Het in kaart brengen van facilitators en barrières voor het bestendigen van steungroepen voor vroedvrouwen

Mensen zien geboortes begeleiden vaak als een mooi en geprivilegieerd beroep, maar  in de praktijk worden vroedvrouwen, naast die mooie momenten, ook blootgesteld aan emotioneel belastende gebeurtenissen. Bovendien is de job van vroedvrouw ook het zorgberoep bij uitstek waarbij een hechte band tussen de vroedvrouw en het koppel een grote rol speelt in het bieden van goede zorg. Daarom ervaren vroedvrouwen ook negatieve gevoelens als zij getuige zijn van emotioneel belastende gebeurtenissen zoals een doodgeboorte, een reanimatie of een andere calamiteit.

De hechte band vergroot de impact van de negatieve gebeurtenissen nog. Aan dit letterlijk ‘mee voelen’ hangt een hoog emotioneel en psychisch prijskaartje. In de vakliteratuur spreekt men over ‘midwife grief’ of ‘vroedvrouwenverdriet’.

Toch bestaat er op dit moment weinig tot geen laagdrempelige emotionele en sociale ondersteuning voor hen. Vroedvrouwen hebben niet altijd de kans en de ruimte om hierover te praten met collega’s of peers. Nochtans merken we vanuit het werkveld steeds sterker de nood aan een veilig platform om die gevoelens te delen en elkaar te ondersteunen. Nadat in het PWO-project There’s no crying in midwifery de nood aan sociale steun in kaart werd gebracht, werd in samenwerking met Trefhulp Zelfhulp, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen en Expertisecentrum de Kraamvogel een programma voor peersupport-groepen voor vroedvrouwen en een bijhorende opleiding voor de begeleiders of facilitators van deze groepen ontwikkeld. Deze facilitators zijn zelf ook ervaren vroedvrouwen.

Contact

habadia.elasjadi@kdg.be
+32 3 613 15 94

Louiza.elamraoui.1@kdg.be
+32 3 613 15 68

 • Financiering: RBV

 • Duur onderzoek: september 2019 - augustus 2020

 • Projectpartners: 

  • Trefpunt Zelfhulp
  • Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Je kan het programma vergelijken met een zelfhulpgroep van Trefhulp Zelfhulp, waarbij lotgenoten op regelmatige basis samenkomen, zelf de besproken topics bepalen in een vertrouwde kleine groep, waarbij een facilitator de bijeenkomsten begeleidt.
Louiza El Amraoui
Stuk voor stuk gaven ze aan dat ze in de groep sociale steun, erkenning en verbondenheid vonden, dat het een empowerend effect had op hen en hen kracht gaf om beter om te gaan met emotioneel belastende gebeurtenissen op de werkvloer.
Habadia El Asjadi

De peersupport groepen zijn dus een veelbelovend medium om vroedvrouwen van sociale steun te voorzien en hen te helpen met de werkgerelateerde emotionele belasting om te gaan. Toch heerst er nog een groot stigma rond emotionele overbelasting van vroedvrouwen. Verder onderzoek is nodig naar een manier om dat te doorbreken.

In huidig project werken we eraan om een structuur te ontwikkelen waarin peersupport groepen ingebed kunnen worden zodat ze voor alle vroedvrouwen makkelijk toegankelijk worden.

Hiervoor onderzoeken we: 

 1. wat de huidige context is waarin steungroepen georganiseerd kunnen worden
 2. wat mogelijke faciliterende factoren zijn
 3. wat mogelijke barrières zijn
 4. hoe een omkaderende structuur voor steungroepen er uit kan zien

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

 • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
 • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
 • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend