De ontwikkeling van preventiemateriaal voor het voorkomen van drukletsels op het achterhoofd: een voorstudie

In een ziekenhuis kunnen een aantal patiëntengroepen onderscheiden worden waarvan de hospitalisatie gepaard gaat met een mogelijk lange periode van immobiliteit. Dit is onder meer het geval voor gesedeerde patiënten op de afdeling intensieve zorgen. Bij dergelijke patiënten wordt vastgesteld dat schade aan het achterhoofd zich meestal reeds binnen de 24 uur ontwikkelt en op korte tijd kan evolueren naar meer ernstige vormen van drukletsels, soms met blijvende alopecia tot gevolg.

Het gebruik van preventiemateriaal tegen het ontstaan van drukletsels is bij deze patiëntenpopulatie dan ook erg belangrijk, te meer omdat het geven van een wisselhouding als preventiemaatregel bij deze patiënten slechts beperkt mogelijk is. Immers, de canule die gebruikt wordt bij de kunstmatige beademing staat het toepassen van deze laatste preventiemaatregel in de weg. Bestaand preventiemateriaal is weinig of niet gericht op de preventie van drukletsels op het achterhoofd. De preventie van dit soort letsels bij geïmmobiliseerde patiënten stelt met name specifieke eisen aan de vorm van preventiemateriaal en aan de gebruikte technologie en materialen.

Dit kortlopend TETRA-project wordt gezien als een voortraject met het oog op het indienen van een definitieve en meer uitgebreide projectaanvraag, waarin de ontwikkeling van preventiemateriaal voor de preventie van drukletsels op het achterhoofd centraal staat. Tijdens dit voortraject zal (1) een brede analyse van het economisch valorisatie-potentieel gemaakt worden (o.m. met een studie van de marktnoden en een inschatting van de productiekosten), (2) verder gezocht worden naar geschikte projectpartners in binnen- en buitenland, (3) een studie gemaakt worden van alle relevante aspecten rond intellectuele eigendomsrechten en (4) een verkennend onderzoek gevoerd worden naar de technische aspecten (o.m. vorm, materiaal en technologie) van het preventiemateriaal.

Contact

nancy.vangenechten@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1 november 2010 - 30 september 2011

  • Projectpartners: Hogeschool Gent, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen, Sampli, Euro-Mousse, Medical Scientific Huart, Arjohuntleigh

  • Financiering externe partners: IWT-TETRA, Sampli, Euro-Mousse, Medical Scientific Huart, Arjohuntleigh

  • KdG-medewerkers : Nancy Van Genechten en Annabelle Van den Mooter

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend