LOGAN – Lokale gewassen als grondstof voor biociden

De regelgeving rond het gebruik van biociden in industriële toepassingen en voor particulier gebruik wordt steeds strenger. De gezondheid van de gebruiker, de bioafbreekbaarheid van het product, effecten op het oppervlakte- en grondwater en toxiciteit naar andere organismen dan het doelorganisme winnen aan belang bij het erkennen van nieuwe biociden. Deze factoren zorgen voor een groeiende vraag naar biociden van natuurlijke oorsprong.

In het LOGAN project wil het onderzoekscentrum Duurzame Industrie de mogelijkheden verkennen van het gebruik van extracten van lokale gewassen als biociden. Bladeren, wortels, stengels, … van verschillende lokale gewassen worden geëxtraheerd en de biocide werking van de extracten wordt rechtstreeks, zonder verdere opzuivering, getest. De focus ligt op snelgroeiende gewassen (vb. brandnetel, distel, paardenbloem) en op plantaardige reststromen uit de landbouw. Tijdens het project worden uitsluitend groene/duurzame extractiemethodes gebruikt, zijnde waterige extractie en extractie met superkritisch CO2.

De hele waardeketen is vertegenwoordigd in het project, van bedrijven die de gewassen aanplanten en oogsten over firma’s die extracties uitvoeren op industriële schaal tot ondernemingen die biociden verkopen aan de eindgebruikers. De selectie van de gewassen gebeurt in samenspraak met de projectpartners en de leden van de resonansgroep.

De projectresultaten worden gebundeld in infofiches die per gewas vermelden wat de opbrengst van het gewas per hectare is, hoeveel van het gewas jaarlijks lokaal ter beschikking is, wat de optimale extractiemethode is en wat de exacte toepassing van het extract is (fungicide, bactericide, larvicide, insecticide, rodenticide, …). Deze fiches dienen als link tussen de verschillende bedrijven van de waardeketen.

Contact

Jeroen.Geuens@KdG.be

  • Duur onderzoek: 1 september 2018 - 31 augustus 2021
  • KdG-medewerkers: Annelore Wens
  • Partners: Bi-Pa, Delphy, Ecotreasures, Globachem, Biocidal

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Duurzame Industrie onder meer terecht voor:

  • Het vergroenen van chemische processen en hergebruiken van afvalstromen.
  • In-house ontwikkelde AI-gebaseerde tools om processen en producten te optimaliseren.
  • Het ontwikkelen van alternatieve aandrijfsystemen, brandstofsystemen voor alternatieve brandstoffen en emissiemetingen op verbrandingsmotoren.
  • Analyses van voertuigdata door simulaties en reverse engineering op CAN-bussystemen.

Contacteer ons vrijblijvend