Baby-Friendly Hospital Initiative: een evaluatie in Vlaanderen

In de audiologie, de wetenschap die werkt rond het diagnosticeren en het ontwikkelen van therapieën voor gehoorproblemen, bestaat er sinds 20 jaar een nieuw hulpmiddel voor patiënten met volledige doofheid: het Cochleair Implantaat (CI). Dit hulpmiddel grijpt rechtstreeks in op de gehoorzenuw en kan het menselijk oor dus vervangen. Het afstellen van een CI is een werk voor specialisten (audiologen, biomedische ingenieurs en artsen) en is nog niet volledig gestandaardiseerd of geautomatiseerd.

Om de fine tuning van de parameters van een CI zo veel mogelijk te automatiseren, loopt er nu een Europees 7de Kader project, Opti-Fox. De resultaten van dit project zullen beschikbaar zijn in audiologische centra waar patiënten ambulant op therapie gaan om hun CI te laten afstellen. AudiPad wil de volgende stap zetten door technologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt voor patiënten om van thuis uit, en dus ook frequenter, gebruik te maken van dit soort audiologische software.

Om dit te realiseren, willen we in dit project de nieuwste ICT technologieën exploreren die het mogelijk maken om vanop tablet pcís en andere handheld toestellen toegang te krijgen tot de audiologische software. Deze toestellen zijn alomtegenwoordig. Niet alleen moeten hiervoor nieuwe grafische user interfaces ontwikkeld worden die draaien op de nieuwe operating systems voor tablets. Ook de connectie met de audiologische servers via webservices en de calibratie van de input en output van geluid zijn essentiële onderdelen van het project.

Contact

herwig.desmet@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/11/2012 - 31/10/2013

  • Projectpartners: Otoconsult, Cronos

  • KdG-medewerkers: Herwig De Smet

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend