OPTImization of the automated Fitting to Outcomes eXpert with language-independent hearing-in-noise test battery and electro-acoustical test box for cochlear implant users

Diep dove patiënten met sensori-neuraal gehoorverlies als gevolg van een beschadiging van de haarcellen in de cochlea zijn potentiële kandidaten voor cochleaire implantatie. Vandaag de dag staan een aantal belangrijke beperkingen het optimaal gebruik van deze implantaten in de weg.

Zo moeten de ingewerkte spraakprocessoren afgesteld worden zodat de geluiden die door de drager van het apparaat worden opgevangen representatief en van een comfortabel geluidsniveau zijn. Dit afstellen gebeurt vandaag vaak handmatig hetgeen erg tijdrovend is. Tegelijk is het resultaat van de huidige afstelprocedure vaak ook ontoereikend, aangezien slechts twee van de vele beschikbare technische parameters gemanipuleerd worden. Daarnaast is men voor het correct afstellen van de parameters afhankelijk van het subjectieve oordeel van de patiënt. Dit oordeel is vaak inconsistent en komt niet noodzakelijk overeen met de resultaten van psychoakoestische tests.

In dit project zal gewerkt worden aan een (semi-)automatische afstelprocedure voor cochleaire implantaten waarin een groot aantal elektrische parameters zullen kunnen aangepast worden op basis van psycho­akoestische testresultaten. Deze innovatie zou er toe moeten leiden dat het afstellen van implantaten veel sneller verloopt en betere resultaten oplevert. Concreet zal een bestaand theoretisch model voor een dergelijke automatische afstelprocedure in de praktijk worden gerealiseerd en zal er een test ontwikkeld worden die de vaardigheid meet om gesproken taal te begrijpen in een omgeving met achtergrondgeluiden (speech-in-noise-test).

Contact

MDO@kdg.be
03/613.13.84

  • Duur onderzoek: 1 november 2010 - 31 oktober 2012

  • Projectpartners: Otoconsult, Akoestische Bouwprojecten, ABC International Trade, Hörzentrum Hannover, Universiteit Antwerpen, Stichting Katholieke Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, Medizinische Hochschule Hannover

  • Financiering externe partners: Europese Commissie (7e Kaderprogramma), Otoconsult, Akoestische Bouwprojecten, ABC International Trade, Hörzentrum Hannover

  • KdG-medewerkers: Michiel Nuytemans, Herwig De Smet, Tim Clinckemaillie

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend