Bind-Kracht: armoede en hulpverlening

In Bind-Kracht zoeken we naar een kwaliteitsverbetering voor de hulpverlening aan mensen in armoede.

We maken verbindingen tussen sociologische en psychologische inzichten, tussen de leefwereld van mensen in armoede en krachtgerichte hulpverleningsrelaties en tussen theorie en praktijk.

De kennis van mensen in armoede, van academici, hulpverleners en vrijwilligers wordt samengebracht en gebundeld in een boekenreeks en uitgewerkt in vormingsprogramma’s voor professionele hulpverleners en vrijwilligers.

Contact

kristel.driessens@kdg.be
+32 3 613 18 00

  • Duur onderzoek: september 2004 - geen einddatum 
  • Projectpartners: Katholieke Universiteit Leuven, V&V Maat, Katholieke Hogeschool Kempen, Recht-Op, Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het woord nemen
  • KdG-medewerkers: Marnic Clarys, Sophie Michielsen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Sociale Inclusie onder meer terecht voor:

  • Omgevingsanalyses, empowermentmeting of wetenschappelijke ondersteuning op maat.
  • Vragen vanuit de zorg, hulpverlening en samenlevingsopbouw.
  • Bind-Kracht.

Contacteer ons vrijblijvend