Baby-Friendly Hospital Initiative: een evaluatie in Vlaanderen

Het Baby Friendly Hospital Inititiative (BFHI), gelanceerd door de World Health Organization (WHO) en het United Nations Children’s Fund (UNICEF), is een richtlijn die tot doel heeft om elke moeder en haar baby tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode de beste start te geven om een optimale gezondheid te garanderen. Materniteiten die deze richtlijn toepassen, kunnen hiervoor een certificaat verkrijgen.

In België behaalden de eerste materniteiten in 2006 het BFHI-certificaat. Sindsdien vond er nog geen evaluatie plaats van het BFHI. Er bestaat in België dan ook geen wetenschappelijke evidentie voor het feit dat de BFHI-richtlijnen en het BFHI-certificaat een positief effect zouden hebben. Er bestaat nochtans wel behoefte aan een dergelijke evaluatie.

Vanuit de internationale literatuur kan de hypothese geformuleerd worden dat de BFHI-richtlijnen een positief effect hebben op een aantal borstvoedings- en gezondheidsparameters. De bestaande studies evalueren echter slechts een gedeelte van wat de richtlijnen hier in België inhouden, zijn reeds verouderd, werken met verouderde gegevens, hebben een retrospectief onderzoeksdesign of onderzochten slechts een beperkte populatie.

Het doel van voorliggend onderzoek is om middels een longitudinaal onderzoek na te gaan of de BFHI-richtlijnen een positief effect hebben op het aantal moeders dat start met het geven van borstvoeding en op de borstvoedingsduur. Verder wordt de meerwaarde van het BFHI-certificaat onderzocht. Bovendien wordt ter voorbereiding van de bevraging een meetinstrument ontwikkeld waarmee bepaald kan worden in welke mate de BFHI-richlijnen op een materniteit worden toegepast. Het onderzoek zal gevoerd worden op acht Vlaamse materniteiten van verschillende grootte waarvan er vier het BFHI-certificaat bezitten en vier niet. Per materniteit worden er minimum 10 vroedvrouwen en 100 pas bevallen moeders schriftelijk bevraagd. De moeders worden verder tot op 7 maanden na de bevalling telefonisch opgevolgd.

Contact

kathleen.biesmans@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1 september 2011 - 31 augustus 2014

  • Projectpartners: Gasthuiszusters Antwerpen

  • KdG-medewerkers: Kathleen Biesmans, Christine Ceulemans, Erik Franck