Toelatingsvoorwaarden bachelor

De toelatingsvoorwaarden om in te schrijven voor een bachelor zijn:

 1. je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs of een ander toelatingsbewijs
 2. én je voldoet aan de taalvoorwaarde

Inschrijven voor een Engelstalige bachelor, een opleiding aan Sint Lucas Antwerpen, een bachelor-na-bachelor, postgraduaat, navorming of studiedag? Check de opleidingspagina voor de toelatingsvoorwaarden.

Vlaams diploma secundair onderwijs

Het diploma van secundair onderwijs behaal je als je geslaagd bent in het laatste jaar van de derde graad. In het aso, tso en kso is dat het 2de leerjaar van de 3de graad, in het bso is dat het 3de leerjaar van de 3de graad (7de leerjaar).

Ook toegelaten:

 • Vlaams diploma hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

 • Vlaams diploma hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB)

 • Vlaams diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5)

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van deze diploma's hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen.

Andere toelatingsbewijzen

Als je voldoet aan de taalvoorwaarde én een van onderstaande andere toelatingsbewijzen hebt, kan je de standaard inschrijvingsprocedure volgen:

 • Toelatingsbewijs van AUHA (Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen): bekijk de procedure afwijkende toelating (houd er alvast rekening mee dat deze procedure meerdere maanden in beslag kan nemen).
 • Nederlands diploma vwo (een havo-diploma is niet voldoende)

 • Nederlands diploma mbo-4 (geeft alleen toegang tot een professionele of educatieve bachelor)

 • Geslaagde Nederlandse hbo-propedeuse

 • Europees baccalaureaat

 • Internationaal baccalaureaat

Heb je een ander (buitenlands) diploma dat toelating geeft om in te schrijven voor een vergelijkbare bacheloropleiding in het land van uitgifte? Mail dan naar admission@kdg.be om een eventuele gelijkstelling te onderzoeken.

Als je in je laatste of voorlaatste jaar secundair onderwijs zit, kan je al inschrijven met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten aan KdG (zie art. 8 van het onderwijs- en examenreglement). Het opleidingshoofd moet hiervoor toestemming geven.

Indien je niet aan de diploma- of taalvoorwaarden voldoet, kan je eenmalig inschrijven met een creditcontract voor bepaalde opleidingsonderdelen en dit voor maximaal 10 studiepunten (zie art. 9 in het onderwijs- en examenreglement). Je legt hiervoor een positief bekwaamheidsonderzoek af. Contacteer de studieloopbaancoördinator van de opleiding voor meer informatie.

Taalvoorwaarde

Je moet de taal van de opleiding (Nederlands) beheersen tot op een bepaald niveau: B2 voor de bachelors, conform het Europese referentiekader.

Dit is zo als je:

 • tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht voltooid hebt
 • geslaagd bent voor een opleiding van minstens 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs
 • een attest levert van je taalkennis

Als attest volstaat bijvoorbeeld:

 • B2 en C2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II
 • B2: Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA)
 • B2: Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO) of Profiel Professionele Taalvaardigheid (PTT)
 • B2: Nederlandse Staatsexamen NT2-II

Als je wilt inschrijven aan KdG, laad je meteen je taalattest op bij registratie. 

Nog een taaltest doen om een attest te verkrijgen? Je kan daarvoor onder andere terecht bij Linguapolis.

Meer info

Raadpleeg het Onderwijs- en Examenreglement (artikel 2.6) voor alle afwijkende en bijzondere toelatingsvoorwaarden.