Post traumatisch stress syndroom 2: Invloed van prenatale emoties op de beleving van de bevalling

Dit onderzoek sluit aan bij voorafgaand onderzoek binnen KDG omtrent post traumatisch stress syndroom na de bevalling. De geboorte van een kind is een complexe gebeurtenis die gepaard gaat met een waaier van gevoelens. Het kan bij de moeder eveneens lijden tot psychologische problemen, zoals PTSS (post-traumatische stress syndroom) en PND (postnatale depressie). De literatuur stelt dat tussen 2,8% en 5,6% van de vrouwen postnataal een PTSS ontwikkelt. Wanneer vrouwen met deze problemen niet adequaat worden opgevolgd en behandeld, kan een chronische psychologische problematiek ontstaan. De negatieve gevolgen hiervan zijn onder meer obstetrische complicaties bij een eventuele volgende bevalling, verstoorde moeder-kind hechting en daardoor psychologische problemen bij moeder en kind. Deze gevolgen kunnen daardoor een hoge individuele en maatschappelijke tol eisen.

Het is het opzet van dit onderzoek om bij vrouwen die in het derde trimester van hun zwangerschap hoog angstig zijn voor de bevalling middels HRV biofeedback training aan primaire preventie te doen. Op deze manier wordt getracht de beleving van stress symptomen te verbeteren en de ontwikkeling van PTSS postnataal te reduceren. Op deze manier kan een hiaat gedicht worden in de huidige aanpak van de postpartumzorg om zo de frequentie en ernst van PTSS bij moeders in Vlaanderen te doen afnemen. Resultaten van het onderzoek worden verwacht in het najaar van 2014.

Contact

MDO@kdg.be

  • Duur onderzoek: september 2013 - augustus 2014

  • KdG-medewerkers : Tinne Vercauteren, Cathleen Gavel

Meer weten, samenwerken of een persvraag?

Je kan bij ons onderszoekscentrum Zorg in Connectie bijvoorbeeld terecht voor:

  • Praktische interventies en bijscholingen vanaf de levensstart tot de ouderenzorg.
  • Innovatieve methoden om de zorgpraktijk in jouw organisatie te verbeteren voor de patiënt en de zorgverlener.
  • Ondersteuning en verbetering van de positie van de zorgverlener.

Contacteer ons vrijblijvend