Babykunde: wat leert recent onderzoek over baby’s kunde en hoe kunnen begeleiders en onthaalouders daarop inspelen?

Dit voorstel kwam tot stand doordat de docenten en de studenten van de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind via verschillende kanalen vragen krijgen over betekenisvolle, stimulerende interactie met baby’s. In contacten met het werkveld komt steeds naar voren dat hoewel een aangepaste interactiestijl en een stimulerend spel- en materialenaanbod van cruciaal belang zijn bij de ontwikkeling van baby’s, vele medewerkers van de voorschoolse kinderopvang het moeilijk vinden om in te schatten wat baby’s kunnen en daar stimulerend op in te spelen.

Dit project wil beantwoorden aan de noden van de sector door de ontwikkeling van baby’s op verschillende manieren in kaart te brengen voor begeleiders en onthaalouders en te laten zien hoe je stimulerend met baby’s kunt omgaan.

Hierbij staan twee ontwikkelingsdomeinen centraal: de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling.

In de eerste plaats wil het aan de hand van een diepgaande literatuurstudie recent wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van baby’s bestuderen en verwerken.

In de tweede plaats wil het op basis van deze literatuurstudie een reeks posters ontwikkelen die belangrijke informatie over de ontwikkeling van baby’s op een toegankelijke en visuele manier samenvat.

Via een effectmeting wordt vervolgens de effectiviteit van het eindproduct bij de verschillende doelgroepen nagegaan.

Contact

siska.vandaele@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2014 - augustus 2015

  • Projectpartners: Kind & Gezin, AG Kinderopvang

  • KdG-medewerkers: Siska Van Daele, Leen Dom en Monique Van Boom

  • Ondezoekscentrum: Pedagogie in Praktijk

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Pedagogie in Praktijk bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning die past bij organisaties die werken met kinderen en hun gezinnen.
  • Intervisie, werkplekleren, spellen, methodieken en online reflectietools.

Contacteer ons vrijblijvend