Formatieve evaluatie

Om de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren is het belangrijk dat leerkrachten weten waar leerlingen staan in hun leerproces. Formatieve evaluatie geeft leerkrachten de kans om zicht te krijgen op welke kennis en vaardigheden leerlingen hebben verworven. Deze laat toe om leerlingen te informeren welke vooruitgang ze hebben geboekt en hoe ze verder tot leren kunnen komen. Daarnaast geeft formatieve evaluatie leerkrachten de mogelijkheid om na te gaan op welke gebieden leerlingen meer begeleiding dan wel verdieping nodig hebben. Dit is in het bijzonder van belang voor het moderne vreemde talenonderwijs waar de verschillen in voorkennis en niveau tussen leerlingen doorgaans groter zijn dan in andere vakken.

De professionaliseringsnood van taalleerkrachten op vlak van formatieve evaluatie blijkt echter groot te zijn. Leerkrachten zitten met vragen hoe het leren van leerlingen zichtbaar te maken, op welke manier goede feedback te geven en tegelijkertijd de werkdruk haalbaar te houden. Met dit project willen we tegemoet komen aan bovenstaande noden. Het project heeft als doel om leerkrachten te ondersteunen om formatieve evaluatie te integreren in de klaspraktijk.

Het project is opgebouwd uit verschillende fasen. In een eerste fase willen we onderzoeken welke concrete moeilijkheden leerkrachten en leraren-in-opleiding ervaren met betrekking tot het hanteren van formatieve evaluatie alsook welke externe vormen van ondersteuning ze hierbij nodig vinden. Aan de hand van de aangegeven moeilijkheden en noden zal er in een tweede fase een toolbox ontwikkeld worden om zo het gebruik van formatieve evaluatie te faciliteren. De toolbox zal focussen op drie kernelementen van formatieve evaluatie, met name het in kaart brengen van leervorderingen, vragen stellen en feedback geven. Aan de hand van actieonderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van vragenlijsten, interviews en video-interactiebegeleiding zal de toolbox worden geoptimaliseerd. Op deze manier wil dit onderzoeksproject het gebruik van formatieve evaluatie faciliteren in het moderne vreemde talenonderwijs om zo maximaal aan de leernoden van de leerlingen te beantwoorden.

Contact

debbie.deneve@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/09/2017 tot 31/08/2019
  • Financiering:PWO
  • Projectpartners: Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Sint-Michielscollege Schoten, Gemeentelijk Technisch Instituut Sint-Jozef Kalmthout, Sint-Norbertus Duffel, Sint-Jozef Kontich
  • KdG-medewerkers: Debbie De Neve, An Leroy, Wouter Smets, Erika Rosiers