Fysieke fixatie in Antwerpse ziekenhuizen (mét educatiepakket Fixatie)

Fysieke fixatie wordt in de acute sector frequent toegepast en heeft belangrijke fysieke en psychische gevolgen.  Het omvat elke vorm van vrijheidsbeperking, uitgevoerd met materiële middelen (bedsponden, fixatievestjes, polsbandjes, lendengordels, …) of architectonische middelen (gesloten afdeling), waarbij de patiënt zelf de beperking niet ongedaan kan maken.

In een eerste onderzoek werden de prevalentie, redenen en risicofactoren rond fysieke fixatie bij Vlaamse gehospitaliseerde patiënten onderzocht. Ook werd er gepeild naar de kennis, houding en het beslissingsproces van zorgverleners over fixatie. Dit onderzoek is afgerond.

Een tweede onderzoek focust op introductie van alternatieven voor fixatie in de acute sector. Dit omvat een studie waarin men aan afdelingen een educatiepakket rond fixatie en fixatie-alternatieven aanbiedt, en de gevolgen hiervan meet opa prevalentie, kennis en houdingen. Dit wordt vergeleken met controlegroepen, die geen educatie ontvangen.

Het educatiepakket ‘Fixatie’ is niet langer beschikbaar. Heeft u hierover nog vragen, stuurt u een mail naar mdo@kdg.be.

  • Duur onderzoek: september 2009 - augustus 2012

  • Projectpartners: UZA, GZA, Klina

  • KdG-medewerkers : Kristin Slachmuylders

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend