Bind-Krachtvorming 'In isolement door een beperkt budget'

Bind-Krachtvorming op maat van je organisatie

Vele personen en gezinnen in armoede komen in isolement terecht. Deelnemen en deel uitmaken van de samenleving kost geld. Mensen in armoede trekken zich terug, kunnen niet participeren, voelen zich nog weinig betekenisvol voor anderen. Non-participatie waar ze niet voor kiezen.
Een situatie, die machteloos maakt?

 • Wat kan je als hulpverlener dan toch voor hen betekenen?
 • Hoe en waar vinden cliënten nog mogelijkheden om te participeren in de maatschappij?

Cliënten in armoede worden vaak als lastig ervaren omdat ze vanuit hun leef- en ervaringswereld aandacht, zorg en dialoog opeisen, of omgekeerd zorg en nabijheid weigeren. Het verlangen naar betekenisvol contact is groot.

Dit leidt tot gevoelens van machteloosheid, bij cliënt en hulpverlener.

In deze vorming vertrekken we vanuit die machteloosheid en vanuit de krachten van de cliënten en hulverlener. We focussen op het dialogisch verkennen van de  verlangens naar sociaal contact. We zoeken samen hoe we kunnen toeleiden naar netwerken, organisaties, verenigingsleven.

Geïnspireerd door de ervaringen van de Bind-Krachtcoaches en cursisten zoeken we naar wat werkt voor mensen in armoede en isolement.

Nog vragen? bindkracht@kdg.be

Praktisch

Bijscholing

 • Wanneer
  Op dit moment is er geen datum gepland voor deze vorming. Zie hiernaast om deze op maat van je organisatie in te plannen.
 • Waar
  On campus: Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
 • Prijs
  130 euro per persoon (inclusief koffiepauzes en lunch)

Op maat van je organisatie

 • Hoe lang
  In overleg te bepalen
 • Aantal deelnemers
  Maximum 20
 • Prijs
  Te bepalen op basis van je vraag

Contacteer ons meteen:

Ik wil een bijscholing op maat

Voor wie

Hulpverleners die individueel en in groep werken met mensen in armoede en kwetsbare mensen met een multi-problematiek.

Onze manier van werken

Een Bind-Kracht vorming staat voor:

 • interactief en levendig
 • concreet mét onze theoretische kaders
 • plaats voor praktijkverhalen
 • inzet van ervaringsdeskundigheid van de coaches

Trainers

Aafje De Wacker

 • Maatschappelijk werker en licentiaat politieke en sociale wetenschappen.
 • Ruim 35 jaar ervaring binnen het algemeen welzijnswerk op verschillende niveaus en betrokken in de opleiding Maatschappelijk Werk aan KdG.
 • De rode draad in haar werkervaring: aandacht voor mensen in kwetsbare situaties,  dak- en thuislozen, laagdrempelig onthaal, hulpverlening aan mensen in armoede en het zoeken naar een gepaste en concrete krachtgerichte methodiek.

Bind-Krachtcoaches

 • De vormingen worden steeds gegeven in samenwerking met Bind-Krachtcoaches (ervaring in armoede en sociale uitsluiting). 
 • Zij vormen tandems met de trainers en brengen het perspectief binnen van hulpvragers in armoede.
 • Coaches verwoorden de verwachtingen ten aanzien van hulpverleners en het belang van krachtgericht werken.
De kwetsbaarheid die de coaches toonden door hun verhalen binnen te brengen, zorgde dat ik meer wilde inbrengen. Ze stonden open voor discussie en waren bereid zelf anders te kijken naar hun eigen situatie en naar andere casussen. Hun inbreng doet mij meer stilstaan bij het verhaal en het tempo van de cliënt.
Deelnemer Bind-Krachtvorming

Ook interessant