MRI: Verpleegkundige interventies bij stress en angst van patiënten ervaren tijdens magnetische resonantie beeldvorming

Door zorgverleners wordt magnetische resonantie beeldvorming als veilig en weinig belastend aanzien. Door patiënten wordt dit echter soms anders ervaren.

Het doel van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste is het doel na te gaan wat de prevalentie van stress en angststoornissen voorafgaand aan een magnetisch resonantie onderzoek is in Vlaamse ziekenhuizen. Ten tweede wordt bepaald welke individuele en contextfactoren gerelateerd zijn aan stress en angst voorafgaand aan een MRI onderzoek en ten derde wordt onderzocht welke vormen van een kortdurende verpleegkundige interventie de psychologische distress kunnen reduceren bij personen die angst hebben voor het ondergaan van een MRI onderzoek

Om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken zal dit onderzoek in twee fasen verlopen. In een eerste fase wordt op basis van de literatuur een vragenlijst ontwikkeld. De tweede fase in het onderzoek bestaat uit drie delen: (1) het in kaart brengen van de prevalentie en de beïnvloedende contextuele en individuele factoren van angst en stress voorafgaand een MRI onderzoek. (2) het vanuit de literatuur implementeren van een aantal interventies die eenvoudig en kosteneffectief toegepast kunnen worden op de werkvloer zonder dat deze de goede workflow van de afdeling verstoren. (3) de ontwikkelde interventies toetsen op hun effectiviteit. Om deze effectiviteit te toetsen zullen we gebruik maken van een 2x2 opzet met controlegroep waarbij we de hoog-angstige personen at random toewijzen aan een controle of een interventiegroep.

Contact

kris.spaepen@kdg.be
+32 3 613 15 00

  • Duur onderzoek: september 2013 - augustus 2014

  • KdG-medewerkers : Kris Spaepen

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend