

  • de verschillende rollen (de redder, de oplosser, de begeleider)
  • omgaan met afstand en nabijheid
  • invoegen en toevoegen: vanuit vertrouwen en begrip adviezen kunnen formuleren
  • het moeilijk bespreekbare aan bod laten komen

   

  3. Zorg dragen in een netwerk: ik sta er niet alleen voor (3 uur)

  Gratis voor OCMW's via het Vormingsfonds van VVSG, maar enkel in een kort traject, samen met een ander thema dus

  Verzorgenden komen regelmatig in een gezin en ontdekken daar vaak een kluwen van problemen op verschillende levensdomeinen. Dat hoeven ze niet alleen aan te pakken. Samen met het gezin kunnen ze vanuit een vertrouwensrelatie op zoek gaan naar bijkomende hulp of zorg.

  Komt aan bod:

  • de betekenis van een netwerk voor kwetsbare gezinnen
  • het netwerk in kaart brengen (ecogram opstellen)
  • verkennen van noden en krachten van het gezin
  • je taak als verzorgende of poetshulp in het netwerk: kansen en risico’s
  • verbinding maken met andere professionals en mantelzorg

   

  4. Terug greep krijgen op het eigen leven (3 uur)

  Gratis voor OCMW's via het Vormingsfonds van VVSG

  Met onze hulpverlening willen we de levenskwaliteit verhogen en streven we naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid. Hoe bouwen we dit in vanaf de start? Welke uitdagingen zien we op langere termijn? Hoe betrekken we het gezin in deze stappen?

  Komt aan bod:

  • rust en stabiliteit als voorwaarde voor ontwikkeling
  • zoeken naar een passende gedeelde verantwoordelijkheid
  • je mogelijkheden en grenzen als verzorgde of poetshulp
  • groeikansen zien, benoemen, benutten

   

  5. Rondkomen met een (te) krap budget (1 dag = 6 uur)

  Thuisverzorgenden en poetshulpen komen bij gezinnen die vaak moeten rondkomen met een te klein inkomen. Hoe gaan zij om met de financiële moeilijkheden? Hoe kan je gezinnen ondersteunen in hun dagelijkse leven en meer greep laten krijgen op hun budget?

  Komt aan bod:

  • inkomen en vaste kosten
  • schuldenproblematiek
  • omgaan met financiële stress
  • overlevingsstrategieën
  • prioriteiten stellen
  • beperken van uitgaven
  • efficiënt omgaan met geld
  • omgaan met ondersteunend netwerk
  • krachten bundelen
  • toegang tot hulpbronnen (diensten die goedkoop maaltijden aanbieden, voedselpakket)

   

  6. Werken vanuit een krachtgerichte basishouding met gezinnen in armoede (1 dag)

  Een krachtgerichte basishouding helpt om een goede relatie uit te bouwen met je cliënt en bepaalt de kwaliteit van de thuiszorg. Hoe kan je werken aan deze basishouding? Zicht hebben op je eigen krachten en je valkuilen is een eerste aspect. Een ander aspect is je oordeel opschorten en kijken naar de krachten in de gezinnen.

  Komt aan bod:

  • aansluiting vinden bij de leefwereld van het kwetsbare gezin
  • zicht krijgen op de krachten
  • mogelijkheden zoeken om de aanwezige krachten verder te ontplooien
  • verhogen van de levenskwaliteit is een belangrijk uitgangspunt
  • invoegen en toevoegen
  • komen tot een gedeelde kijk op de gestelde doelen
  • het belang van relationele gelijkwaardigheid
  Stilstaan bij de vraag ‘Wie ben je zelf als verzorgende’, daar heb ik het meest aan gehad.
  Ik kijk nu anders naar cliënten:  ik  sta meer stil bij hun leefwereld en kijk meer naar de kansen.

  Cursisten over deze vorming

  • “Het bordgesprek rond armoede en de belevingswereld van mensen in armoede was beklijvend.”
  • “Veel afwisseling: bordgesprek, filmfragmenten, inbreng van de ervaringen van coaches, …”
  • “Het voorstellen van het sociaal netwerk van de coaches was een sterk moment.”
  • “Interessant om de andere kant van het verhaal eens te horen en te beseffen in welke situaties mensen soms moeten leven.”
  • “Het wordt op een zodanige manier gebracht dat het nooit saai wordt en je alleen maar meer informatie wilt krijgen.”
  • “Draaglast tegenover draagkracht  en het begrip professionele nabijheid blijft mij sterk bij.” 

  Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

  Neem contact op via bindkracht@kdg.be