Kankercellijnen: preklinisch cytotoxiciteitonderzoek in co-culturen van kankercellijnen

Vooraleer een kankermedicijn op patiënten getest wordt, wordt gebruikmakend van zogenaamde cytotoxiciteitsassays nagegaan hoe het potentiële kankermedicijn het functioneren van geïsoleerde en in vitro gecultiveerde tumorcellen beïnvloedt en in welke mate dit leidt tot het afsterven van de tumorcellen. De resultaten van deze in vitro assays blijken echter vaak een overschatting van de in vivo respons bij patiënten te geven. Dit komt onder andere doordat een tumor niet enkel uit tumorcellen bestaat, maar ook uit omringende niet-kankercellen, kortweg stroma of stromale gastheercellen genoemd. Recent werd aangetoond dat de intensieve dialoog tussen kankercellen en stromale cellen een prominente rol speelt bij het ontstaan van therapieresistentie.

In de literatuur werd reeds beschreven dat huidfibroblasten therapieresistentie tegen gemcitabine induceren bij colorectale kankercellen; dit echter gebruikmakend van dure en hoog technologische technieken en apparatuur. Het eerste luik van dit onderzoeksproject zal zich dan ook focussen op het ontwikkelen en optimaliseren van goedkopere en meer toegankelijke technieken en apparatuur om deze resultaten te reproduceren. Vervolgens zal in een tweede luik de verworven kennis aangewend worden om co-cultuursystemen op te zetten waarbij colorectale kankercellen samen opgekweekt worden met kanker-geassocieerde fibroblasten, de belangrijkste regulatoren van de interactie tussen colorectale tumorcellen en het stroma. Met deze co-cultuursystemen kan in vitro nagegaan worden in welke mate de kanker-geassocieerde fibroblasten de tumorcellen resistent maken tegen cetuximab en panitumumab, twee nieuwe en wereldwijd toegepaste therapeutica voor de behandeling van colorectaal kanker.

Eenvoudige co-cultuurmodellen van kankercellen en stromale cellen, waarop men met goedkope en geminiaturiseerde assays de cytotoxiciteit van kankermedicijnen kan testen, kunnen bijdragen tot een meer representatieve routine preklinische cytotoxiciteitsanalyse.

Contact

caroline.braem@kdg.be
+32 3 613 19 23

  • Duur onderzoek: januari 2013 - december 2014

  • KdG-medewerkers: Annelies De Beuf, Caroline Braem

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend