Levensreddende vaardigheden in de verloskunde

On-campus navorming 7 februari 2023

Als acute verloskundige noodsituaties zich voordoen, is het uitermate belangrijk dat alle handelingen voldoende ingeoefend zijn, dat er rustig en adequaat gereageerd kan worden.

Tijdens deze praktijktraining trainen we de levensreddende vaardigheden om een noodsituatie te coördineren en effectief op te lossen in samenwerking met ons expertisecentrum Zorg in Connectie.

Je werkt aan een vlotte systematische aanpak in situaties waarin elke seconde telt. Dat vereist naast kennis ook ervaring, en dus oefening. Urgenties in een thuissituatie vergen een specifieke aanpak, die in aparte workshops gericht op zelfstandige vroedvrouwen worden ingeoefend. Na een theoretische introductie bestaat het verdere programma uit interactieve simulatieworkshops.

Handelen bij:

 • Een schouderdystocie en reanimatie van de pasgeborene
 • Een fluxus
 • Eclampsie

Programma

 • 9 u: onthaal en registratie

 • 9.30 u: introductie `Efficiënt teamwork tijdens urgenties: focus op non-technische factoren´

 • 10.30 u: workshopsessie 1

 • 12 u: lunch

 • 13 u: workshopsessie 2

 • 14.45 u: workshopsessie 3

 • 16.15 u: slotbeschouwing en evaluatie

 • 16.30 u: einde vorming

Vroedvrouwen die urgenties wensen te oefenen bij thuisbevallingen volgen de bovenstaande drie casussen in groep. We vragen om eigen materiaal mee te brengen om een zo realistisch mogelijke urgentie te simuleren. Daarnaast gaan we dieper in op het effect van communicatie bij urgenties en de impact van een urgentie op een patiënt.
De theorie behandelen we kernachtig en is gebaseerd op actuele inzichten en richtlijnen. We oefenen individueel of in teamverband, onder begeleiding van onze docenten en aan de hand van realistische casussen. In ons skillslab (levensechte simulatieomgeving) kun je onbeperkt ervaring opdoen met het effectief oplossen van noodsituaties.

Workshops

 • Handelen bij een schouderdystocie en reanimatie van de pasgeborene
 • Handelen bij fluxus
 • Handelen bij eclampsie
 • Aparte workshop voor vroedvrouwen die urgenties (in casu schouderdystocie, fluxus en eclampsie) bij thuisbevallingen willen oefenen: neem je eigen koffer mee, zodat we de realiteit zoveel mogelijk kunnen benaderen.

Voor wie

 • Deze praktijktraining richt zich op alle zorgverleners werkzaam binnen de verloskunde. Ze kunnen zowel individueel als in teamverband deelnemen.
 • Ook laatstejaarsstudenten vroedkunde kunnen zich inschrijven voor deze vorming.

Het team

De opleiding wordt gegeven door lectoren van de opleiding Vroedkunde van KdG.

Praktisch

 • Wanneer
   Dinsdag 7 februari 2023 van 9 tot 16.30 u.
 • Waar
  Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen (onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.)
 • Prijs
  De deelnameprijs bedraagt 170 euro per persoon incl. digitale syllabi en catering.
 • KMO-portefeuille
  Sommige navormingen van de Karel de Grote Hogeschool komen in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer: DV.010154
De inschrijvingen zijn afgesloten op 31/1/2023
Levensreddende vaardigheden in de verloskunde - KdG Hogeschool