Verbindend en versterkend werken in de thuiszorg

Vorming van Bind-Kracht

Thuisverzorgenden worden geconfronteerd met complexe situaties van armoede en uitsluiting. Ze komen langdurig aan huis en gaan intensief met gezinnen aan de slag.

Naast de praktische ondersteuning is de relationele dynamiek een belangrijke ondersteuning. Welke rol kan je als thuisverzorgende opnemen in het ondersteunen van de ouders én er tegelijk ook zijn voor de kinderen? Hoe ga je als thuisverzorgende om met de financiële druk waar deze gezinnen mee kampen? Afhankelijk van de noden van de groep, focussen we op bepaalde thema’s.

Bind-Kracht in Armoede: Mieke

De vorming versterkt mijn zelfvertrouwen. Ik vind dat ik op een aantal punten toch goed bezig ben en dat geeft me meer kracht.

Thema's

Relatieopbouw en vertrouwen scheppen

 • vertrouwen winnen en een mandaat opbouwen, een proces van afstemming en wederkerigheid
 • werken aan een passende rolopname in een dynamiek van afstand en nabijheid
 • de eigen krachten van de verzorgende een betekenisvolle plaats geven
 • versterkend werken door het gezin terug greep te helpen krijgen op het huishouden
 • verbindend en toeleidend werken met het gezin en de omgeving
 • botsingen en crisismomenten ombuigen tot nieuwe inzichten en vernieuwende stappen
 • spiegelende en positief herkaderende interventies

Opvoedingsondersteuning

 • focus op kinderen: kansen en uitdagingen
 • ondersteuning van de ouders en opvoedingstips
 • wie kan je als verzorgende zijn voor de kinderen?
 • moeilijke thema’s bespreekbaar maken
 • het opnemen van een passende rol binnen het palet van diensten en netwerkondersteuning
 • ouderschapsgroei en bufferprocessen

Financiële kwetsbaarheid

 • inkomen, vaste kosten, schuldenproblematiek, omgaan met financiële stress
 • vaardigheden in het omgaan met een beperkt budget
 • omgaan met een ondersteunend netwerk
 • toegang tot hulpbronnen (diensten die goedkoop maaltijden aanbieden, voedselpakket)
 • hoe kan de thuisverzorgende ondersteuning bieden in het dragen van de financiële zorgen

Deze expertise werd opgebouwd in samenwerking met de Thuiscompagnie Limburg.  Recent werd deze vorming ingezet en verder ontwikkeld in Diverscity, het Vormingsfonds van de VVSG.

Stilstaan bij de vraag ‘Wie ben je zelf als verzorgende’, daar heb ik het meest aan gehad.

Ik kijk nu anders naar cliënten:  ik  sta meer stil bij hun leefwereld en kijk meer naar de kansen.

Cursisten over deze vorming

 • “Het bordgesprek rond armoede en de belevingswereld van mensen in armoede was beklijvend.”
 • “Veel afwisseling: bordgesprek, filmfragmenten, inbreng van de ervaringen van coaches, …”
 • “Het voorstellen van het sociaal netwerk van de coaches was een sterk moment.”
 • “Interessant om de andere kant van het verhaal eens te horen en te beseffen in welke situaties mensen soms moeten leven.”
 • “Het wordt op een zodanige manier gebracht dat het nooit saai wordt en je alleen maar meer informatie wilt krijgen.”
 • “Draaglast tegenover draagkracht  en het begrip professionele nabijheid blijft mij sterk bij.” 

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be of +32 3 613 18 18.