Alginaten: Valorisatie van slib uit de afvalwaterzuivering via extractie van alginaten

Water is één van de belangrijkste grondstoffen op onze planeet. Het wordt in grote hoeveelheden gebruikt, zowel in huishoudelijke als in industriële toepassingen. Het verontreinigde water dat hierbij ontstaat kan niet zomaar terug in de waterkringloop gebracht worden, het moet eerst gezuiverd worden. De afvalwaterzuiveringsindustrie is dan ook een onderdeel van de chemische industrie dat steeds aan belang wint. In de meeste afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt gebruik gemaakt van actief slib dat bacteriën bevat die de organische stoffen in het afvalwater afbreken en gedeeltelijk omzetten in nieuw slib.

Tijdens dit proces groeit de hoeveelheid slib en daarom moet er van tijd tot een tijd een hoeveelheid slib verwijderd worden uit het systeem, dit slib wordt spuislib genoemd. Spuislib is een modderachtige substantie, een afvalstroom die gedroogd wordt en vervolgens (tegen betaling) moet afgevoerd worden voor verdere verwerking.

Het doel van dit project is om deze ‘modder’ een toegevoegde waarde te geven door één van de waardevolle componenten, meer bepaald alginaten, er uit te extraheren. Alginaten zijn suikerachtige moleculen, zogenaamde exopolysacchariden, en vanwege hun gelvormende eigenschappen worden ze momenteel onder andere gebruikt voor de behandeling van papieroppervlakken, als beschermende verflaag of in wondheling (vb. Flaminal). Als deze moleculen op een economisch valabele manier kunnen geëxtraheerd worden uit het spuislib, kunnen de afvalwaterzuiveringsbedrijven op deze manier een deel van de kosten recupereren die gepaard gaan met het afvoeren van het slib.

In dit project zal een analyse gedaan worden van het slib om enerzijds zicht te krijgen op de types en hoeveelheid van alginaten in het slib en anderzijds op de extractiemethode hiervan. Daarnaast zal er binnen dit project ook uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd naar de economische rendabiliteit van dit proces.

Contact

jeroen.geuens@kdg.be
+32 3 502 22 16

  • Duur onderzoek: 1/10/2015 - 30/09/2016

  • Projectpartners: AQUAA NV, Klaasen & Co, TNAV (Vlaams Netwerk Watertechnologie), Onderzoeksgroep BIT, Process and Environmental Engineering Lab, VLAKWA, Pantarein

  • KdG-medewerkers: Maarten Bartels, Jeroen Geuens, Hannes Sels, Michel Van Gorp

Meer weten of samenwerken?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

  • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
  • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend