LEGO Studio voor klassen

Doelgroep: lager onderwijs

Mogelijke thema’s:

 • Aardbevingen (STEM met programmeerluik)
 • Bosbranden (STEM met programmeerluik)
 • Dambreuk (STEM met programmeerluik)
 • Beroepen (STEM zonder programmeerluik)
 • Taalontwikkeling / Storytelling

De STEM workshops hebben als bedoeling om 21ste eeuwse competenties te ontwikkelen en aan te scherpen.

Dit wordt nagestreefd door uitdagingen te formuleren in contextuele thema’s (zie hierboven), waarbij op bouwkundig vlak - en indien gewenst op vlak van programmatie - inloopactiviteiten worden aangereikt waarin de deelnemers enkele basisvaardigheden aanleren die ze nadien kunnen inzetten in gedifferentieerde uitbreidings- en uitdiepingsopdrachten. Deze worden geïnspireerd door de LEGO Education-didactiek en  de lesmaterialen Simple and Powered Machines en WeDo 2.0.

De workshops rond taalontwikkeling gebruiken het LEGO Education-materiaal om taalvaardigheden te verkennen en te versterken d.m.v. het creëren, construeren en vertellen van verhalen.

Beschikbare data:

Voormiddag (VM): van 9 u. tot 12 u.
Namiddag (NM): van 13 u. tot 16 u.

 • 14/11 (NM: 1 groep)
 • 28/11 (NM: 1 groep)
 • 5/12 (NM: 2 groepen)

Kostprijs:

 • 75 EUR per klasgroep tot 15 lln.
 • 100 EUR per klasgroep tot 24 lln.
 • Gratis voor de begeleidende leerkracht.

Doelgroep: secundair onderwijs

Mogelijke onderwerpen:

Steeds in overleg met het leerkrachtenteam van de school:

 • STEM-projecten rond kracht en beweging, arbeid/vermogen/rendement, (groene) energie, druk, programmeren, robotica, biologie, engineering e.a.;
 • Aansluiting van een LEGO-activiteit bij een bestaand project en/of thema van de school;
 • Voorbereiding op de FLL-regiofinale

Beschikbare data:

Enkel op aanvraag.

Kostprijs:

 • 75 EUR per klasgroep tot 15 lln.
 • 100 EUR per klasgroep tot 24 lln.
 • Gratis voor de begeleidende leerkracht.