Onthaalbuddy’s

Jaarlijks komen in België anderstalige minderjarige nieuwkomers toe. Het creëren van maximale onderwijskansen voor deze nieuwkomers is een noodzakelijke voorwaarde tot integratie en maatschappelijke participatie. Internationaal en in Vlaanderen werd reeds heel wat kennis vergaard over factoren die succes in het onderwijs kunnen versterken. Een cruciale succesfactor situeert zich in de adequate overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. De studiekeuze en oriëntering naar het secundair onderwijs voor anderstalige nieuwkomers verloopt op dezelfde wijze als voor reguliere leerlingen. Nochtans kunnen minderjarige nieuwkomers die op latere leeftijd (vierde, vijfde, zesde leerjaar) ingestroomd zijn extra ondersteuning gebruiken. Zij lopen immers een groter risico te worden doorverwezen naar de B-stroom, en desgevallend een groter risico om het secundair onderwijs zonder diploma te verlaten.

De doelstelling van het onderzoeksproject is bij te dragen tot een positief oriënterings- en keuzeproces bij (ex-) nieuwkomersleerlingen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar via het opzetten van een buddy/mentoringproject. In een actie-onderzoek in twee Antwerpse basisscholen willen we de wetenschappelijke standaarden voor de uitbouw van een buddywerking vertalen naar de context van het basisonderwijs en dit ‘op maat’ van nieuwkomer-leerlingen en hun ouders.

Het eindresultaat van het onderzoeksproject is een ‘Theory of Change’ voor de creatie van een duurzame en kwaliteitsvolle (effectieve) buddywerking voor nieuwkomer-kinderen in het lager onderwijs, ter ondersteuning van het oriënteringsproces naar het middelbaar onderwijs.

Contact

Bea.VanRobaeys@KdG.be

  • Duur onderzoek: 1 september 2018 - 28 februari 2021
  • KdG-Medewerkers: Bea Van Robaeys, Vicky Lyssens-Danneboom, Siene Van Hoorick

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderzoekscentrum Toekomstgedreven Onderwijs bijvoorbeeld terecht voor:

  • Ondersteuning in kwaliteitsvol onderwijs vanuit de (groot)stedelijke context.
  • Expertise in duurzaam onderwijs, schoolleiderschap en diversiteitscompetenties van schoolteams.

Contacteer ons vrijblijvend