It’s time to talk! Team zelfdebriefing als methode om het teamwerk te verbeteren.

Door de sterk verhoogde aandacht voor patiëntveiligheid en kwaliteit, ontwikkelden we een interventie die het teamwerk van zorgverleners kan optimaliseren, vooral tijdens urgente situaties. Ondermaatse niet-technische vaardigheden en  teamwerk zijn immers de meest voorkomende oorzaken van vermijdbare patiënten sterfte in de gezondheidszorg. Het werkveld en de literatuur bevestigen dat er een belangrijke noodzaak is aan debriefing na urgenties, aangezien dit de communicatie en teamwerk tussen zorgverleners enorm kan verbeteren op een eenvoudige en goedkope manier. Debriefing is een techniek waarbij urgentieteams na afloop van een urgentie samen acties en denkprocessen bespreken en analyseren. Op die manier kunnen ze door reflectie teamwerk de toekomst steeds verbeteren.

Voorliggend onderzoeksvoorstel wil een debriefing-implementatieplan voor ziekenhuizen ontwikkelen en implementeren op 4 pilootafdelingen middels een multicentrisch longitudinaal mixed-methods pre-postinterventiedesign. De onderzoekers bekijken welk effect team zelfdebriefing van urgenties met behulp van een topiclijst heeft op onder meer de perceptie van de kwaliteit van teamwerk, kwaliteit van zorg, job tevredenheid en open aanspreekcultuur. Dit alles met als doel teamwerk tijdens urgenties en aldus patiëntveiligheid te verhogen.

Contact

nina.geuens@kdg.be

  • Duur onderzoek: 1/09/2017 tot 31/08/2019
  • Financiering: PWO
  • Expertisecentrum: Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg
  • Projectpartners: ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA), AZ Sint-Maarten, Maria Middelares Ziekenhuis Gent
  • KdG medewerkers: Dieter Smis, Sarah Verlinden, Nina Geuens

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend