Nieuwe kansen na een crisis bij kinderen en jongeren

Vorming uit de opleiding Orthopedagogie-Toegepaste Jeugdcriminologie

 • Hoe ga je om met crisissen van kinderen en jongeren?
 • Hoe reageer je best zodat je de relatie niet beschadigt?
 • Hoe ga je samen verder na een crisis of conflict?
 • Welke concrete acties kan je zetten om preventief te werken, lerend uit de crisis?

We combineren twee kaders: Life Space Crisis Interventie (LSCI) en Herstelgericht werken. We creëren nieuwe kansen door de crisis constructief te bekijken.

Nog vragen?

Praktisch

 • Data
  • Vrijdagnamiddag 22/09, 29/09, 06/10, 13/10, 20/10 of 27/10
 • Uur

  • Telkens van 13.45 tot 18 u.
 • Waar
 • Prijs
  • Creditcontract van 3 studiepunten: 322,60 euro

Ja, ik schrijf me in

Voor wie

Professionelen uit de sociale sector en onderwijs.

Meer info

LSCI is een verbale techniek die rekening houdt met de leef-en gevoelswereld van kinderen en jongeren. Je leert omgaan met crisissen zonder dat je je zelfcontrole verliest. Je wakkert de zelfbeheersingsvaardigheden van kinderen en jongeren aan.

Door een crisis komen relaties onder druk te staan. Mogelijk met emotionele, fysieke of materiële schade tot gevolg. Herstelgericht werken biedt een kader om na een conflict stappen te zetten vanuit een zorg voor alle betrokkenen.

 • Je doorloopt de 6 fasen van het LSCI gesprek.
 • Je bevraagt van angsten en denkpatronen van kinderen en jongeren.
 • Je selecteert een gesprekstype op maat.
 • Je start het werken aan herstel.
 • Je leert hoe je een herstelplan opmaakt.

Dit traject volg je samen met onze derdejaarsstudenten Toegepaste Jeugdcriminologie.

Vorm

 • Actieve training van 24 uren
 • Casussen uit de ruime praktijk
 • Zelfstudiemodules

Cursusmateriaal

Deprez, S., & Michiels, M. (2020). Beter Samen! Herstelgericht werken in de jeugdhulp. Leuven: Acco.