Verbindend en versterkend werken in de thuiszorg

Vorming van Bind-Kracht

Thuisverzorgenden en poetshulpen worden geconfronteerd met complexe situaties van armoede en uitsluiting. Ze komen langdurig aan huis en gaan intensief met gezinnen aan de slag.

Naast de praktische ondersteuning is de relationele dynamiek een belangrijke ondersteuning. Welke rol kan je als thuisverzorgende of poetshulp opnemen?

Bind-Kracht in Armoede: Mieke

De vorming versterkt mijn zelfvertrouwen. Ik vind dat ik op een aantal punten toch goed bezig ben en dat geeft me meer kracht.

Gratis voor OCMW's

Deze expertise werd opgebouwd in samenwerking met de Thuiscompagnie Limburg en verder ontwikkeld voor Diverscity, het Vormingsfonds van de VVSG. Thuiszorgdiensten van OCMW’s  kunnen - in verhouding tot de toegekende uren gezinszorg - gratis intekenen op volgende vormingen:

Thema’s

 • Rondkomen met een (te) krap budget (1 dag)
  Thuisverzorgenden en poetshulpen komen bij gezinnen die vaak moeten rondkomen met een te klein inkomen. Hoe gaan zij om met de financiële moeilijkheden?
  Hoe kan je gezinnen ondersteunen in hun dagelijkse leven en meer greep laten krijgen op hun budget?
 • Werken vanuit een krachtgerichte basishouding met gezinnen in armoede (1 dag)
  Een krachtgerichte basishouding helpt om een goede relatie uit te bouwen met je cliënt en bepaalt de kwaliteit van de thuiszorg. Hoe kan je werken aan deze basishouding? Zicht hebben op je eigen krachten en je valkuilen is een eerste aspect. Een ander aspect is je oordeel opschorten en kijken naar de krachten in de gezinnen.
 • Op pad gaan met kwetsbare gezinnen naar meer zelfregie (1 dag en 2 halve dagen)
  Hoe ga je als verzorgende of poetshulp om met situaties die je persoonlijk raken? Hoe zorg je voor een goed evenwicht tussen afstand en nabij zijn? Hoe kan je gezinnen helpen in het groeien naar meer zelfstandigheid en gedragenheid? …

Stilstaan bij de vraag ‘Wie ben je zelf als verzorgende’, daar heb ik het meest aan gehad.

Ik kijk nu anders naar cliënten:  ik  sta meer stil bij hun leefwereld en kijk meer naar de kansen.

Cursisten over deze vorming

 • “Het bordgesprek rond armoede en de belevingswereld van mensen in armoede was beklijvend.”
 • “Veel afwisseling: bordgesprek, filmfragmenten, inbreng van de ervaringen van coaches, …”
 • “Het voorstellen van het sociaal netwerk van de coaches was een sterk moment.”
 • “Interessant om de andere kant van het verhaal eens te horen en te beseffen in welke situaties mensen soms moeten leven.”
 • “Het wordt op een zodanige manier gebracht dat het nooit saai wordt en je alleen maar meer informatie wilt krijgen.”
 • “Draaglast tegenover draagkracht  en het begrip professionele nabijheid blijft mij sterk bij.” 

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be of +32 3 613 18 18.