Intercultureel bemiddelen

Studienamiddag op woensdag 13 oktober 2021

In onze diverse samenleving komt elke bemiddelaar regelmatig in contact met verschillende culturen. Culturele waarden en normen lijken soms tegengesteld aan elkaar. Conflicten of tegengestelde belangen kunnen escaleren en tot kortsluiting leiden.

 • Hoe ontwikkel je als bemiddelaar interculturele sensitiviteit en competentie?
 • Hoe ga je om met diepgewortelde verschillen die de gewone verschillen tussen mensen overstijgen?
 • Hoe kijk je naar culturele “rijkdom” die in conflictsituaties culturele “ballast” wordt?

Deze studienamiddag biedt een mix van theoretische inzichten en casussen uit de praktijk van bemiddelaars, werkzaam in maatschappelijke sectoren met een divers karakter.

Deze studienamiddag kadert in de nationale Mediation Week en wordt georganiseerd door de Karel de Grote Hogeschool en Lieve Lagae (Mediation at Work).

Meer info?
Contacteer birgit.bamelis@kdg.be

Inschrijven

Programma

 • 13.00 u.: onthaal
 • 13.30 u. : theoretisch kader door Fanny Matheusen (HUMMUS Deep Democracy)
 • 15.00 u.: pauze
 • 15.20 u.: casusbespreking o.b.v. bemiddelaars uit de familiale bemiddeling, buren- en lokale bemiddeling, bemiddeling in ziekenhuis- en onderwijscontext, bemiddeling in welzijns- en justitiële context)
 • 16.30 u.: terugkoppeling, conclusies en afronding

Voor wie

Bemiddelaars, advocaten, magistraten, gerechtelijke stagiaires en medewerkers van de gerechtelijke orde.

Praktisch

 • Wanneer
  Woensdag 13 oktober 2021 van 13 tot 17 uur.
 • Waar
  Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid, Brusselstraat 23, 2018 Antwerpen.
  Indien de coronamaatregelen geen fysieke navorming toelaten, is er op hetzelfde moment een online alternatief.
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 30 euro.

Deze studienamiddag wordt voor door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als 3 uur permanente vorming.

Voor de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde wordt de opleiding ten laste genomen door het IGO. Zij dienen geen inschrijvingsgeld te betalen.

Voor advocaten werd de erkenning van vormingsuren aangevraagd bij de Balie.