Collectieve instaptoets: hogeschool verlaagt drempel voor leraren-in-spe 

Aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) stijgen de inschrijvingen voor de lerarenopleiding, al is het nog te vroeg om conclusies te trekken. “Om de stap naar de lerarenopleiding toch zo gemakkelijk mogelijk te maken, richten we nu collectieve momenten in op onze hogeschool, waarop studiekiezers de instaptoets samen kunnen afleggen”, vertelt Veerle Hendrickx, algemeen directeur aan KdG.  

De Vlaamse overheid voerde de instaptoets dit jaar voor het eerst in. Hij is verplicht voor iedereen die aan een lerarenopleiding wil beginnen, maar de resultaten zijn niet bindend. Veerle Hendrickx: “Studiekiezers kunnen dus inschrijven, ongeacht hun behaalde resultaat. De bedoeling is vooral om hen al meteen een beeld te geven van hun eigen voorkennis. Zodat ze beter voorbereid aan de opleiding kunnen beginnen.”

“We zijn ervan overtuigd dat onze collectieve momenten om de instaptoets af te leggen, de drempel naar een lerarenopleiding nog verlagen”, duidt Veerle Hendrickx. “Morele steun van medestudenten - net zoals collectieve blokmomenten in het jaar - en didactische begeleiding door docenten die bv. bepaalde vragen van de instaptoets kunnen verduidelijken, zijn zeker een extra hart onder de riem.”

Een extra voordeel is ook dat ze meteen vragen kunnen stellen na afloop van de instaptoets. “Wie een minder resultaat behaalt, haakt misschien onterecht af. Er is bv. heel wat extra begeleiding in kleine groepen mogelijk. Tijdens deze collectieve momenten kunnen we bepaalde twijfels en vragen dus beter kaderen”, aldus de directeur.

Er zijn drie collectieve momenten om de instaptoets af te leggen www.kdg.be/instaptoets-lerarenopleidingen. Via deze url kunnen geïnteresseerde studiekiezers zich ook inschrijven.