Armoede en Kunst & cultuur

Vorming van Bind-Kracht

"Culturele uitsluiting is wellicht de zwaarste vorm van uitsluiting” stond te lezen in het eerste Algemeen Verslag van de Armoede. Internationaal onderzoek ‘De waarde van cultuur’ stelt zelfs dat cultuurparticipatie de 2de belangrijkste welzijnsindicator is. Deze vorming richt zich tot mensen uit de kunst- en cultuursector die echt werk willen maken van cultuur voor mensen in armoede. We reiken instrumenten aan om mensen te versterken en te verbinden via kunst & cultuur en gaan in dialoog rond cultuurparticipatie.

De impact van armoede op mensen, hun kracht en diversiteit blijft me bij.

Voor wie?

 • cultuurbeleidscoördinatoren

 • stafmedewerkers van cultuur- en gemeenschapscentra

 • medewerkers van kunstenorganisaties, cultuurdiensten en musea

 • kunstenaars uit alle disciplines, kunstdocenten

 • sociaal werkers en sociaal-cultureel werkers

 • beleidsverantwoordelijken voor kunst en cultuur

We organiseren deze tweedaagse vorming in Antwerpen (16 oktober en 6 november) of op maat in je eigen organisatie.

Thema's

Dag 1: Deelnemen aan kunst & cultuur

 • het recht op cultuur
 • cultuurparticipatie als welzijnsindicator
 • leefwereld van mensen in armoede
 • drie dubbele brillen helpen
 • bounding, bridging en kwartier maken
 • drempels in kunst- en cultuurhuizen: financieel, (inter)cultureel, organisatorisch, …
 • kansen: ontdekken en uitdrukken, verbinden en versterken, identiteitsverwervende rollen

Dag 2: Deelhebben aan kunst & cultuur

 • leefwereld en cultuur: functies van de basisschakelmethodiek: ontmoeting, vrije tijd maken, vorming, nuldelijnshulpverlening, belangenbehartiging
 • functies van sociaal-artistiek werk: verbeelden, versterken, verbinden, vernieuwen
 • kansen: kunst maken, smaken, kraken en bewaken
 • netwerkontwikkeling en thuisgevoel als voorwaarde
 • interculturele communicatie bij de promotie en bij de werking

Cursisten over deze vorming

 • “De groepsgesprekken geven een meerwaarde en zorgen voor raakpunten met je eigen werkveld.”

 • “De voorbeelden uit het gewone leven maakten het zeer duidelijk.”

 • “Ik werd opnieuw met mijn neus op de feiten gedrukt: we gaan teveel uit eigen evidenties.”

 • “Interactieve aanpak met voldoende ruimte om vragen te stellen. Veel input van trainer en coaches.”

 • “Het is goed eerst een kader te krijgen om daarop verder te bouwen in gesprek met coaches en andere deelnemers. De concrete verhalen van mensen in armoede en van werkers maakt tastbaar en verheldert de theorie.”
 • “Ik ga mijn collega’s meer stimuleren op het vlak van verwachtingen van vakantiegangers.”
 • “De visie om nog meer samen met mensen in armoede dingen te ontwikkelen draag ik mee (wat je voor mij doet zonder mij, doe je tegen mij).”
 • “De vorming nodigt me echt uit om ideeën uit te wisselen en mijn netwerk uit te breiden om beter op elkaar in te spelen.”
 • “Inspraak, betrekken van aanbieders, gebruikers en ervaringsdeskundigen, samenwerking tussen zowel tussen sectoren als tussen organisaties in plaats van naast elkaar te werken.”
 • “Ik ga naar huis met inspiratie, goesting en een vernieuwde motivatie.”

Organisaties kunnen Bind-Kracht vragen om van dit thema een vorming op maat van hun organisatie te maken.

Neem contact op via bindkracht@kdg.be