Motorische zorgverbreding bij kleuters met een motorische ontwikkelingsachterstand

Binnen dit project onderzoeken we in hoeverre motorische zorgverbreding een positief effect heeft op kleuters met een ontwikkelingsachterstand op het vlak van motoriek.

Uit voorafgaand onderzoek is immers gebleken dat heel wat kleuters moeilijkheden ondervinden met het verwerven van belangrijke motorische basisvaardigheden

  • In een eerste fase testen we de motorische vaardigheden van 250-tal kleuters aan de hand van gestandaardiseerde instrumenten.
  • Vervolgens bieden we een specifiek zorgverbredingsprogramma aan die kinderen die een achterstand in hun motorische ontwikkeling blijken te vertonen. Na afloop van deze interventie testen we opnieuw de motorische vaardigheden van de kleuters om na te gaan of het zorgverbredingsprogramma zijn doel heeft bereikt.

Contact

liesbeth.verhoeven@kdg.be

  • Duur onderzoek: februari 2008 - december 2010

  • Projectpartners: Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen

  • KdG-medewerkers: Liesbeth Verhoeven, Greet de Pooter